ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ โดยใช้ Exchange ActiveSync

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2427193 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ปัญหา

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft Exchange Online ใน Microsoft Office 365 ผ่านทาง Microsoft Exchange ActiveSync อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เคลื่อนก่อนหน้านี้สามารถเชื่อมต่อ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัด ต่อไปนี้:
 • อุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมต่อ กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรืออินเทอร์เน็ต
 • อุปกรณ์ไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง
 • เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange แบบออนไลน์ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากการบำรุงรักษาหรือปัญหากระแสตก

โซลูชัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: ยืนยันว่า ActiveSync จะเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้

ใน Office 365
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ลงชื่อเข้าใช้(ในพอร์ทัล Office 365https://portal.microsoftonline.com) ฐานะเป็นผู้ดูแล
 2. คลิกAdminและจากนั้น คลิกอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดศูนย์ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน
 3. ในบานหน้าต่างนำทางซ้าย คลิกผู้รับแล้ว คลิ กจดหมาย
 4. ในรายการของกล่องจดหมาย คลิกสองครั้งที่ผู้ใช้ และจากนั้น คลิกลักษณะการทำงานของกล่องจดหมาย
 5. ภายใต้อุปกรณ์มือถือดำเนินการต่อไปนี้:
  1. ถ้าคุณเห็นการปิดการใช้งาน Exchange ActiveSyncซึ่งหมายความ ว่า มีการเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ ActiveSync ไปที่ "ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันว่า อุปกรณ์โมบายไม่ได้ถูกบล็อค โดยกฎการตรวจสอบสินค้า ActiveSync "
  2. ถ้าคุณเห็นการเปิดใช้งาน Exchange ActiveSyncซึ่งหมายความ ว่า ActiveSync ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ คลิกเปิดใช้งาน Exchange ActiveSyncให้คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ แล้ว คลิกบันทึก
 6. หลังจากที่คุณจะเปิดใช้งาน ActiveSync พยายามตั้งค่าอุปกรณ์อีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ใน Office 365 ก่อนการอัพเกรด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ก่อนการอัพเกรดพอร์ทัล(https://portal.microsoftonline.com) ฐานะเป็นผู้ดูแล
 2. คลิกAdminจากนั้น ภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนคลิ กจัดการข้อมูลเพื่อเปิดแผงควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
 3. ในบานหน้าต่างนำทางซ้าย คลิกกลุ่ม &ผู้ใช้และจากนั้น คลิกสองครั้งกล่องจดหมายของผู้ใช้
 4. ขยายคุณลักษณะเสียง & โทรศัพท์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าExchange ActiveSyncถูกตั้งค่าเป็นเปิดใช้งาน ถ้าไม่ได้เปิด เปิด
 5. คลิกExchange ActiveSyncคลิกแก้ไขแล้ว โปรดทราบ ActiveSync อุปกรณ์นโยบายที่กำหนดให้กับผู้ใช้
 6. หลังจากที่คุณจะเปิดใช้งาน ActiveSync พยายามตั้งค่าอุปกรณ์อีกครั้ง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันว่า อุปกรณ์โมบายไม่ได้ถูกบล็อค โดยกฎการตรวจสอบสินค้า ActiveSync

ใน Office 365
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ในศูนย์ดูแลอัตราแลกเปลี่ยน คลิกโมบายและจากนั้น คลิกการเข้าถึงโมบาย
 2. ยืนยันว่า อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในรายการอุปกรณ์ที่ถูกกักกัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ใน Office 365 ก่อนการอัพเกรด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ในบานหน้าต่างนำทางที่ด้านซ้ายของแผงควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนโทรศัพท์ & เสียงคลิก แล้ว คลิ กนโยบายอุปกรณ์ ActiveSync
 2. คลิกนโยบายอุปกรณ์ ActiveSync ที่คุณกำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 และจากนั้น คลิกรายละเอียด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นโยบายที่ช่วยให้อุปกรณ์ของผู้ใช้ ถ้านโยบายอุปกรณ์ ActiveSync ไม่อนุญาตให้อุปกรณ์ของผู้ใช้ แก้ไขนโยบายการอนุญาตให้อุปกรณ์นี้ หรือ กำหนดนโยบายการอุปกรณ์ ActiveSync ที่อนุญาตให้อุปกรณ์นี้ผู้ใช้
 3. คลิกการเข้าถึง ActiveSyncแล้ว ดำเนินการต่อไปนี้:
  1. ภายใต้การตั้งค่าการเข้าถึงของ Exchange ActiveSyncโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์นั้นได้รับอนุญาต
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในรายการอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันว่า ActiveSync สามารถตั้งค่า โดยใช้การค้นหาอัตโนมัติ

