วิธีการวาดเค้าสัญลักษณ์ TrueType

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 243285 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Win32 APIGetGlyphOutlineฟังก์ชันสามารถกลับ glyph เนทิฟเค้าร่างข้อมูลจากแบบอักษร TrueType เมื่อต้องการวาดเค้าร่างการ glyph TrueType ข้อมูลต้องถูกแปลงจากคำจำกัดความของ Spline B ดั้งเดิมลำดับของคำนิยามของบรรทัด Bezier จากนั้นPolyBezierสามารถใช้ฟังก์ชัน win32 API เพื่อวาดเส้นกรอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระบวนการGetGlyphOutlineฟังก์ชันใน Interface(API) การเขียนโปรแกรมโปรแกรมประยุกต์ Win32 สามารถดึงข้อมูลเค้าร่างแบบ TrueType ตัวเลือกการจัดรูปแบบ GGO_NATIVE กรอกข้อมูลบัฟเฟอร์ที่ มีเส้นโค้ง Spline B Quadratic สำหรับเค้าร่างแบบ TrueType Splines B quadratic ถูกใช้ โดย TrueType เพื่ออธิบายเค้าร่าง glyph ในแฟ้มแบบอักษร TrueType เมื่อต้องการวาดเส้นโค้งเหล่านี้เค้าร่างหนึ่งสามารถใช้ฟังก์ชันการวาด Spline B หรือใช้การPolyBezierฟังก์ชันจาก Win32 API

เส้นโค้ง Spline B quadratic มีคลาของเส้นโค้งพาราเมตริกที่กำหนดเส้นทางของส่วนของเส้นโค้งหลายผ่านทางจุดควบคุมบางอย่าง เส้นโค้ง Quadratic เป็นเส้นโค้งพาราเมตริกลำดับที่สอง ไม่มีฟังก์ชันใน API การวาดแบบ Spline Quadratic โดยตรง แต่หากกำลังสองจะถูกแปลงเป็น Cubic สามารถถูกวาดด้วย Win32 API ฟังก์ชันสำหรับการวาดเส้นโค้ง Bezier เรียกPolyBezier.

เส้นโค้ง Spline B quadratic ในเส้นโค้งพาราเมตริก และที่เฉพาะโดยทั่วไปหัวข้อของรูปภาพในคอมพิวเตอร์ science well-researched พวกเขายังสามารถองซับซ้อน ได้รับการเผยแพร่ algorithms ในข้อความต่าง ๆ ที่สามารถใช้การใช้ฟังก์ชันการวาดแบบ Spline Quadratic แต่อธิบายเช่นอัลกอริธึมการเกินขอบเขตของบทความนี้

กระบวนการPolyBezierฟังก์ชันสามารถวาดแบบ Spline Quadratic เนื่องจากเส้นโค้ง Bezier เส้นโค้งพาราเมตริกลูกบาศก์ หรือสามใบสั่ง เนื่อง จาก เป็น Spline Quadratic เป็น สมการ ลำดับ ที่ สอง ให้ สามารถ นั้น ถูก แสดง ใน แง่ ของ สมการ ลูกบาศก์ ลำดับ สูง กว่า ได้ แม้ ว่า สมการ สำหรับ expressing ที่ กำลัง สอง เป็น cubic ที่ กำหนด ให้ ใน ตัว อย่าง รหัส ที่ เป็น คือ ของ derivation สนทนา ใน บท ความ นี้ ไม่ ได้

ตัวอย่างรหัสในบทความนี้คือการ สาธิตวิธีการแยกวิเคราะห์บัฟเฟอร์ glyph GGO_NATIVE โดยการส่งคืนนี้GetGlyphOutlineฟังก์ชัน บัฟเฟอร์ที่ส่งคืนค่าสถานะการจัดรูปแบบ GGO_NATIVE conforms ไปttpolygonheaderโครงสร้าง กระบวนการttpolygonheaderโครงสร้างและข้อมูลที่ทันทีตาม constitute contour หนึ่งของการ glyph TrueType contour มีหนึ่งสมบูรณ์พาธของเส้นโค้งที่ implicitly ปิดถ้าดังกล่าวจะไม่ได้คืนด้วยวิธี

