JAK: Zapobieganie dodawaniu skrótów do udziałów sieciowych do folderu Moje miejsca sieciowe

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 242578 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL242578
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Podczas otwierania pliku znajdującego się w udziale serwera plików skrót do tego udziału zostaje automatycznie dodany do folderu Moje miejsca sieciowe. W tym artykule opisano, jak temu zapobiec. Podczas otwierania pliku (lub witryny sieci Web programu Microsoft FrontPage) z udziału UNC (Universal Naming Convention) skrót do tego udziału zostaje umieszczony w folderze Moje miejsca sieciowe.

Aby zmienić to zachowanie, trzeba zmienić lokalne zasady systemowe lub zasady sieci, zapobiegając dodawaniu serwerów do folderu Moje miejsca sieciowe.

Zastosowanie zasad

Na komputerze, który nie jest częścią domeny i do którego nie są stosowane zasady domeny:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W programie Microsoft Management Console (MMC) kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę w menu Konsola.
 3. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij pozycję Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 5. Zaakceptuj ustawienie domyślne (którym jest Komputer lokalny), a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 6. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. W folderze Zasady komputera lokalnego rozwiń węzeł Konfiguracja użytkownika.
 8. Rozwiń węzeł Szablony administracyjne.
 9. Rozwiń węzeł Pulpit.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy zasadę Nie dodawaj udziałów niedawno otwieranych dokumentów do folderu Moje miejsca sieciowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 11. Kliknij opcję Włączono, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby zmienić to ustawienie dla zasad sieci, trzeba poddać edycji plik zasad, który jest skojarzony z domeną lub jednostką organizacyjną, i wprowadzić te same zmiany.

Ta zasada ma trzy możliwe ustawienia:
Włączono: System Windows 2000 nie dodaje skrótów do folderu Moje miejsca sieciowe
Wyłączono: System Windows 2000 dodaje skróty do folderu Moje miejsca sieciowe
Nie skonfigurowano: System Windows 2000 dodaje skróty do folderu Moje miejsca sieciowe

Usunięcie istniejących skrótów z folderu Moje miejsca sieciowe

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Pasek zadań i menu Start.
 2. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć rekordy niedawno używanych dokumentów, programów i witryn sieci Web.
 4. Kliknij przycisk OK.

Właściwości

Numer ID artykułu: 242578 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv kbui KB242578

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com