MS11-013: תיאור של עדכון האבטחה עבור Kerberos ב- Windows 7 וב- Windows Server 2008 R2: 8 בפברואר 2011 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2425227 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-013. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

אודות עדכון אבטחה זה

מידע על הפעלה מחדש

יש להפעיל את המחשב מחדש לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון שהותקן באמצעות WUSA, השתמש בבורר ההתקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה ולאחר מכן תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ובחר מתוך רשימת העדכונים.

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
הערות על מידע אודות קבצים של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2
חשובתיקונים חמים של Windows 7 ותיקונים חמים של Windows Server 2008 R2 נכללים באותן חבילות. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת התיקון החם רשומים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows 7/Windows Server 2008 R2" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.760?0.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760?0.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kerberos.dll6.1.7600.16722541,18418-Dec-201005:29x86
Kerberos.dll6.1.7600.20861541,18418-Dec-201005:28x86
Kerberos.dll6.1.7601.17527542,20817-Dec-201007:07x86
Kerberos.dll6.1.7601.21624542,20818-Dec-201007:57x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kdcsvc.dll6.1.7600.16722430,08018-Dec-201006:11x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30010-Jun-200921:01Not Applicable
Kdcsvc.dll6.1.7600.20861430,08018-Dec-201006:07x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30010-Jun-200921:01Not Applicable
Kdcsvc.dll6.1.7601.17527430,59217-Dec-201011:40x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30005-Nov-201002:14Not Applicable
Kdcsvc.dll6.1.7601.21624430,59218-Dec-201008:51x64
Kdcsvc.mofNot Applicable5,30005-Nov-201002:14Not Applicable
Kerberos.dll6.1.7600.16722714,75218-Dec-201006:11x64
Kerberos.dll6.1.7600.20861714,75218-Dec-201006:07x64
Kerberos.dll6.1.7601.17527715,77617-Dec-201011:40x64
Kerberos.dll6.1.7601.21624715,77618-Dec-201008:51x64
Kerberos.dll6.1.7600.16722541,18418-Dec-201005:29x86
Kerberos.dll6.1.7600.20861541,18418-Dec-201005:28x86
Kerberos.dll6.1.7601.17527542,20817-Dec-201007:07x86
Kerberos.dll6.1.7601.21624542,20818-Dec-201007:57x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kerberos.dll6.1.7600.167221,498,62418-Dec-201005:17IA-64
Kerberos.dll6.1.7600.208611,498,62418-Dec-201005:16IA-64
Kerberos.dll6.1.7601.175271,499,64817-Dec-201006:23IA-64
Kerberos.dll6.1.7601.216241,499,64818-Dec-201009:35IA-64
Kerberos.dll6.1.7600.16722541,18418-Dec-201005:29x86
Kerberos.dll6.1.7600.20861541,18418-Dec-201005:28x86
Kerberos.dll6.1.7601.17527542,20817-Dec-201007:07x86
Kerberos.dll6.1.7601.21624542,20818-Dec-201007:57x86

מידע על קבצים נוספים

מידע על קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,710
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,692
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,994
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,513
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,976
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,494
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_3e7a37c3acd4508b2914f09de499e77c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_0d0920d7c37074f9.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_44dad7afc20c2438d94a2256e9710ee0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_7200097aece1c415.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_a3de6913cd10aa7fc9bab4075ae7eaf3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_10ec2ddce20314ed.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_b134497a2f3daf8272e53d8e5dc6f90c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_37bcd346b6c22fa9.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_e6eb199111f3265a.manifest
File versionNot Applicable
File size33,218
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_e74876622b321c91.manifest
File versionNot Applicable
File size33,218
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_e8d678090f1510f9.manifest
File versionNot Applicable
File size33,218
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)07:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_e95d13f6283564be.manifest
File versionNot Applicable
File size33,218
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_30da13b8804f78612f7a3833d30c9ca3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_038a3a41ac5e0de4.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3c0ada6947454f82642481ed16f33978_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_e23428734506dbd3.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_65f8f7473eb93648f764827fb19c2b02_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_56ad630551ebe446.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f2a0e3941f8de3ab87574a281b0064c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_247976f7bc079cf6.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_84e8b14552d1b80eb27a9dea9c3cc2bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_7df7049f0adc3cda.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_854cad5907c08429c16aeaf124e5b6ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_38a58dddfca0760d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_888a518412b0e239c9f964af0879ceae_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_6029a0fb62b0394b.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_92682045660a0c5021c68624ab7be5cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_74c7ed1667501aa8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_99b1031562cdc807147f2270ad41aa40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_0c549b7a37ec1645.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aa6713a5641d69aa88bb397357d79f41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_1e161374c1d11cf8.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c9fecfc5085ae1ff1815920a82d86e6c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_e839476cb451df68.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d980a0321965f3c5968db98c5b591587_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_33e93591e0ca22eb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_e7eaa039adc3ea84.manifest
File versionNot Applicable
File size35,825
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_e847fd0ac702e0bb.manifest
File versionNot Applicable
File size35,825
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_e9d5feb1aae5d523.manifest
File versionNot Applicable
File size35,825
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)12:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-k..distribution-center_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_ea5c9a9ec40628e8.manifest
File versionNot Applicable
File size35,825
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)09:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_4309b514ca509790.manifest
File versionNot Applicable
File size33,222
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_436711e5e38f8dc7.manifest
File versionNot Applicable
File size33,222
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_44f5138cc772822f.manifest
File versionNot Applicable
File size33,222
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)12:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_457baf79e092d5f4.manifest
File versionNot Applicable
File size33,222
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)09:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,521
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,054
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,244
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,247
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,598
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,009
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,158
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,805
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,522
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,791
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,639
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,200
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,207
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,819
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,911
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,816
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,056
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_4d5e5f66feb1598b.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_4dbbbc3817f04fc2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_4f49bddefbd3442a.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)07:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_4fd059cc14f397ef.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)08:24
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_2085ba17981f38cd93823780933d2d14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_8f671815bc549386.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3ffbd0486cc07d48453d1a89e5557ce8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_7babaa33f90a479b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9985a4e221c97e134e68189a0f9f961c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_6656fea1d6e159be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ee25b1d2cbe037f3cc551db6cbdb9038_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_ed9b61b3e1a58bd0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_e6ecbd8711f12f56.manifest
File versionNot Applicable
File size33,220
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_e74a1a582b30258d.manifest
File versionNot Applicable
File size33,220
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_e8d81bff0f1319f5.manifest
File versionNot Applicable
File size33,220
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)08:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_e95eb7ec28336dba.manifest
File versionNot Applicable
File size33,220
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)09:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,241
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,389
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2425227~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,190
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2425227_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,135
Date (UTC)20-Dec-2010
Time (UTC)10:40
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16722_none_4d5e5f66feb1598b.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20861_none_4dbbbc3817f04fc2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17527_none_4f49bddefbd3442a.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)17-Dec-2010
Time (UTC)07:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21624_none_4fd059cc14f397ef.manifest
File versionNot Applicable
File size22,967
Date (UTC)18-Dec-2010
Time (UTC)08:24
PlatformNot Applicable

הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2425227 - Last Review: יום חמישי 05 מאי 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2425227

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com