โปรดดู SDK แพลตฟอร์มที่สำหรับเอกสารนี้ttpolygonheaderและttpolycurveโครงสร้าง

contour glyph ประกอบด้วยส่วนโค้งหลายที่แทนโดยttpolycurveโครงสร้าง ใน contour,ttpolygonheaderตาม ด้วยการอย่างน้อยหนึ่งอย่างttpolycurveโครงสร้างและพิกัดจุดข้อมูล กระบวนการpfxStartสมาชิกให้ coordinate จุดเริ่มต้นของการ contour ตามที่จัดทำเร็กคอร์นับของเส้นโค้งttpolygonheaderไว้โดยcbสมาชิก จุดเริ่มต้นจะสัมพันธ์กับแหล่งที่มา glyph ต้นกำเนิดของ glyph อยู่มุมซ้ายด้านล่างของอักขระในพื้นฐานของอักขระ

แต่ละttpolycurveระเบียนของเส้นโค้ง (เป็นส่วนของเส้นโค้ง) ประกอบด้วยจุดควบคุม Spline B Quadratic หรือจุด Polyline อย่างง่าย จำนวนของคะแนนที่ได้ถูกกำหนดโดยttpolycurvecpfxสมาชิก ชนิดของเส้นโค้งของ spline หรือ polyline ได้ถูกกำหนดโดยwTypeสมาชิก อาร์เรย์ของจุด coordinate ตามโครงสร้างทันที จุด เริ่ม ต้น ของ เส้น โค้ง ที่ ได้ ถูก กำหนด โดย ที่apfxสมาชิก ได้

บัฟเฟอร์ที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งกลุ่มของตั้งแต่ glyph อาจประกอบด้วยมากกว่าหนึ่ง contourttpolygonheaderโครงสร้างและข้อมูล contours ที่ตามมาจะบรรจุทันทีต่อหนึ่งก่อนหน้าในบัฟเฟอร์ท้องถิ่น contour ที่ถัดไปเริ่มการทำงานกับคำttpolygonheaderที่ไบต์ถัดไปเลยจุดสุดท้ายของระเบียนก่อนหน้าของเส้นโค้ง

โค้ดตัวอย่างนี้วาดเค้าร่างของ glyph แบบ TrueType โดยการแยกวิเคราะห์บัฟเฟอร์ GGO_NATIVE เพื่อสร้างรายการของเซ็กเมนต์บรรทัด Bezier ที่แบบฟอร์มแต่ละ contour รายการของเซ็กเมนต์บรรทัด Bezier ถูกวาดโดยใช้แล้วPolyBezier. รหัสที่แยกวิเคราะห์บัฟเฟอร์อยู่ในนั้นDrawT2Outlineฟังก์ชัน

ขั้นตอนแรกในการสร้างรายการของบรรทัด Bezier คือเพื่อ ระบุขนาดของบัฟเฟอร์สำหรับรายการ จุดสี่กำหนดบรรทัด Bezier กระบวนการPolyBezierฟังก์ชัน interprets อาร์เรย์ของคะแนนที่เป็นการหนึ่งบรรทัดต่อเนื่องของเซ็กเมนต์ Bezier ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของบรรทัดถัดไปคือ coincident กับปลายทางของบรรทัดก่อนหน้านี้ ซึ่ง จุดสามเท่านั้นจำเป็นเพื่ออธิบายการแบ่งบรรทัด Bezier ส่วนเพิ่มเติม

บัฟเฟอร์ GGO_NATIVE อาจประกอบด้วย polyline เส้นโค้งหรือเส้นโค้ง Spline B Quadratic จุดสองจุดกำหนดบรรทัดเซ็กเมนต์ในขณะที่จุดสามกำหนด Spline B หลังจากแต่ละชนิดจะสามารถลาก ด้วยเส้น Bezier ใช้ PolyBezier สถานการณ์ที่ case worst เกิดขึ้นเมื่อ contour หนึ่งที่ประกอบด้วยทั้งหมดของบรรทัดส่วนขยายการ Beziers หลาย

โปรดสังเกตว่า การแสดงเป็นเส้นโค้งเติม เซ็กเมนต์ในการแสดงการวาดเส้นโค้ง Spline B ต้องจุดเดียวเท่านั้นที่เพิ่มเติม จุดที่ได้กำหนด "B" หรือปิดเส้นโค้งชี้ และ implicitly กำหนดที่เพิ่มเติมในจุดการวาดเส้นโค้ง จุดโค้งบนคือ จุดกึ่งกลางไปยังจุด "B" ถัดไป ซึ่ง เซ็กเมนต์มีบรรทัดเพิ่มเติมหรือโค้งอินเพิ่มเติมจะขยายไปยังจุดเติมสามบรรทัด Bezier

