Előfordulhat, hogy a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2, a .NET-keretrendszer 3.0 Service Pack 2 és a .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 összetevő frissítései akkor sem frissítik megfelelően a fájlokat, ha a frissítés telepítése sikeres

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 2431806 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

A jelenség

Amikor telepíti a számítógépen a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2, a .NET-keretrendszer 3.0 Service Pack 2 vagy a .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 bizonyos frissítéseit, előfordulhat, hogy míg a frissítések telepítése sikeresen lezajlik, egyes fájlok frissítése elmarad. Ennek következtében a Windows Update újra felajánlhatja ugyanezt a frissítést.

Oka

Ez a helyzet több okból fordulhat elő, beleértve a kétféle frissítési lehetőséggel kapcsolatos egyes telepítési hibákat. 2009 januárja és 2009 júniusa között a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2, a .NET-keretrendszer 3.0 Service Pack 2 és a .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 összetevőhöz több olyan gyorsjavítás is megjelent, amelyben hiba található. Ha telepít ezt a hibát tartalmazó gyorsjavításokat a számítógépén, majd egy biztonsági frissítést is telepít, akkor a gyorsjavítás jelenléte megakadályozza, hogy a biztonsági frissítés helyesen frissítse a szükséges fájlokat. Bizonyos esetekben ez a probléma a Microsoft Tudásbázis következő cikkében ismertetett hibaként is megnyilvánulhat: 
2262911 A 982167-es vagy a 982168-as frissítés telepítése után kivételhiba lép fel: A típus nem tölthető be: „System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy”
A Microsoft már eltávolított és hibátlanra cserélt minden olyan gyorsjavítást, amelyben ez a hiba megtalálható volt, továbbá javította a hibás gyorsjavításokhoz kiadott Tudásbázis-cikkeket is, amelyek immár a hibát nem tartalmazó új gyorsjavításokra hivatkoznak. Ha az itt felsorolt hibás gyorsjavítások közül telepítette valamelyiket számítógépén, akkor a probléma megoldásához alkalmazza a jelen cikk Kerülő megoldás című szakaszában leírt módszert. Ha nem alkalmazza a kerülő megoldást, akkor számítógépe inkonzisztenssé válhat és akár sebezhető állapotba is kerülhet, mivel biztonsági frissítések telepítésekor azok helytelenül frissíthetik a fájlokat.

