WD2000: วิธีการที่ส่งออกตารางแบบ Word ไปยังฐานข้อมูลหรือโปรแกรมประยุกต์กระดาษคำนวณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 243275 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Word ไม่อนุญาตให้คุณโดยตรงให้บันทึกเอกสาร Word ของคุณเป็น Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, dBase หรือแฟ้มฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณอื่น ๆ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแปลงตาราง Word ของคุณให้เป็นรูปแบบแฟ้มที่สามารถนำเข้ามาได้อย่างง่ายดายในโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งออกข้อมูลจากตาราง Word ไปยังกระดาษคำนวณที่เฉพาะหรือฐานข้อมูลของคุณ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

หมายเหตุ:: กระบวนการนี้อนุมานว่า เอกสาร Word ของคุณประกอบด้วยตารางที่คุณต้องการส่งออกไปยังฐานข้อมูลหรือโปรแกรมประยุกต์กระดาษคำนวณที่ เท่านั้น ถ้าเอกสาร Word ของคุณประกอบด้วยข้อความอื่นนอกตารางคำ คุณอาจได้รับข้อความแสดงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

วิธีที่ 1: บันทึกการใช้ข้อความที่ มีตัวแปลงเค้าโครง

หมายเหตุ:: วิธีการนี้จะบันทึกสำเนาของเอกสาร Word ของคุณประกอบด้วยตารางลงในแฟ้มข้อความที่ delimited ความกว้างคง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์ที่คุณต้องการนำเข้าแฟ้มนี้ไม่สามารถนำเข้ารูปแบบแฟ้มชนิดนี้
 1. เปิดเอกสาร Word ของคุณประกอบด้วยตารางคุณต้องการนำเข้ามายังโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณของคุณ
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
 3. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ การเปลี่ยนแปลงนั้นบันทึกเป็นชนิดกล่องข้อความที่ มีรูปแบบ (*.ans)คลิกบันทึก.

  หมายเหตุ:: คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มของคุณไปยังชื่อแฟ้มใหม่ก่อนที่คุณคลิกบันทึก. แฟ้มใหม่ของคุณจะมีส่วนขยายของแฟ้ม *.ans
 4. เมื่อพร้อมท์ Word ให้คุณ มีข้อความต่อไปนี้ คลิกใช่.
  <filename>อาจประกอบด้วยลักษณะการทำงานที่ไม่เข้ากันได้กับข้อความ ด้วยรูปแบบเค้าโครง คุณต้องการบันทึกเอกสารในรูปแบบนี้</filename>
โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณของคุณควรจะนำแฟ้มของคุณเป็นแฟ้มข้อความที่ delimited ความกว้างคง

วิธีที่ 2: แปลงตาราง Word ของคุณเป็นข้อความ

 1. กำหนดว่าฟิลด์ใด delimiting อักขระที่รู้จักซอฟต์แวร์กระดาษคำนวณหรือฐานข้อมูลของคุณเมื่อนำเข้าแฟ้มข้อความ ASCII หรือ ANSI
 2. ใน Word วางจุดแทรกอยู่ในเซลล์ของตาราง ในการตาราง:เมนู ให้ชี้ไปที่เลือกคลิกตาราง:.
 3. ในการตาราง:เมนู ให้ชี้ไปที่การแปลงคลิกตารางเป็นข้อความ.
 4. ในการแปลงตารางเป็นข้อความกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแท็บหรือเครื่องหมายจุลภาคขึ้นอยู่กับการกำหนดเขตยอมรับ โปรแกรมประยุกต์กระดาษคำนวณหรือฐานข้อมูลของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง.
 5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น. การเปลี่ยนแปลงนั้นบันทึกเป็นชนิดกล่องข้อความเท่านั้น (*.txt)คลิกบันทึก.

  หมายเหตุ:: คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้มของคุณไปยังชื่อแฟ้มใหม่ก่อนที่คุณคลิกบันทึก. แฟ้มใหม่ของคุณจะมีส่วนขยายของแฟ้ม *.txt
โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณของคุณควรจะนำแฟ้มใหม่ของคุณเป็นแฟ้มข้อความที่กำหนด เขตแท็บ หรือเครื่องหมายจุลภาคกำหนดเขต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 243275 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB243275 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:243275

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com