รหัสการสันนิษฐานว่า บัฟเฟอร์การเนทิฟทั้งหมดจะประกอบด้วยpointfxโครงสร้างเพื่อให้คุณสามารถกำหนดหมายเลขได้มากที่สุดของคะแนนที่แทน โดยบัฟเฟอร์ หมายเลขที่แท้จริงจะมีขนาดเล็กลงเล็กน้อยเนื่องจากไม่มีค่าผลิตโครงสร้างในการอธิบาย contours และเส้นโค้ง ขนาดของบัฟเฟอร์ Bezier รายการได้ถูกกำหนดตามจำนวนที่เป็นไปได้สูงสุดของคะแนนที่คูณ ด้วยขนาดข้อมูลของคำจุดโครง สร้าง และ การ คูณ 3 ได้ จำนวนคะแนนที่เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับเซ็กเมนต์บรรทัดเพิ่มเติมหรือ quadratic spline เซ็กเมนต์เมื่อแปลง Bezier ในแต่ละ สามได้

จะ แยก เมื่อ มี การ จัด สรร บัฟเฟอร์ Bezier รหัส วิเคราะห์ บัฟเฟอร์ ท้อง ถิ่น โดย เริ่ม แรกttpolygonheader. ในระหว่างการ iteration ของลูป รหัสประมวลผล contour หนึ่ง และวาดดังกล่าว วนรอบ inner ที่สองแยกวิเคราะห์แต่ละชนิดของเส้นโค้ง

ในกรณีของเส้นโค้ง polyline (TT_PRIM_LINE), เซ็กเมนต์แต่ละบรรทัดของ polyline ถูกแปลง และผนวกเข้ากับรายการ Beziers ด้วยAppendPolyLineToBezierฟังก์ชัน ถ้าเส้นโค้งเป็นแบบ Quadratic Spline B (TT_PRIM_QSPLINE) , การAppendQuadBSplineToBezierฟังก์ชันแปลง และ appends B-Spline Quadratic แต่ละฟังก์ชันเหล่านี้ใช้วนในการแยกออกจากแต่ละส่วนของเส้นโค้งที่เป็นจุดของตัวควบคุมที่ไม่ขึ้นกับ จาก นั้นบรรทัดหรือ spline ถูกแปลงเป็นแบบ Bezier และผนวกเข้ากับรายการ Beziers

บรรทัด Bezier สามารถวาดเส้นได้ง่ายขึ้น เริ่มต้นและสิ้นสุด vectors เพียงแค่ชี้ด้านตรงข้ามของบรรทัดเซ็กเมนต์ ซึ่งจะดำเนินการในการMakeBezierFromLineฟังก์ชัน

เมื่อต้องการแปลง spline ที่ quadratic เข้า spline Bezier ที่ลูกบาศก์ต้อง expressing จุดควบคุมของ cubic ในแง่ของจุดการควบคุมของกำลังสอง สมการเพื่อแปลจุดควบคุมอยู่ในนั้นMakeBezierFromQBSplineฟังก์ชัน

ก่อนที่จะวาด contour รหัสแน่ใจว่า เส้นทางที่ถูกปิด โดยการเรียกCloseContourฟังก์ชัน ฟังก์ชันถูกเรียกเมื่อเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของลำดับของ Beziers ไม่ coincident เท่านั้น จากนั้นPolyBezierมีเรียกฟังก์ชัน

หลังจากที่มีลาก contour ของ contour ถัดไปttpolygonheaderไม่พบ ด้วย advancing ชี้ lpHeader เลยจุดสิ้นสุดของเรกคอร์ดในแบบ contour ปัจจุบัน ถ้านี่เป็นค่าตัวชี้เลยจุดสิ้นสุดของบัฟเฟอร์ท้องถิ่น รหัสได้ประมวลผล contours และ exits ทั้งหมด
/****************************************************************************
 * FUNCTION  : IntFromFixed
 * RETURNS  : int value approximating the FIXED value.
 ****************************************************************************/ 
int PASCAL NEAR IntFromFixed(FIXED f)
{
  if (f.fract >= 0x8000)
  return(f.value + 1);
  else
  return(f.value);
}

