ข้อผิดพลาดในพอร์ทัล Office 365: "ค่าของ msRTCSIP PrimaryUserAddress หรืออยู่ SIP ในฟิลด์ ProxyAddresses ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ภายในเครื่องไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2430520 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

ผู้ดูแลระบบอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในเว็บไซต์ Microsoft Office 365:
สำหรับค่าของ msRTCSIP PrimaryUserAddress หรืออยู่ SIP ในฟิลด์ ProxyAddresses ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ภายในเครื่องผู้ใช้รายนี้ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ แก้ไขค่าในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของคุณ
ผู้ใช้ที่มี msRTCSIP PrimaryUserAddress ที่ซ้ำกันจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบไปยัง Microsoft Lync Online หรือสนทนากับผู้ติดต่ออื่น

โซลูชัน

ถ้าคุณกำลังใช้การซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี ค้นหา และแก้ไขแอตทริบิวต์ซ้ำกัน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บริการค้นหาที่ใช้งานอยู่ไดเรกทอรีโดเมน (AD DS) สำหรับแอททริบิวต์ซ้ำmsRTCSIP PrimaryUserAddress ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บนตัวควบคุมโดเมน เปิดแก้ไข Active Directory บริการอินเทอร์เฟซ (ADSI) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด adsiedit.mscแล้ว คลิกตกลง
  2. สร้างแบบสอบถามใหม่ในที่อยู่สำหรับผู้ใช้โดเมน AD DS ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. ใน ADSI Edit ในทรีคอนโซล คลิกเริ่มต้นบริบทการตั้งชื่อชี้ไปที่สร้างบนเมนูการดำเนินการแล้ว คลิ กแบบสอบถาม
   2. พิมพ์ชื่อสำหรับแบบสอบถาม คลิกเรียกดูภายใต้รากของการค้นหาและจากนั้น เลือกโดเมนระดับบนสุด
   3. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้เป็นแบบสอบถาม และจากนั้น คลิกตกลง

    msRTCSIP-PrimaryUserAddress = sip:joe@contoso.com
    หมายเหตุJoe@contoso.comแทนที่ ด้วยค่าของอยู่อีเมลที่ซ้ำกัน

    ผู้ใช้ใด ๆ ที่มีแอตทริบิวต์ซ้ำmsRTCSIP PrimaryUserAddressจะแสดงในผลลัพธ์ของแบบสอบถาม
  3. ผลลัพธ์จะแสดงอยู่ภายใต้บริบทการตั้งชื่อเริ่มต้นใน ADSI Edit ลทรี
  4. คลิกขวาที่ผู้ใช้ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  5. แก้ไขแอตทริบิวต์msRTCSIP PrimaryUserAddressของผู้ใช้เพื่อให้ค่าไม่ซ้ำกันภายในองค์กร

   หมายเหตุ ถ้าคุณได้ ในสถานของการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ Lync คุณจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ SIP ของผู้ใช้ผ่านทางแผงควบคุมเซิร์ฟเวอร์ Lync หรือ Shell Lync เซิร์ฟเวอร์จัดการได้ โดยใช้ cmdlet CsUser ชุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บล็อก TechNet ต่อไปนี้:
  6. บังคับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี รอประมาณ 15 นาทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลเต็มที่
 2. DS ค้นหา AD สำหรับพร็อกซี SIP ที่ซ้ำกันในแอตทริบิวต์proxyAddresses ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. บนตัวควบคุมโดเมน เปิดแก้ไข Active Directory บริการอินเทอร์เฟซ (ADSI) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด adsiedit.mscแล้ว คลิกตกลง
  2. สร้างแบบสอบถามใหม่ในที่อยู่สำหรับผู้ใช้โดเมน AD DS ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. ใน ADSI Edit ในทรีคอนโซล คลิกเริ่มต้นบริบทการตั้งชื่อชี้ไปที่สร้างบนเมนูการดำเนินการแล้ว คลิ กแบบสอบถาม
   2. พิมพ์ชื่อสำหรับแบบสอบถาม คลิกเรียกดูภายใต้รากของการค้นหาและจากนั้น เลือกโดเมนระดับบนสุด
   3. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้เป็นแบบสอบถาม และจากนั้น คลิกตกลง

    proxyAddresses = sip:joe@contoso.com
    หมายเหตุJoe@contoso.comแทนที่ ด้วยค่าของอยู่อีเมลที่ซ้ำกัน

    ผู้ใช้ใด ๆ ที่มีคุณลักษณะที่อยู่พร็อกซีSIP ซ้ำกัน จะแสดงในผลลัพธ์ของแบบสอบถาม
  3. ผลลัพธ์จะแสดงรายการภายใต้บริบทการตั้งชื่อเริ่มต้นในทรีคอนโซล ADSI Edit ...
  4. คลิกขวาที่ผู้ใช้ และเลือกคุณสมบัติแล้ว
  5. แก้ไขแอตทริบิวต์proxyAddressesของผู้ใช้เพื่อให้ค่าไม่ซ้ำกันภายในองค์กร

   หมายเหตุ ถ้าคุณได้ปรับใช้ Exchange Server ในสถาน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในคอนโซลการจัดการการแลกเปลี่ยน (EMC) หรือเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน
  6. บังคับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี รอประมาณ 15 นาทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลเต็มที่

วิธีที่ 2


ถ้าคุณไม่ใช้การซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Office 365

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าค่าของแอตทริบิวต์msRTCSIP PrimaryUserAddressหรือค่าของอยู่พร็อกซีเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) เหมือนกันสำหรับผู้ใช้สองคนใน Office 365

หมายเหตุถึงแม้ว่าข้อความข้อผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุว่า ไม่มีค่าในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ภายในเครื่องเฉพาะ คุณอาจพบปัญหานี้แม้ว่าคุณไม่ได้ใช้ Azure Active Directory ซิงค์เครื่องมือของ Microsoft ถ้าคุณไม่ใช้การซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Office 365 สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง หรือซ้ำกันซึ่งอาจป้องกันการซิงโครไนส์ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2643629อย่าง น้อยหนึ่งวัตถุไม่ซิงค์เมื่อใช้เครื่องมือ Azure ซิงค์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข ADSI ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731547 (WS.10).aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบังคับการซิงโครไนส์ของไดเรกทอรี ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://onlinehelp.microsoft.com/en-us/office365-enterprises/ff652557.aspx

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2430520 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2557 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
Keywords: 
o365022013 o365 o365e o365a o365m kbmt KB2430520 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2430520

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com