A hibát tartalmazó gyorsjavítások listája

A táblázat összecsukásaA táblázat kibontása
946411JAVÍTÁS: Egy XPS-fájl Windows XP Service Pack 2 vagy Service Pack 3 rendszerű számítógépen történő nyomtatásakor az XPS-fájlban lévő karakterek nem megfelelően jelennek meg a nyomtatásban
952883JAVÍTÁS: Előfordulhat, hogy egy belső beállítóval rendelkező tulajdonságot tartalmazó ASMX-alapú szolgáltatásmetódus szerializálása nem történik meg egy .NET-keretrendszert futtató számítógépen
958090JAVÍTÁS: A System.EnterpriseServices.TransactionProxyException kivételt nem lehet észlelni más alkalmazástartományokból, ha az egy tranzakció befejezése során következik be
958252JAVÍTÁS: Az Msdatasetgenerator egyéni eszköznek a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 1 (SP1) összetevőben való használatakor egy külső .NET-adatszolgáltatónak generált kódban a skálaérték és a pontossági érték eltér a felhasználó által beállított értékektől
960442JAVÍTÁS: Kivételt jelző hibaüzenet jelenik meg, amikor a BinaryFormatter objektum segítségével szerializál vagy deszerializál egy általános típust egy szerelvényben a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 vagy a .NET-keretrendszer 3.5 SP1 összetevőben
960754JAVÍTÁS: A Transaction.Current.TransactionInformation objektumra hivatkozáskor az ObjectDisposedException kivétel jelenik meg
961847JAVÍTÁS: Amikor egy .NET-keretrendszer 3.5 SP1-alapú projekt újrafordítása után tervező módban tekint meg egy oldalt, a vezérlőelem létrehozásával kapcsolatos problémáról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg
961864JAVÍTÁS: A webes ügyfelekkel kapcsolatban különböző problémák fordulhatnak elő az ASP.NET 2.0 AJAX-kompatibilis webhelyek megnyitásakor
961870JAVÍTÁS: Memóriavesztés történik egy olyan alkalmazás futtatásakor, amely a CLR által egy vegyes módú szerelvény betöltését igényli a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2 összetevőben
961881JAVÍTÁS: Hozzáférés-megsértés történik egy CLR-környezetben futó alkalmazás indításakor
961884JAVÍTÁS: Az App_Code mappa, a gyűjtőmappa vagy a Global.asax fájl módosítása után nagyon lassú a számítógép teljesítménye egy ASP.NET webhelyre irányuló kezdeti kérelem során
961885JAVÍTÁS: Egy az XslCompiledTransform.Transform metódust meghívó CLR-alkalmazás futtatása során hozzáférés-megsértési hiba történik
961901JAVÍTÁS: Eltűnhet egy szerkesztési mezőhöz beállított IME-mód, amikor visszatér a szerkesztési mezőhöz egy .NET-keretrendszer 2.0 SP2-alapú Windows-űrlapról
961902JAVÍTÁS: Egy sok alkalmazás-erőforrásfájlt tartalmazó ASP.NET-projekt fordításakor arról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg, hogy System.ArgumentException típusú, első körben észlelt kivétel történt az mscorlib.dll fájlban
962351JAVÍTÁS: Nem jelennek meg a felbukkanó menük, amikor az Internet Explorer 8.0 böngésző normál módjában tekint meg egy dinamikus menükkel rendelkező, ASP.NET-alapú weblapot
962890JAVÍTÁS: Amikor egy .NET-keretrendszer 2.0-alapú alkalmazás ismételten meghívja az XmlTextReader.Read függvényt, „A 171. sor kezdő címkéje („Permission”) nem felel meg a záró címkének („PermissionRead”)” hibaüzenet jelenik meg
963676JAVÍTÁS: A CLR-futtatókörnyezetben végzetes végrehajtómotor-hiba és összeomlás történik egy a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2 összetevőt használó alkalmazás futtatásakor
967114JAVÍTÁS: Amikor egy .NET-keretrendszer 2.0-alapú alkalmazásban a System.Data.DataTable.InsertRow metódus vagy más túlterhelési metódus segítségével szúr be sorokat egy táblázatba, „Az aritmetikai művelet túlcsordulást eredményezett” hibaüzenet jelenik meg
967613JAVÍTÁS: Egy az eseménynaplóbeli bejegyzéseket figyelő alkalmazás összeomlik, amikor meghívja a System.Diagnostics.EventLog osztály Dispose metódusát
967615JAVÍTÁS: Egy .NET-keretrendszer 2.0 SP2- vagy egy .NET-keretrendszer 3.5 SP1-alapú alkalmazás nem megfelelően dobja el a WindowsIdentity objektum által létrehozott biztonságos leíróobjektumokat
967812Megjelent egy gyorsjavítás a System.Globalization.RegionInfo osztály egyes tulajdonságainak frissítéséhez Szlovákia, Szlovénia és Törökország számára
968108JAVÍTÁS: A webügyfelek összeomlanak vagy nem várt módon viselkednek, amikor egy webfarmon telepített, ASP.NET 2.0-alapú, AJAX-kompatibilis webhelyet kísérel meg elérni
968249JAVÍTÁS: Helytelen példányméret jön létre, amikor a típustár-exportáló segítségével hoz létre egy típustárt egy CLR-szerelvényből a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2 összetevőben
968392Hibaüzenet jelenik meg és nem jelenik meg a hivatkozásvezérlő, ha a Visual Studio 2005 vagy a Visual Studio 2008 alkalmazásban a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 vagy .NET-keretrendszer 3.5 SP1 telepítése után állítja be az ImageUrl tulajdonságot
968432JAVÍTÁS: System.InvalidOperationException kivétel történik a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 vagy a .NET-keretrendszer 3.5 SP1 összetevőn alapuló webes alkalmazás futtatásakor
968556JAVÍTÁS: Az XslCompiledTransform.Transform metódushoz nem tartozik olyan túlterhelési metódus, amely az XPathNavigator és az XmlResolver objektumot egyaránt elfogadja argumentumként a .NET-keretrendszer 2.0 összetevőben
968760Egy kezelt alkalmazás nagyszámú szálleíróval és eseményleíróval rendelkezik a Microsoft .NET-keretrendszer 2.0 összetevőben
969364JAVÍTÁS: Egy ASP.NET 2.0-alapú weblapon beágyazott kódblokkok eltűnnek, amikor a Lokális erőforrás generálása eszközt használja a Visual Web Developer fejlesztőeszközben egy helyi erőforrásfájl létrehozásához
969612Az ASP.NET 2.0 összegző gyorsjavítócsomagja: 2009. április
969722JAVÍTÁS: ASP.NET 2.0.50727-es verziójú alkalmazások\Aktív munkamenetek száma teljesítményszámláló értéke indokolatlanul, jelentősen megugrik a Microsoft .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 telepítése után
969836JAVÍTÁS: Előfordulhat, hogy egy .NET-keretrendszer 2.0-alapú Windows Űrlap alkalmazást blokkol a rendszer, amikor az meghívja a Control.Invoke metódust annak ellenére, hogy a GUI szál üresjáratban van
970350JAVÍTÁS: Kivételt jelző hibaüzenet jelenik meg, amikor egy System.Drawing.FontConverter-objektum meghívja a FontFamily.Families tulajdonságot a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 vagy a .NET-keretrendszer 3.5 SP1 összetevőben
970510JAVÍTÁS: TypeLoadException kivétel következik be egy .NET-keretrendszer 3.5 SP1-alapú alkalmazás futtatásakor
970924JAVÍTÁS: A CreateType metódust használó alkalmazások teljesítménye csökken, ahogyan egyre több típusobjektumot ad hozzá egy dinamikus összeállítású modulhoz a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 összetevőben
971030JAVÍTÁS: Hozzáférés-megsértés történik egy olyan .NET-keretrendszer 2.0-alapú alkalmazás futtatásakor, amely virtuálisan meghívja az IList<T>, az IEnumerable<T> vagy az ICollection<T> felületet egy LCG-metódusban
971169JAVÍTÁS: Hibaüzenet jelenik meg egy ASP.NET 2.0-alapú webalkalmazás futtatásakor, ha a globális erőforrásfájl nevében szerepel a zh-Hant kulturáliskörnyezet-név
971601JAVÍTÁS: Egy alkalmazást figyelő teljesítményszámlálók lefagynak az alkalmazás bezárásakor és újraindításakor, és System.InvalidOperationException kivétel történik a .NET-keretrendszer 2.0 összetevőt futtató számítógépen
971988JAVÍTÁS: Jelentősen megnő a processzor terhelése egy olyan .NET-keretrendszer 2.0-alapú Multi- AppDomain alkalmazás futtatásakor, amely ThreadPool metódusokat indító véglegesítőket használ
971993Az ASP.NET-alapú webalkalmazásoknak a tagságszolgáltatók használatakor a jogcímalapú identitások támogatását lehetővé tevő gyorsjavítás
972259JAVÍTÁS: Egy .NET-keretrendszer 2.0 SP2-alapú program szálai hosszú időre felfüggesztődnek, ha engedélyezve van a párhuzamos szemétgyűjtés
972848JAVÍTÁS: Lassan történik meg egy kis memóriaképfájl létrehozása, a fájlméret pedig nagyobb a vártnál, amikor a fájl által gyűjtött adatok nem MiniDumpWithFullMemory típusúak a .NET-keretrendszer 2.0 összetevőben
A kétféle frissítési lehetőségről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
960043 Kétféle frissítési lehetőség a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2, a .NET-keretrendszer 3.0 Service Pack 2 és a .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 esetében