/****************************************************************************
 * FUNCTION  : fxDiv2
 * RETURNS  : (val1 + val2)/2 for FIXED values
 ****************************************************************************/ 
FIXED PASCAL NEAR fxDiv2(FIXED fxVal1, FIXED fxVal2)
{
  long l;

  l = (*((long far *)&(fxVal1)) + *((long far *)&(fxVal2)))/2;
  return(*(FIXED *)&l);
}

/****************************************************************************
 * FUNCTION  : MakeBezierFromLine
 *
 * PURPOSE  : Converts a line define by two points to a four point Bezier
 *        spline representation of the line in pPts.
 *
 *
 * RETURNS  : number of Bezier points placed into the pPts POINT array.
 ****************************************************************************/ 
UINT MakeBezierFromLine( POINT *pPts, POINT startpt, POINT endpt )
{
  UINT cTotal = 0;

  // starting point of Bezier
  pPts[cTotal] = startpt;
  cTotal++;

  // 1rst Control, pt == endpoint makes Bezier a line
  pPts[cTotal].x = endpt.x;
  pPts[cTotal].y = endpt.y;
  cTotal++;

  // 2nd Control, pt == startpoint makes Bezier a line
  pPts[cTotal].x = startpt.x;
  pPts[cTotal].y = startpt.y;
  cTotal++;

  // ending point of Bezier
  pPts[cTotal] = endpt;
  cTotal++;
  
  return cTotal;
}

/****************************************************************************
 * FUNCTION  : MakeBezierFromQBSpline
 *
 * PURPOSE  : Converts a quadratic spline in pSline to a four point Bezier
 *        spline in pPts.
 *
 *
 * RETURNS  : number of Bezier points placed into the pPts POINT array.
 ****************************************************************************/ 
UINT MakeBezierFromQBSpline( POINT *pPts, POINTFX *pSpline )
{
  POINT  P0,     // Quadratic on curve start point
      P1,     // Quadratic control point
      P2;     // Quadratic on curve end point
  UINT  cTotal = 0;

  // Convert the Quadratic points to integer
  P0.x = IntFromFixed( pSpline[0].x );
  P0.y = IntFromFixed( pSpline[0].y );
  P1.x = IntFromFixed( pSpline[1].x );
  P1.y = IntFromFixed( pSpline[1].y );
  P2.x = IntFromFixed( pSpline[2].x );
  P2.y = IntFromFixed( pSpline[2].y );

  // conversion of a quadratic to a cubic

  // Cubic P0 is the on curve start point
  pPts[cTotal] = P0;
  cTotal++;
  
  // Cubic P1 in terms of Quadratic P0 and P1
  pPts[cTotal].x = P0.x + 2*(P1.x - P0.x)/3;
  pPts[cTotal].y = P0.y + 2*(P1.y - P0.y)/3;
  cTotal++;

  // Cubic P2 in terms of Qudartic P1 and P2
  pPts[cTotal].x = P1.x + 1*(P2.x - P1.x)/3;
  pPts[cTotal].y = P1.y + 1*(P2.y - P1.y)/3;
  cTotal++;

  // Cubic P3 is the on curve end point
  pPts[cTotal] = P2;
  cTotal++;

  return cTotal;
}


/****************************************************************************
 * FUNCTION  : AppendPolyLineToBezier
 *
 * PURPOSE  : Converts line segments into their Bezier point 
 *        representation and appends them to a list of Bezier points. 
 *
 *        WARNING - The array must have at least one valid
 *        start point prior to the address of the element passed.
 *
 * RETURNS  : number of Bezier points added to the POINT array.
 ****************************************************************************/ 
UINT AppendPolyLineToBezier( LPPOINT pt, POINTFX start, LPTTPOLYCURVE lpCurve )
{
  int   i;
  UINT  cTotal = 0;
  POINT  endpt;
  POINT  startpt;
  POINT  bezier[4];

  endpt.x = IntFromFixed(start.x);
  endpt.y = IntFromFixed(start.y);

  for (i = 0; i < lpCurve->cpfx; i++)
  {
    // define the line segment
    startpt = endpt;
    endpt.x = IntFromFixed(lpCurve->apfx[i].x);
    endpt.y = IntFromFixed(lpCurve->apfx[i].y);

    // convert a line to a bezier representation
    MakeBezierFromLine( bezier, startpt, endpt );

