Jak użyć MOSDAL w celu włączenia śledzenia dla witryny Microsoft Online Services Sign-in Assistant rozwiązywać innych niż przeglądarki oparte rejestrowaniem

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2433327 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

PODSUMOWANIE

W tym artykule omówiono sposób włączania śledzenia dla Asystenta logowania w witrynie Microsoft Online Services za pomocą Microsoft Online Services diagnostycznych i narzędzi obsługi rejestrowania (MOSDAL). Pliki dziennika generowanych przez narzędzie mogą pomóc rozwiązać problemy, które mogą wystąpić podczas używania Sign-in Assistant w środowisku usługi Microsoft Office 365.

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby użyć zestawu narzędzi obsługi MOSDAL do włączania rejestrowania i zebrać pliki dziennika śledzenia Sign-in Assistant, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz i zainstaluj zestaw narzędzi obsługi MOSDAL z następującej witryny firmy Microsoft:
  http://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=626
 2. Uruchom zestaw narzędzi obsługi MOSDAL. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż Wszystkie programy, kliknij Zestaw narzędzi obsługi MOSDAL, a następnie kliknij Zestaw narzędzi obsługi MOSDAL.
 3. Uruchomienie zestawu narzędzi obsługi MOSDAL, wybierz opcję Rejestracja jednokrotna (federacji tożsamości) z listy usługi Office 365, a następnie kliknij Dalej.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu MOSDAL obsługi narzędzi, pokazywania listy usługi Office 365
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie poświadczeń, wprowadź Twojej nazwy użytkownika i adres Zaloguj. Hasło nie jest zapisywany i jest używany tylko do symulowania próba uwierzytelnienia i rejestrować wyniki.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Zrzut ekranu z MOSDAL Toolkit obsługi okien, pokazywanie część poświadczeń Enter
 5. Zostanie wyświetlony monit, aby zamknąć wszystkie aplikacje przeznaczone dla klientów i odtworzyć problem z uwierzytelnianiem klientów. Po zakończeniu odtwarzania problemu, kliknij przycisk Generuj raporti zaczekaj do zbierania danych do końca.
 6. Po wykonaniu diagnostyki, kliknij przycisk Zakończ i Pokaż pliki.
 7. Gdy raport zostanie zakończone, zlokalizuj plik MOSDALREPORT.zip w bibliotece dokumentów. Otwórz folder REPORTS_, który ma najnowszą datę i czas, a następnie otwórz DataCollectionMicrosoftOnlineServicesIDCRL folder. Plik dziennika, który ma najnowszą datę i czas odpowiada problem, który właśnie odtworzone.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności użytkowników usługi Office 365witryny sieci Web lubFora Azure usługi Active Directory witryny sieci Web.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2433327 - Ostatnia weryfikacja: 20 czerwca 2014 - Weryfikacja: 18.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • CRM Online via Office 365 E Plans
 • Microsoft Azure Recovery Services
 • Office 365 User and Domain Management
Słowa kluczowe: 
o365 mosdal4.5 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365m kbgraphic kbmt KB2433327 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2433327

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com