Kerülő megoldás

A problémát a következő lépésekkel kerülheti meg.

1. lépés

Telepítse a 975954-es számú gyorsjavítást. Az MSI-frissítések letöltéséhez keresse fel az alábbi MSDN weblapot:
http://code.msdn.microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839

2. lépés

Futtassa a termék javítását. Választhat automatikus javítást, vagy saját kezűleg is kijavíthatja a terméket.

Automatikus javítás

A termék automatikus javításához kattintson A probléma javítása hivatkozásra vagy a fölötte látható gombra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse az Automatikus javítás varázsló lépéseit.


A probléma javítása
Microsoft Fix it 50468
Megjegyzés: Ez a varázsló csak angol nyelven érhető el. Az automatikus javítás ugyanakkor a Windows többi nyelvi változatával is működik.

Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse az automatikus javítást egy flash meghajtóra vagy CD lemezre.

Kézi javítás

Ha saját kezűleg szeretné kijavítani a terméket, írja be emelt szintű parancssorba az alábbi parancsok közül a megfelelőt:
 • Ha számítógépén csak a .NET-keretrendszer 2.0 Service Pack 2 verziója van telepítve, a következő parancsot futtassa:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  Ez a parancs kijavítja a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 termékrétegeit.
 • Ha számítógépén a .NET-keretrendszer 3,0 Service Pack 2 van telepítve, a következő parancsokat futtassa:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Ezek a parancsok a .NET-keretrendszer 2.0 SP2 és a .NET-keretrendszer 3.0 SP2 termékrétegeit is kijavítják.
 • Ha számítógépén a .NET-keretrendszer 3.5 Service Pack 1 van telepítve, a következő parancsokat futtassa:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Ezek a parancsok a .NET-keretrendszer 2.0 SP2, a .NET-keretrendszer 3.0 SP2 és a .NET-keretrendszer 3.5 SP1 termékrétegeit javítják ki.
Amikor e parancsokat futtatva kijavítja a termékrétegeket, akkor mindhárom verzió rétege esetében a rétegben található összes funkció újraértékeli telepítési állapotát.

Ezzel megoldódik a helytelen kiinduló állapot okozta probléma, így a frissítő már sikeresen el tudja végezni a fájlok frissítését.

A parancsok emelt szintű futtatásának módjáról a Microsoft következő weblapján tájékozódhat:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/Windows7/Command-Prompt-frequently-asked-questions


További információ

A Windows Installer által támogatott parancssori kapcsolók részletes ismertetését a következő MSDN-weblapon találja meg:
Command-Line Options (Parancssori kapcsolók)
A Windows Installer programról a következő MSDN-weblapon talál további információt:
About Windows Installer (A Windows Installer programról)
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 2431806 - Utolsó ellenőrzés: 2011. május 13. - Verziószám: 3.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Kulcsszavak: 
kbprb kbfix kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinstallation kbmsifixme kbfixme KB2431806
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com