    // append the Bezier to the existing ones
                  // Point 0 is Point 3 of previous.
    pt[cTotal++] = bezier[1];  // Point 1
    pt[cTotal++] = bezier[2];  // Point 2
    pt[cTotal++] = bezier[3];  // Point 3

  }

  return cTotal;
}


/****************************************************************************
 * FUNCTION  : AppendQuadBSplineToBezier
 *
 * PURPOSE  : Converts Quadratic spline segments into their Bezier point 
 *        representation and appends them to a list of Bezier points. 
 *
 *        WARNING - The array must have at least one valid
 *        start point prior to the address of the element passed.
 *
 * RETURNS  : number of Bezier points added to the POINT array.
 ****************************************************************************/ 
UINT AppendQuadBSplineToBezier( LPPOINT pt, POINTFX start, LPTTPOLYCURVE lpCurve )
{
  WORD        i;
  UINT        cTotal = 0;
  POINTFX       spline[3]; // a Quadratic is defined by 3 points
  POINT        bezier[4]; // a Cubic by 4

  // The initial A point is on the curve.
  spline[0] = start;

  for (i = 0; i < lpCurve->cpfx;)
  {
    // The B point.
    spline[1] = lpCurve->apfx[i++];

    // Calculate the C point.
    if (i == (lpCurve->cpfx - 1))
    {
      // The last C point is described explicitly
      // i.e. it is on the curve.
      spline[2] = lpCurve->apfx[i++];
    }   
    else
    {
      // C is midpoint between B and next B point
      // because that is the on curve point of 
      // a Quadratic B-Spline.
      spline[2].x = fxDiv2(
        lpCurve->apfx[i-1].x,
        lpCurve->apfx[i].x
        );
      spline[2].y = fxDiv2(
        lpCurve->apfx[i-1].y,
        lpCurve->apfx[i].y
        );
    }

    // convert the Q Spline to a Bezier
    MakeBezierFromQBSpline( bezier, spline );
    
    // append the Bezier to the existing ones
                  // Point 0 is Point 3 of previous.
    pt[cTotal++] = bezier[1];  // Point 1
    pt[cTotal++] = bezier[2];  // Point 2
    pt[cTotal++] = bezier[3];  // Point 3

    // New A point for next slice of spline is the 
    // on curve C point of this B-Spline
    spline[0] = spline[2];
  }

  return cTotal;
}

/****************************************************************************
 * FUNCTION  : CloseContour
 *
 * PURPOSE  : Adds a bezier line to close the circuit defined in pt.
 *
 *
 * RETURNS  : number of points aded to the pt POINT array.
 ****************************************************************************/ 
UINT CloseContour( LPPOINT pt, UINT cTotal )
{
  POINT        endpt, 
            startpt;  // definition of a line
  POINT        bezier[4];

  // connect the first and last points by a line segment
  startpt = pt[cTotal-1];
  endpt = pt[0];

  // convert a line to a bezier representation
  MakeBezierFromLine( bezier, startpt, endpt );

  // append the Bezier to the existing ones
                // Point 0 is Point 3 of previous.
  pt[cTotal++] = bezier[1];  // Point 1
  pt[cTotal++] = bezier[2];  // Point 2
  pt[cTotal++] = bezier[3];  // Point 3

  return 3;
}

/****************************************************************************
 * FUNCTION  : DrawT2Outline
 *
 * PURPOSE  : Decode the GGO_NATIVE outline, create a sequence of Beziers
 *        for each contour, draw with PolyBezier. Color and relative 
 *        positioning provided by caller. The coordinates of hDC are
 *        assumed to have MM_TEXT orientation.
 *
 *        The outline data is not scaled. To draw a glyph unhinted
 *        the caller should create the font at its EMSquare size
 *        and retrieve the outline data. Then setup a mapping mode
 *        prior to calling this function.
 *
 * RETURNS  : none.
 ****************************************************************************/ 
void DrawT2Outline(HDC hDC, LPTTPOLYGONHEADER lpHeader, DWORD size) 
{
  WORD        i;
  UINT        cTotal = 0; // Total points in a contour.
  LPTTPOLYGONHEADER  lpStart;  // the start of the buffer
  LPTTPOLYCURVE    lpCurve;  // the current curve of a contour
  LPPOINT       pt;     // the bezier buffer
  POINTFX       ptStart;  // The starting point of a curve
  DWORD        dwMaxPts = size/size of(POINTFX); // max possible pts.
  DWORD        dwBuffSize;

  dwBuffSize = dwMaxPts *   // Maximum possible # of contour points.
         sizeof(POINT) * // sizeof buffer element
         3;       // Worst case multiplier of one additional point
                // of line expanding to three points of a bezier

  lpStart = lpHeader;
  pt = (LPPOINT)malloc( dwBuffSize );

