โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 หรือ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 อาจเป็นแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าจะติดตั้งโปรแกรมปัรบปรุงสำเร็จ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2431806 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงบางอย่างสำหรับการ.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 หรือใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 การปรับปรุงอาจติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม แฟ้มอาจไม่สามารถปรับปรุง ดังนั้น จึง อาจดูการปรับปรุงบน Windows Update

สาเหตุ

สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งรวมถึงบางปัญหาความล้มเหลวในการติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สองที่ให้บริการ ระหว่าง 2009 มกราคมและ 2009 กรกฎาคม โปรแกรมแก้ไขด่วนหลายสำหรับใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 และ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ถูกนำออกใช้ มีข้อบกพร่อง เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีบกพร่องนี้ และจากนั้น มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย สถานะการออนไลน์ของโปรแกรมแก้ไขด่วนป้องกันไม่ให้แฟ้มสิ่งที่เตรียมไว้ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจากการปรับปรุงอย่างถูกต้อง ในบางกรณี ปัญหานี้อาจยังรายการเองในรูปแบบของข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2262911 เกิดข้อผิดพลาดข้อยกเว้น "ไม่สามารถโหลดชนิด 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy' " หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 982167 หรือปรับปรุง 982168
Microsoft ได้เอาออกโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่รวมอยู่บกพร่องนี้ และแทนที่ ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใหม่ที่ไม่มีบกพร่องเหล่านี้ บทความฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีข้อบกพร่องได้รับการปรับปรุง และจะแสดงรายการด่วนแทน โดยไม่มีบกพร่อง ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีข้อบกพร่องที่มีอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง นำไปใช้แก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "วิธีแก้ปัญหา" ของบทความนี้เพื่อระบุปัญหา ถ้าคุณไม่ใช้การแก้ปัญหา จะประกันว่า แฟ้มในสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอาจไม่สามารถปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง การออกจากคอมพิวเตอร์ในสถานะไม่สอดคล้องกัน และมีความเสี่ยงที่อาจเป็น

รายการโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีข้อบกพร่อง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
946411การแก้ไข: เมื่อคุณพิมพ์แฟ้ม XPS ที่มีใน Windows XP Service Pack 2 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Service Pack 3 อักขระในแฟ้ม XPS พิมพ์ไม่ถูกต้อง
952883IX: ชนิดการส่งคืนหรืออาร์กิวเมนต์ล้าของวิธีการบริการ ASMX ที่มีคุณสมบัติที่มีตัวเซ็ตที่ภายในอาจไม่เป็นอนุกรมบนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง.NET Framework
958090การแก้ไข: การ System.EnterpriseServices.TransactionProxyException ไม่สามารถพบข้อยกเว้นจากโดเมนของแอพลิเคชันอื่นเมื่อจะถูกทริกเกอร์ในระหว่างการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของธุรกรรม
958252การแก้ไข: เมื่อคุณใช้เครื่องมือแบบกำหนดเองของ Msdatasetgenerator ในแบบ.NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1), ค่ามาตราส่วน และค่าความแม่นยำในรหัสที่สร้างขึ้นสำหรับตัวให้บริการข้อมูล.NET ของบริษัทอื่นที่แตกต่างจากค่าที่คุณตั้งค่า
960442การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาดของข้อยกเว้นเมื่อคุณใช้วัตถุ BinaryFormatter เพื่อซีเรียลไลซ์ และชนิดทั่วไปในแอสเซมบลี ในใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 หรือ ในตัว.NET Framework 3.5 Service Pack 1 การดีซีเรียลไลซ์
960754การแก้ไข: คุณได้รับข้อยกเว้น ObjectDisposedException เมื่อคุณอ้างอิงไปยังวัตถุ Transaction.Current.TransactionInformation
961847การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณดูเพจในโหมดออกแบบหลังจากที่คุณคอมไพล์ใหม่โครงการโดยใช้.NET Framework 3.5 Service Pack 1: "ข้อผิดพลาดในการสร้างตัวควบคุม – ['ข้อความ] ControlInstanceName' ไม่สามารถตั้งในคุณสมบัติ 'PropertyName' "
961864การแก้ไข: ไคลเอ็นต์เว็บอาจมีปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณเข้าถึงยังเว็บไซต์เปิดใช้งาน ASP.NET 2.0 AJAX
961870การแก้ไข: หน่วยความจำรั่วเกิดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการ CLR โหลดแอสเซมบลีแบบโหมดผสมในใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2
961881การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนการ CLR
961884การแก้ไข: คุณพบประสิทธิภาพการทำงานช้ามากในการร้องขอการเริ่มต้นไปยังเว็บ ASP.NET ไซต์หลังจากที่คุณเปลี่ยนโฟลเดอร์ App_Code ช่องเก็บโฟลเดอร์ หรือแฟ้ม Global.asax
961885การแก้ไข: คุณได้รับข้อผิดพลาดการละเมิดการเข้าถึงเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ CLR ที่เรียกเมธอด XslCompiledTransform.Transform
961901การแก้ไข: โหมด IME เฉพาะที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลแก้ไขอาจหายไปเมื่อคุณกลับไปยังเขตข้อมูลที่แก้ไขจาก formFIX Windows ใช้ SP2 2.0 ของ.NET Framework: โหมด IME เฉพาะที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลแก้ไขอาจหายไปเมื่อคุณกลับไปยังเขตข้อมูลที่แก้ไขจากแบบฟอร์ม Windows ใช้ SP2 2.0 ของ.NET Framework
961902การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการคอมไพล์โครงการ ASP.NET ที่มีที่ประกอบด้วยหลายแฟ้มทรัพยากรของแอพลิเคชัน: "ตัวแรกโอกาสเว้นของชนิด 'System.ArgumentException' เกิดขึ้นใน mscorlib.dll"
962351การแก้ไข: เมนู pop ออกจะไม่ถูกแสดงเมื่อคุณใช้ 8.0 Explorer อินเทอร์เน็ตในโหมดมาตรฐานเมื่อต้องดูเพจที่มีเว็บ ASP.NET ที่มีเมนูแบบไดนามิก
962890การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้.NET Framework 2.0 เรียกฟังก์ชัน XmlTextReader.Read ซ้ำ ๆ: "แท็กเริ่มต้น 'สิทธิ์' ในบรรทัด 171 ไม่ตรงกับแท็กสิ้นสุดของ 'PermissionRead' "
963676การแก้ไข: CLR ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดในการเอ็นจินการปฏิบัติการร้ายแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 โดยการ
967114การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เมธอด System.Data.DataTable.InsertRow หรือวิธีที่โอเวอร์โหลดใด ๆ ในแอพลิเคชันที่ใช้.NET Framework 2.0 เมื่อต้องแทรกแถวลงในตาราง: "การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นผลในตัวมากเกินไป"
967613การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ที่ตรวจสอบรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของเหลวเมื่อจะเรียกใช้เมธอดของคลา System.Diagnostics.EventLog ตัด
967615การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์ใช้ SP2 2.0 ของ.NET Framework หรือแอพลิเคชันที่ใช้ SP1 3.5 ของ.NET Framework ไม่ถูกต้องทิ้งหมายเลขอ้างอิงที่ปลอดภัยวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น โดยวัตถุ WindowsIdentity
967812โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานที่ปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างใน System.Globalization.RegionInfo คลาส สำหรับสโลวะเกีย สำหรับสโลวีเนีย และตุรกี
