עדכונים עבור ?.NET Framework 2.0 SP2 ועבור ?.NET Framework 3.0 SP2 עשויים להתקין גם עדכונים נוספים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2436257 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מתקין עדכונים מסוימים עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2)? או עבור Microsoft .NET Framework 3.0 SP2, עדכונים אלה יתקינו גם עדכונים נוספים. יש להתקין עדכונים נוספים אלה כדי לעמוד ביחסי תלות חדשים ברכיבי ?.NET Framework מסוימים.

מידע נוסף

כאשר אתה מתקין עדכונים מסוימים עבור ?.NET Framework 2.0 SP2 או עבור ?.NET Framework 3.0 SP2, עדכונים אלה גורמים להתקנת עדכונים נוספים. הדבר מתרחש מכיוון שעלון האבטחה להגנה מורחבת הוסיף את תכונת ההגנה המורחבת החדשה הכוללת יחסי תלות חדשים על "סוגים" חדשים. תכונה חדשה זו כוללת פונקציונליות חדשה בשכבות התכונות של ?.NET Framework 2.0 SP2 ושל ?.NET Framework 3.0 SP2. תכונת Windows Communication Foundation (WCF)? החדשה בשכבת התכונות של ?.NET Framework 3.0 SP2 כוללת תלות בתכונה המתאימה החדשה בשכבת התכונות ?.NET Framework 2.0 SP2 וב"סוג" החדש. תכונת ASP.NET החדשה בשכבת התכונות של ?.NET Framework 2.0 SP2 כוללת גם תלות חדשה בתכונה החדשה ב-System.Net? (networking stack).

עדכונים עבור רכיבים של ?.NET Framework הם מצטברים. לכן, עדכון עבור רכיב ASP.NET שפורסם לאחר עלון האבטחה להגנה מורחבת יכיל תמיד את תכונת ASP.NET החדשה להגנה מורחבת. תכונה חדשה זו מחייבת עמידה ביחסי התלות בין התכונות שאוזכרו קודם לכן (עבור ה"סוג" החדש). עדכונים עבור הרכיבים של WCF ו- ASP.NET יתקינו גם עדכונים נוספים לפי הצורך כדי לעמוד ביחסי תלות אלה. אם אין עמידה ביחס תלות זה ייתכן שתיתקל בבעיה המתוארת במאמר הבא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base: 
2262911 שגיאת חריג "לא ניתן לטעון את הסוג 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" לאחר התקנת עדכון 982167 או עדכון 982168
 • ב-Windows XP וב- Windows Server 2003, עדכונים לרכיב ASP.NET ב- ?.NET Framework 2.0 SP2 יתקינו גם את העדכון הבא:
  980773 תיאור של עדכון NCL עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ו- ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows XP וב- Windows Server 2003: 8 ביוני, 2010
 • ב-Windows Vista SP1 וב- Windows Server 2008, עדכונים לרכיב ASP.NET ב- ?.NET Framework 2.0 SP2 יתקינו גם את העדכון הבא:
  980843 ?תיאור של עדכון NCL עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 ביוני, 2010
 • ב-Windows Vista SP2 וב- Windows Server 2008, עדכונים לרכיב ASP.NET ב- ?.NET Framework 2.0 SP2 יתקינו גם את העדכון הבא:
  980842 ?תיאור של עדכון NCL עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 2 וב- Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 ביוני, 2010
 • ב-Windows XP וב- Windows Server 2003, עדכונים לרכיב WCF ב- ?.NET Framework 3.0 SP2 יתקינו גם את העדכונים הבאים:  
  980773 תיאור של עדכון NCL עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ו- ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows XP וב- Windows Server 2003: 8 ביוני, 2010
  976765 תיאור של עדכון ASP.NET עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ו- ?.NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows XP וב- Windows Server 2003: 8 ביוני, 2010
 • ב-Windows Vista SP1 וב- Windows Server 2008, עדכונים לרכיב WCF ב- ?.NET Framework 3.0 SP2 יתקינו גם את העדכונים הבאים:
  980843 ?תיאור של עדכון NCL עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 ביוני, 2010
  976767 ?תיאור של עדכון ASP.NET עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 ביוני, 2010
 • ב-Windows Vista SP2 וב- Windows Server 2008, עדכונים לרכיב WCF ב- ?.NET Framework 3.0 SP2 יתקינו גם את העדכונים הבאים:
  980842 ?תיאור של עדכון NCL עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 2 וב- Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 ביוני, 2010
  976768 ?תיאור של עדכון ASP.NET עבור ?.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ב- Windows Vista Service Pack 2 וב- Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 ביוני, 2010
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2436257 - Last Review: יום שני 25 אוקטובר 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbbug kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2436257

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com