Οι ενημερώσεις για το .NET Framework 2.0 SP2 και το .NET Framework 3.0 SP2 ενδέχεται να εγκαταστήσουν και άλλες ενημερώσεις

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2436257 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Όταν εγκαθιστάτε ορισμένες ενημερώσεις για το Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) ή το Microsoft .NET Framework 3.0 SP2, οι εν λόγω ενημερώσεις εγκαθιστούν πρόσθετες ενημερώσεις. Αυτές οι πρόσθετες ενημερώσεις είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν για την ικανοποίηση των νέων εξαρτήσεων σε ορισμένα στοιχεία του .NET Framework. 

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ορισμένων ενημερώσεων για το .NET Framework 2.0 SP2 ή το .NET Framework 3.0 SP2, αυτές οι ενημερώσεις προκαλούν την εγκατάσταση πρόσθετων ενημερώσεων. Αυτό συμβαίνει διότι το Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας εκτεταμένης προστασίας έχει εισάγει τη νέα δυνατότητα εκτεταμένης προστασίας που περιλαμβάνει νέες εξαρτήσεις για νέους "τύπους". Αυτή η νέα δυνατότητα αποτελείται από νέες λειτουργίες στα επίπεδα δυνατοτήτων του .NET Framework 2.0 SP2 και του .NET Framework 3.0 SP2. Η νέα δυνατότητα Windows Communication Foundation (WCF) στο επίπεδο δυνατοτήτων του .NET Framework 3.0 SP2 περιλαμβάνει μια εξάρτηση από την αντίστοιχη νέα δυνατότητα στο επίπεδο δυνατοτήτων του .NET Framework 2.0 SP2 και από το νέο "τύπο". Η νέα δυνατότητα ASP.NET στο επίπεδο δυνατοτήτων .NET Framework 2.0 SP2 επίσης περιλαμβάνει μια νέα εξάρτηση από τη νέα δυνατότητα στο System.Net (στοίβα δικτύου).

Οι ενημερώσεις για τα στοιχεία του .NET Framework είναι αθροιστικές. Επομένως, μια ενημέρωση για το στοιχείο ASP.NET που κυκλοφόρησε μετά από το Συμβουλευτικό δελτίο ασφαλείας εκτεταμένης προστασίας θα περιλαμβάνει πάντα τη νέα δυνατότητα ASP.NET εκτεταμένης προστασίας. Αυτή η νέα δυνατότητα απαιτεί την ικανοποίηση της εξάρτησης δυνατοτήτων (από το νέο "τύπο") που αναφέρθηκε προηγουμένως. Οι ενημερώσεις των στοιχείων WCF και ASP.NET θα εγκαταστήσουν τις απαραίτητες πρόσθετες ενημερώσεις με σκοπό την ικανοποίηση αυτής της εξάρτησης. Εάν η εν λόγω εξάρτηση δεν ικανοποιηθεί, ενδέχεται να προκύψει το ζήτημα που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft: 
2262911 Παρουσιάζεται το σφάλμα εξαίρεσης "Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του τύπου 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης 982167 ή της ενημέρωσης 982168
 • Στα Windows XP και τον Windows Server 2003, οι ενημερώσεις του στοιχείου ASP.NET στο .NET Framework 2.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης την ακόλουθη ενημέρωση:
  980773 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 και το .NET Framework 2.0 Service Pack 2 σε Windows XP και Windows Server 2003: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows Vista SP1 και τον Windows Server 2008, οι ενημερώσεις του στοιχείου ASP.NET στο .NET Framework 2.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης την ακόλουθη ενημέρωση:
  980843 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 1 και σε Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows Vista SP2 και τον Windows Server 2008, οι ενημερώσεις του στοιχείου ASP.NET στο .NET Framework 2.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης την ακόλουθη ενημέρωση:
  980842 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 2 και σε Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows XP και τον Windows Server 2003, οι ενημερώσεις του στοιχείου WCF στο .NET Framework 3.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης τις ακόλουθες ενημερώσεις:  
  980773 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 και το .NET Framework 2.0 Service Pack 2 σε Windows XP και Windows Server 2003: 8 Ιουνίου 2010
  976765 Περιγραφή της ενημέρωσης ASP.NET για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 και το .NET Framework 2.0 Service Pack 2 σε Windows XP και Windows Server 2003: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows Vista SP1 και τον Windows Server 2008, οι ενημερώσεις του στοιχείου WCF στο .NET Framework 3.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης τις ακόλουθες ενημερώσεις:
  980843 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 1 και σε Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 Ιουνίου 2010
  976767 Περιγραφή της ενημέρωσης ASP.NET για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 1 και σε Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 Ιουνίου 2010
 • Στα Windows Vista SP2 και τον Windows Server 2008, οι ενημερώσεις του στοιχείου WCF στο .NET Framework 3.0 SP2 εγκαθιστούν επίσης τις ακόλουθες ενημερώσεις:
  980842 Περιγραφή της ενημέρωσης NCL για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 2 και σε Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 Ιουνίου 2010
  976768 Περιγραφή της ενημέρωσης ASP.NET για το .NET Framework 3.5 Service Pack 1 σε Windows Vista Service Pack 2 και σε Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 Ιουνίου 2010

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2436257 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 3.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Service Pack 2 για Windows Vista στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Service Pack 1 για Windows Vista στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbbug kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2436257

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com