968108การแก้ไข: ไคลเอ็นต์เว็บล้มเหลว หรือพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณเข้าถึงการเปิดการใช้งาน ASP.NET 2.0 AJAX เว็บไซต์ที่มีการใช้งานในฟาร์มเว็บ
968249การแก้ไข: ขนาดอินสแตนซ์ไม่ถูกต้องถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณใช้ตัวส่งออกการไลบรารีชนิดเพื่อสร้างไลบรารีชนิดจากแอสเซมบลี CLR ที่มาในแบบ.NET Framework 2.0 Service Pack 2
968392ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและตัวควบคุมเชื่อมโยงหลายมิติจะไม่แสดงถ้าคุณสมบัติ ImageUrl ถูกตั้งค่าใน Visual Studio 2005 หรือ Visual Studio 2008 หลังจากที่คุณติดตั้ง SP2 2.0 ของ.NET Framework หรือ SP1 3.5 ของ.NET Framework: "วัตถุการอ้างอิงที่ไม่ได้ตั้งค่าไปยังอินสแตนซ์ของวัตถุ"
968432การแก้ไข: System.InvalidOperationException เป็นข้อยกเว้นเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บที่อยู่ ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 หรือ ในแบบ SP1 .NET Framework 3.5
968556การแก้ไข: วิธีการ XslCompiledTransform.Transform ไม่มีวิธีการโอเวอร์โหลดที่ยอมรับวัตถุทั้ง XPathNavigator และ XmlResolver เป็นอาร์กิวเมนต์ใน.NET Framework 2.0
968760โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการจัดการมีหมายเลขสูง ของจับเธรด และ การจัดการกับเหตุการณ์ใน Microsoft .NET Framework 2.0
969364การแก้ไข: บล็อกรหัสที่ฝังอยู่ในเพจที่มี ASP.NET 2.0 Web หายเมื่อคุณใช้เครื่องมือสร้างทรัพยากรท้องถิ่นในนักพัฒนาเว็บแสดงผลในการสร้างแฟ้มทรัพยากรท้องถิ่น
969612คำอธิบายของแพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ ASP.NET 2.0:2009 เมษายน
969722การแก้ไข: ตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของ "โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET v2.0.50727 (__Total__) \Sessions ที่ใช้งานอยู่" แสดงค่าสูง unreasonably หลังจากที่มีการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
969836การแก้ไข: เธรดของผู้ปฏิบัติงานในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 2.0 โดยใช้ Windows Forms อาจถูกบล็อกเมื่อเรียกวิธี Control.Invoke แม้ว่าจะมีการใช้งานเธรด GUI
970350การแก้ไข: การข้อความข้อผิดพลาดข้อยกเว้นเมื่อวัตถุ System.Drawing.FontConverter เรียกใช้คุณสมบัติ FontFamily.Families ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 หรือ ในแบบ SP1 .NET Framework 3.5: "ออกหน่วยความจำ"
970510การแก้ไข: มีข้อยกเว้น TypeLoadException เกิดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ใช้ SP1 3.5 ของ.NET Framework
970924การแก้ไข: เท่าของประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้การลดลงวิธี CreateType ตามที่คุณเพิ่มวัตถุชนิดเพิ่มเติมโมดูแอสเซมบลีแบบไดนามิกในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0
971030การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณเรียกใช้แอพพลิเคชันที่มีการเรียกเสมือน IList ที่ใช้.NET Framework 2.0<T>, IEnumerable<T>หรือ ICollection<T>อินเทอร์เฟซในวิธีการ LCG</T> </T> </T>
971169การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 Web ถ้าชื่อแฟ้มของทรัพยากรทั้งหมดประกอบด้วยการวัฒนธรรมชื่อ "zh Hant"
971601การแก้ไข: เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพที่ที่ตรวจสอบการแอพลิเคชันหยุดตอบสนองเมื่อโปรแกรมประยุกต์ออก และเริ่มระบบใหม่ และคุณได้รับข้อยกเว้น System.InvalidOperationException บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้.NET Framework 2.0
971988การแก้ไข: การใช้งาน CPU เพิ่มอย่างมากเมื่อคุณรันชุดงานที่ใช้.NET Framework 2.0 หลายแบบ แอพลิเคชัน AppDomain ที่ใช้วัตถุที่มี finalizers ThreadPool วิธีการเริ่มการทำงาน
971993คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ช่วยให้แอพลิเคชันเว็บ ASP.NET เพื่อสนับสนุนตามการอ้างสิทธิ์ผู้ใช้อีเมลเมื่อคุณใช้ตัวให้บริการการเป็นสมาชิก
972259การแก้ไข: เธรดของตัว.NET Framework 2.0 SP2- ตามโปรแกรมที่หยุดชั่วคราวเป็นเวลานานมากเมื่อเปิดใช้งานชุดเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
972848การแก้ไข: การสร้างไฟล์ minidump ทำงานช้า และขนาดของแฟ้มมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้เมื่อข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมแฟ้มไม่ใช่ชนิด MiniDumpWithFullMemory ใน.NET Framework 2.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาที่สองที่ให้บริการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960043 การบริการแบบ Dual Branch สำหรับ.NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 และ.NET Framework 3.5 Service Pack 1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 975954 เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงของ MSI แวะไปที่เว็บเพจที่ MSDN ต่อไปนี้:
http://code.msdn.microsoft.com/KB975954/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=3839

