ผู้ติดต่อใน Lync ปรากฏแบบออฟไลน์ หรือไม่สามารถค้นหาในสมุดรายชื่อ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2435699 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Microsoft Lync ต่อไปนี้:
 • ผู้ติดต่อที่ดูเหมือนเป็นแบบออฟไลน์ใน Microsoft Lync หรือคุณลักษณะของตนบอกสถานะที่ไม่รู้จัก
 • คุณไม่สามารถค้นหาในสมุดรายชื่อใน Microsoft Lync
 • ติดต่อ Lync แบบออนไลน์จะสูญหาย หรือขาดหายไป หรือรายการที่ติดต่อไม่ได้รับการปรับปรุง

กระบวนงาน

สถานการณ์สมมติที่ 1: ดูเหมือนว่าผู้ติดต่อเป็นออฟไลน์ใน Lync

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ที่ติดต่ออาจดูเหมือนเป็นแบบออฟไลน์ด้วยเหตุผลหลายประการ ตรวจสอบว่า เงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนที่คุณทำขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม:
 • ผู้ติดต่อปรากฏอยู่ในสถานะออฟไลน์ และไม่ได้ถูกบล็อค โดยผู้ใช้ในรายการที่ติดต่อของผู้ใช้
  1. ในหน้าต่างหลักของ Lync เลือก ความสัมพันธ์.
  2. ขยายตัว ผู้ติดต่อที่ถูกบล็อก จัดกลุ่ม และตรวจสอบว่า ผู้ติดต่อแบบออฟไลน์ไม่ได้ถูกบล็อค

   หมายเหตุ ติดต่อบล็อกคุณ ผู้ติดต่อนั้นจะถูกแสดงเป็นแบบออฟไลน์ในรายการที่ติดต่อของคุณ
 • ถ้าผู้ติดต่อเป็นสมาชิกของโดเมนเดียวกัน ตรวจสอบว่า ผู้ติดต่อที่กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Lync แบบออนไลน์หรือสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมแบบเต็ม ที่ติดต่อจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจปรากฏในการค้นหา แต่ที่ไม่หมายความว่า พวกเขาจะได้รับอนุญาตสำหรับ Lync แบบออนไลน์ หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ติดต่อ IM เชื่อมต่อ (PIC) สาธารณะใหม่หรือผู้ติดต่อที่ติดต่อกับภายนอกใหม่ ลงในรายการ ซึ่งผู้ติดต่อจะปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ ที่ติดต่อแบบออฟไลน์ละเว้นการร้องขอเพื่อเพิ่มคุณรายการของที่ติดต่อ
 • ผู้ติดต่อมีกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Lync แบบออนไลน์หรือสิทธิ์การใช้งานชุดเต็ม
  • ถ้าผู้ติดต่อเป็นสมาชิกของโดเมนเดียวกัน ตรวจสอบว่า ผู้ติดต่อที่กำหนดสิทธิ์การใช้งาน Lync แบบออนไลน์หรือสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมแบบเต็ม
 • ถ้าผู้ติดต่อเป็นสมาชิกของโดเมนที่ติดต่อกับภายนอก หรืออินเทอร์เน็ตสาธารณะที่ติดต่อคือ ตรวจสอบต่อไปนี้:
  • โดเมนของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบคือ โดเมนได้รับอนุญาต หรือโดเมนไม่ถูกบล็อค โดย Gen IT ในตัวสหพันธรัฐโดเมนอย่างชัดเจน
  • เปิดใช้งานการเชื่อมต่อที่เลือก
  • สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมกับผู้ติดต่อภายนอก ดูบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่อไปนี้:
   2392146 ผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ติดต่อภายนอก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานการณ์สมมติที่ 2: คุณไม่สามารถค้นหารายชื่อส่วนกลาง โดยใช้ Microsoft Lync