บริการการค้นหาอัตโนมัติทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง Outlook และโทรศัพท์มือถือ บริการการค้นหาอัตโนมัติใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อตั้งค่าโพรไฟล์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป รันการทดสอบการค้นหาอัตโนมัติ Exchange ActiveSync ในการวิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของ Microsoft หรือการทดสอบแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยนในการเข้าสู่ระบบ (MOSDAL) สนับสนุน Toolkit และวินิจฉัยบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft ถ้าผู้ใช้กำลังใช้เครือข่ายแบบไร้สายเพื่อเชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ ผู้ใช้ควรเรียกใช้การทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่า เครือข่ายท้องถิ่นช่วยให้สามารถเชื่อมต่อไปยังปลายทาง ActiveSync ทั้งสอง

ทดสอบการเข้าถึง Exchange ActiveSync แบบออนไลน์จากภายนอก โดยใช้การวิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกล
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หมายเหตุ ผู้ดูแลระบบอาจต้องการแนะนำผู้ใช้ผ่านทางการเรียกใช้ตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อที่เอาออกถ้าจำเป็น การทดสอบการค้นหาอัตโนมัติ Exchange ActiveSync ต้องการให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลประจำตัวของตน เอง
 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ เรียกดูเครื่องมือตัววิเคราะห์การเชื่อมต่อระยะไกลของ Microsoft ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  https://www.testconnectivity.microsoft.com/?testid=O365EasAutoDiscover
 2. ใส่ข้อมูลของคุณ Office 365 เข้าสู่ระบบประจำ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของ enter ทดสอบข้อมูลประจำตัว
 3. คลิกดำเนินการทดสอบแล้ว รอในขณะที่มีแสดงบานหน้าต่างรายละเอียด

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของการทดสอบการเชื่อมต่อ
 4. ตรวจทานผลการทดสอบ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอของผลการทดสอบ
 5. ใช้การดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ถ้าส่งผ่านการทดสอบ ให้ทำตามขั้นตอนในการ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ เมื่อต้องการติดตั้งอุปกรณ์โมบาย

   ถ้าคุณกำลังพยายามเข้าถึง ActiveSync โดยใช้เครือข่ายไร้สายภายใน คุณควรจะทดสอบเข้าภายใน โดยใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูส่วน "การทดสอบ Exchange ActiveSync ออนไลน์ access ภายใน โดยใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL"
  • ถ้าการทดสอบล้มเหลว ยืนยันว่า บริการการค้นหาอัตโนมัติถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการตั้งค่าการค้นหาอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนบนเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าของระเบียน CNAME:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ทดสอบการเข้าถึง Exchange ActiveSync ออนไลน์ภายใน โดยใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งการสนับสนุน MOSDAL Toolkit จากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=626
 2. เรียกใช้ Toolkit สนับสนุน MOSDAL คลิกอีเมลและปฏิทินที่มีการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์บนOffice 365 แท็บ และจากนั้น คลิกถัดไป
 3. ใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ และจากนั้น คลิกถัดไป
 4. ในหน้า "ทบทวนเกิดปัญหาของคุณ" คลิกถัดไป
 5. เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น คลิกจบการทำงานและการแสดงแฟ้ม

  หมายเหตุ คุณสามารถเข้าถึงแฟ้มผลลัพธ์ไปยังโฟลเดอร์ \Documents\MOSDAL ด้วยตนเอง
 6. ค้นหาโฟลเดอร์ \Admin_Applications\Exchange\Exchange_RCA และจากนั้น เปิดแฟ้ม Results.html
 7. ตรวจทานข้อมูลภายใต้ส่วนExRCA กำลังทดสอบ Exchange ActiveSyncของแฟ้ม Results.html
  • ถ้าผ่านการทดสอบ เครือข่ายท้องถิ่นจะเปิดใช้การเข้าถึง Exchange ActiveSync บริการปลายทาง โดยใช้การค้นหาอัตโนมัติ ดูที่ส่วน ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ สำหรับคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อน
  • ถ้าการทดสอบล้มเหลว ใช้ผลการตรวจสอบเหตุเครือข่ายท้องถิ่นของคุณอาจบล็อกการเข้าถึง Exchange ActiveSync กำลังพยายามเชื่อมต่อ โดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลที่ผู้ให้บริการให้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนโดยไม่ต้องใช้การค้นหาอัตโนมัติ (ถ้าคุณไม่ต้องการใช้การค้นหาอัตโนมัติ)

เราขอแนะนำให้ คุณใช้การค้นหาอัตโนมัติเมื่อคุณพยายามติดตั้งอุปกรณ์โมบาย อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้การค้นหาอัตโนมัติ ใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2427193 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 16.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbgraphic kbmt KB2427193 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2427193

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com