  // Loop until we have processed the entire buffer of contours.
  // The buffer may contain one or more contours that begin with
  // a TTPOLYGONHEADER. We have them all when we the end of the buffer.
  while ((DWORD)lpHeader < (DWORD)(((LPSTR)lpStart) + size) && pt != NULL)
  {
    if (lpHeader->dwType == TT_POLYGON_TYPE)
    // Draw each coutour, currently this is the only valid
    // type of contour.
    {
      // Convert the starting point. It is an on curve point.
      // All other points are continuous from the "last" 
      // point of the contour. Thus the start point the next
      // bezier is always pt[cTotal-1] - the last point of the 
      // previous bezier. See PolyBezier.
      cTotal = 1;
      pt[0].x = IntFromFixed(lpHeader->pfxStart.x);
      pt[0].y = IntFromFixed(lpHeader->pfxStart.y);

      // Get to first curve of contour - 
      // it starts at the next byte beyond header
      lpCurve = (LPTTPOLYCURVE) (lpHeader + 1);

      // Walk this contour and process each curve( or line ) segment 
      // and add it to the Beziers
      while ((DWORD)lpCurve < (DWORD)(((LPSTR)lpHeader) + lpHeader->cb))
      {
        //**********************************************
        // Format assumption:
        //  The bytes immediately preceding a POLYCURVE
        //  structure contain a valid POINTFX.
        // 
        //  If this is first curve, this points to the 
        //   pfxStart of the POLYGONHEADER.
        //  Otherwise, this points to the last point of
        //   the previous POLYCURVE.
        // 
        //  In either case, this is representative of the
        //   previous curve's last point.
        //**********************************************

        ptStart = *(LPPOINTFX)((LPSTR)lpCurve - sizeof(POINTFX));
        if (lpCurve->wType == TT_PRIM_LINE)
        {
          // convert the line segments to Bezier segments
          cTotal += AppendPolyLineToBezier( &pt[cTotal], ptStart, lpCurve );
          i = lpCurve->cpfx;
        }
        else if (lpCurve->wType == TT_PRIM_QSPLINE)
        {
          // Decode each Quadratic B-Spline segment, convert to bezier,
          // and append to the Bezier segments
          cTotal += AppendQuadBSplineToBezier( &pt[cTotal], ptStart, lpCurve );
          i = lpCurve->cpfx;
        }
        else
          // Oops! A POLYCURVE format we don't understand.
          ; // error, error, error

      // Move on to next curve in the contour.
      lpCurve = (LPTTPOLYCURVE)&(lpCurve->apfx[i]);
      }

      // Add points to close the contour.
      // All contours are implied closed by TrueType definition.
      // Depending on the specific font and glyph being used, these
      // may not always be needed.
      if ( pt[cTotal-1].x != pt[0].x || pt[cTotal-1].y != pt[0].y )
      {
        cTotal += CloseContour( pt, cTotal );
      }

      // flip coordinates to get glyph right side up (Windows coordinates)
      // TT native coordiantes are zero originate at lower-left.
      // Windows MM_TEXT are zero originate at upper-left.
      for (i = 0; i < cTotal; i++)
        pt[i].y = 0 - pt[i].y;

      // Draw the contour
      PolyBezier( hDC, pt, cTotal );
    }
    else
      // Bad, bail, must have a bogus buffer.
      break; // error, error, error

    // Move on to next Contour.
    // Its header starts immediate after this contour
    lpHeader = (LPTTPOLYGONHEADER)(((LPSTR)lpHeader) + lpHeader->cb);
  }

  free( pt );
}
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะ TrueType กรุณาดู:
สเปค Microsoft TrueType (http://www.microsoft.com/typography/tt/tt.htm)

นอกจากนี้อยู่บนซี Microsoft นักพัฒนาเครือข่ายไลบรารีดีของใต้สเปค

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 243285 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Win32 Application Programming Interface
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbdswgdi2003swept kbdraw kbfont kbgdi kbhowto kbmt KB243285 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:243285

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com