ตรวจสอบคีย์ Server เทอร์มินัลใน HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 243215 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บริการเทอร์มินัลใน Windows 2000 ใช้จำนวนค่าที่มีการจัดโครงผู้ดูแลระบบแบบภายใต้คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal
ค่าเริ่มต้นที่แนะนำสำหรับเหตุผล และควรเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหา หรือกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้สำหรับ sake ของการดูแลระบบดีขึ้น เท่านั้น ค่าอื่น ๆ อาจถูกแสดงภายใต้คีย์นี้ แต่พวกเขาจะไม่สามารถปรับเปลี่ยน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แต่ละค่าต่อไปนี้แสดงอยู่ภายใต้คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal
DeleteTempDirsOnExit
ชนิด: REG_DWORD
ค่าข้อมูล: 0x1 ที่เปิดใช้งาน
ค่าข้อมูล: 0x0 ปิดการใช้งาน
ข้อมูลค่าเริ่มต้น: 0x1 ที่เปิดใช้งาน

ลบสร้างเซสชันชั่วคราวโฟลเดอร์เมื่อออกจากระบบ

IdleWinStationPoolCount
ชนิด: REG_DWORD
ค่าข้อมูล: รอบ 0x2 สองที่ไม่ได้ใช้เวลา
ค่าข้อมูล: รอบ 0x1 หนึ่งที่ไม่ได้ใช้เวลา
ค่าข้อมูล: เซสชันที่ไม่ได้ใช้ของศูนย์ 0x0
ข้อมูลค่าเริ่มต้น: 0x2 เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน
ข้อมูลค่าเริ่มต้น: 0x0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระยะไกล

หมายเลขของเซสชัน RDP ไม่ได้ใช้งานการเก็บรักษาไว้

PerSessionTempDir
ชนิด: REG_DWORD
ค่าข้อมูล: 0x1 ที่เปิดใช้งาน
ค่าข้อมูล: 0x0 ปิดการใช้งาน
ข้อมูลค่าเริ่มต้น: 0x1 ที่เปิดใช้งาน

ใช้โฟลเดอร์ชั่วคราวที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละรอบเวลา

ProductVersion
ชนิด: REG_SZ
ค่าข้อมูล: 5.0
ข้อมูลค่าเริ่มต้น: 5.0

ระบุว่า รุ่นของบริการเทอร์มินัล (ไม่จัดโครงแบบ)

TSAppCompat
ชนิด: REG_DWORD
ค่าข้อมูล: 0x1 เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน
ค่าข้อมูล: 0x0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระยะไกล
ข้อมูลค่าเริ่มต้น: 0x1 เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน
ข้อมูลค่าเริ่มต้น: 0x0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระยะไกล

ใช้โหมดความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ หรือไม่

TSEnabled
ชนิด: REG_DWORD
ค่าข้อมูล: 0x1 ที่เปิดใช้งาน
ค่าข้อมูล: 0x0 ปิดการใช้งาน

บ่งชี้ว่า บริการเทอร์มินัลจะเปิดใช้งาน หรือไม่

FlatTempDir
ชนิด: REG_SZ
ค่าข้อมูล: 0x1 ที่เปิดใช้งาน
ค่าข้อมูล: 0x0 ปิดการใช้งาน
ข้อมูลค่าเริ่มต้น: 0x0 ปิดการใช้งาน

ระบุว่า จะมีใช้โฟลเดอร์ชั่วคราว flat

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 243215 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB243215 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:243215

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com