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหาในสมุดรายชื่อ Microsoft Lync คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ไม่ตรงกันกับสมุดรายชื่อขององค์กร ซึ่งอาจเนื่องมาจากการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณไม่อนุญาตให้เข้าถึงสมุดรายชื่อ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

กำลังเตรียมสมุดรายชื่อให้ตรงกัน ผลลัพธ์การค้นหาอาจไม่เป็นปัจจุบัน

ใน Lync แบบออนไลน์ สมุดรายชื่อและค้นหา GAL จะดำเนินการผ่านทางการร้องขอเว็บ ไคลเอ็นต์ Lync ไม่ดาวน์โหลด และบันทึกสำเนาภายในเครื่องของสมุดรายชื่ออีกต่อไป ซึ่งช่วยลดการโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ และให้ข้อมูลที่ทันสมัยมากที่สุดที่เป็นไปได้เมื่อคุณทำการค้นหาผู้ติดต่อ

กำลังพยายามตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อไปยังบริการบนเว็บของสมุดที่อยู่จะพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ในพื้นที่แจ้งเตือนทางด้านขวาของแถบงาน ค้นหาไอคอน Lync แป้น Ctrl ค้างไว้ คลิกขวาไอคอน 2010 แล้ว คลิ กข้อมูลการกำหนดค่า
 2. คัดลอก URL จาก สถานะ GAL เขตข้อมูล
 3. Start Windows Internet Explorer และวาง URL ในแถบอยู่
 4. ข้อความที่คุณได้รับจาก Internet Explorer บ่งชี้ว่า URL สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์:
  • เสร็จเรียบร้อยแล้ว: Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจที่ การเชื่อมต่อไม่สำเร็จ แต่เนื่องจากไม่มีเพจที่ไม่มี HTML จะแสดง Internet Explorer ไม่สามารถแสดงหน้า
  • ไม่สำเร็จ: ไม่พบเว็บเพจ ถ้า URL สามารถเข้าถึงได้จากระบบ Internet Explorer รายงานว่า ไม่พบตำแหน่งที่ตั้ง หรือไม่สามารถเข้าถึง
 5. ตรวจสอบว่า บริการการค้นหาอัตโนมัติโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีตั้งค่าอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ seeMethod 2 ของส่วน "การแก้ไขปัญหา" ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2404385Outlook ไม่สามารถติดตั้งส่วนกำหนดค่าใหม่ โดยใช้ Exchange Autodiscover สำหรับในกล่องจดหมาย Exchange Online ใน Office 365
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานการณ์สมมติ 3: ติดต่อ Lync แบบออนไลน์จะสูญหาย หรือขาดหายไป หรือรายการที่ติดต่อไม่ได้รับการปรับปรุง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ในบางกรณี รายการติดต่ออาจเสียหายเนื่องจาก มีอักขระไม่ถูกต้องในข้อความ "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" หรือเนื่องจากเป็น lingering deprovisioned ผู้ติดต่อแล้ว เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ บังคับให้มีการปรับปรุงรายการที่ติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลของคุณจะซิงโครไนส์ นี้ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  • 2013 Lync:
   • Windows 7 และ Windows 8: %localappdata%\Microsoft\Office\15.0\Lync\sip_<sign-in name=""></sign-in>
  • สำหรับ Lync 2010:
   • Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista: %localappdata%\Microsoft\Communicator\sip_<sign-in name=""></sign-in>
   • Windows XP: %userprofile%\Local Settings\Application \Microsoft\Communicator\sip_ ข้อมูล<sign-in name=""></sign-in>
 2. ลบแฟ้มต่อไปนี้:
  • Galcontacts.db
  • galcontacts.db.idx
  • CoreContact.cache
  • ABS_<sign-in name=""></sign-in>.cache
  • Mfugroup.cache
  • PersonalLISDB.cache
  • PresencePhoto.cache
 3. รีสตาร์ Lync และรอ 30 นาทีสำหรับ resynchronization เสร็จสิ้นแล้ว
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2435699 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2557 - Revision: 14.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2435699 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2435699

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com