ขั้นตอนที่ 2

เรียกใช้การซ่อมแซมของผลิตภัณฑ์ เราสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์สำหรับคุณโดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจแก้ไขผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง

เรียกใช้การซ่อมแซมสำหรับฉัน

เมื่อต้องการเรียกใช้การซ่อมแซมของผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ คลิก Fix it ปุ่ม แล้ว คลิก เรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขนั้นตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50468
หมายเหตุตัวช่วยสร้างนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดีเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา

ให้ฉันซ่อมแซมด้วยตนเอง

เมื่อต้องการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเอง พิมพ์บรรทัดคำสั่งที่เหมาะสมต่อไปนี้จากพร้อมท์คำสั่ง:
 • ถ้าคุณมีตัว.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ติดตั้งเท่านั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  /f msiexec {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F }
  คำสั่งนี้ซ่อมแซมชั้นของผลิตภัณฑ์ SP2 2.0 ของ.NET Framework การ
 • ถ้าคุณมี .NET Framework 3.0 Service Pack 2 ติดตั้ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  /f msiexec {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F }

  /f msiexec {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7 }
  คำสั่งเหล่านี้ซ่อมแซมทั้งติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 และชั้นของผลิตภัณฑ์ SP2 3.0 ของ.NET Framework การ
 • ถ้าคุณมีใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ติดตั้ง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  /f msiexec {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F }

  /f msiexec {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7 }

  /f msiexec {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9 }
  คำสั่งเหล่านี้ซ่อมแซมติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 ติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 3.0 และชั้นของผลิตภัณฑ์การ SP1 3.5 ของ.NET Framework
เมื่อคุณซ่อมแซมชั้นของผลิตภัณฑ์ โดยการเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้ ซึ่งทำให้ลักษณะการทำงานทั้งหมดในชั้นของผลิตภัณฑ์นั้น (ติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 ติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 3.0 และแบบ SP1 .NET Framework 3.0) เพื่อ reevaluate สถานะการติดตั้งของตนเอง

นี้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ baseliner ที่ไม่ถูกต้อง และช่วยให้การปรับปรุงที่ใช้เป็นสิ่งที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้คำสั่งที่ใช้สิทธิ์ผู้ดูแล แวะไปที่เว็บเพจ Microsoft ต่อไปนี้:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Command-Prompt-frequently-asked-questions

Step3

คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการปรับปรุง และแทนตามที่กล่าวถึงในส่วน "สาเหตุ" เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณจำเป็นต้องติดตั้งใหม่ดังกล่าวมีการปรับปรุงฮอตฟิกซ์ ตรวจสอบในส่วน "ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน" ในบทความ Knowledge Base สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณติดตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Installer แวะไปที่เว็บเพจที่ MSDN ต่อไปนี้:
ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer แวะไปที่เว็บเพจที่ MSDN ต่อไปนี้:
เกี่ยวกับ Windows Installer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2431806 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbprb kbfix kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinstallation kbmsifixme kbfixme kbmt KB2431806 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2431806

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com