ติดโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ .NET Framework 2.0 SP2 และ .NET Framework 3.0 SP2 อาจติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่น ๆ ต่อเนื่อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2436257 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ที่สิ้นสุดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ต่อไป ทำให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ด้วย Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: จะต้องสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณติดตั้งบางโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) หรือ Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 โปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้อาจติดโปรแกรมปรับปรุงอื่นต่อเนื่องเพิ่มเติม ปรับปรุงเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่จะติดตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการอ้างอิงใหม่ในคอมโพเนนต์บาง.NET Framework

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบางอย่าง สำหรับติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 หรือติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 3.0 ปรับปรุงเหล่านี้ทำให้เกิดการปรับปรุงที่จะติดตั้งเพิ่มเติม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากการอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยการป้องกันเพิ่มเติมคุณลักษณะการป้องกันเพิ่มเติมใหม่ที่มีการอ้างอิงใหม่บน introduced ใหม่ "ชนิด" ที่นำมาใช้ คุณลักษณะใหม่นี้ประกอบด้วยฟังก์ชันใหม่ ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 และ ในเลเยอร์คุณลักษณะ SP2 3.0 ของ.NET Framework คุณลักษณะของ Windows สื่อสารพื้นฐาน (WCF) ใหม่ในชั้นคุณลักษณะ SP2 3.0 ของ.NET Framework มีที่อ้างอิงคุณลักษณะใหม่ที่สอดคล้องกันในชั้นที่คุณลักษณะของ SP2 2.0 ของ.NET Framework และ "ชนิดใหม่ คุณลักษณะ ASP.NET ใหม่ใน SP2 2.0 ของ.NET Framework คุณลักษณะชั้นยังมีที่อ้างอิงใหม่ในลักษณะการทำงานใหม่ใน System.Net (กองซ้อนที่เชื่อมต่อเครือข่าย)

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของ.NET Framework เป็นแบบสะสม ดังนั้น การปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ของ ASP.NET ที่ถูกนำออกใช้หลังจากขยายป้องกันความปลอดภัยแนะจะประกอบด้วยเสมอ ASP.NET คุณลักษณะใหม่สำหรับขยายการป้องกัน คุณลักษณะใหม่นี้ต้องการที่ขึ้นต่อกันของลักษณะการทำงานดังกล่าวก่อนหน้านี้ (บนใหม่ "ชนิด") เป็นไปตาม โปรแกรมปรับปรุงสำหรับคอมโพเนนต์ WCF และ ASP.NET จะห่วงโซ่ติดปรับปรุงเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการอ้างอิงนี้ ถ้าไม่ตรงกับการอ้างอิงนี้ คุณอาจพบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2262911 เกิดข้อผิดพลาดข้อยกเว้น "ไม่สามารถโหลดชนิด 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy' " หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 982167 หรือปรับปรุง 982168
 • ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 การปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ ASP.NET ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 ยังติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้:
  980773 คำอธิบายของการปรับปรุง NCL สำหรับ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 และ .NET Framework 2.0 Service Pack 2 บน Windows XP และ Windows Server 2003: 8 มิถุนายน 2010
 • ใน Windows Vista SP1 และ ใน Windows Server 2008 การปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ ASP.NET ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 ยังติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้:
  980843 คำอธิบายของการปรับปรุงของ NCL ใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 บน Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 มิถุนายน 2010
 • ใน Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 การปรับปรุงคอมโพเนนต์ของ ASP.NET ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 2.0 ยังติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้:
  980842 คำอธิบายของการปรับปรุงของ NCL ใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 บน Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 มิถุนายน 2010
 • ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 การปรับปรุงคอมโพเนนต์ WCF ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 3.0 ยังติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
  980773 คำอธิบายของการปรับปรุง NCL สำหรับ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 และ .NET Framework 2.0 Service Pack 2 บน Windows XP และ Windows Server 2003: 8 มิถุนายน 2010
  976765 คำอธิบายของการปรับปรุงของ ASP.NET สำหรับใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 และใน.NET Framework 2.0 Service Pack 2 บน Windows XP และ Windows Server 2003: เดือน 8 มิถุนายน 2010
 • ใน Windows Vista SP1 และ ใน Windows Server 2008 การปรับปรุงคอมโพเนนต์ WCF ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 3.0 ยังติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
  980843 คำอธิบายของการปรับปรุงของ NCL ใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 บน Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 มิถุนายน 2010
  976767 คำอธิบายของการปรับปรุงของ ASP.NET .NET Framework 3.5 Service Pack 1 บน Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Server 2008 Service Pack 1: 8 มิถุนายน 2010
 • ใน Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 การปรับปรุงคอมโพเนนต์ WCF ในติดตั้ง SP2 ใน.NET Framework 3.0 ยังติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
  980842 คำอธิบายของการปรับปรุงของ NCL ใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 บน Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 มิถุนายน 2010
  976768 คำอธิบายของการปรับปรุงของ ASP.NET .NET Framework 3.5 Service Pack 1 บน Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 มิถุนายน 2010

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2436257 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbbug kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2436257 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2436257

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com