เวลาที่สร้างขึ้นและเวลาที่ปรับเปลี่ยนของสิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกต้องเมื่อคุณบันทึกข้อความอีเมลที่มีกล่องจดหมาย Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2427297 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft Exchange Server 2007 คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบของข้อความอีเมลที่ได้ โดยใช้เมนู "บันทึกเป็น" ใน Microsoft Office Outlook ในสถานการณ์เช่นนี้ เวลาสร้างขึ้นของสิ่งที่แนบและเวลาที่ปรับเปลี่ยนของสิ่งที่แนบมาไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Outlook ใช้เวลาที่สร้างขึ้นและเวลาที่ปรับเปลี่ยน โดยไม่มีโซนเวลาการบันทึกสิ่งที่แนบเมื่อข้อความอีเมลที่อยู่ในชนิด MIME อย่างไรก็ตาม Exchange Server 2007 ใช้เวลาท้องถิ่นกับโซนเวลา

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2427297 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2427297 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2427297

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com