"มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Microsoft Office Outlook " เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2436962 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

ปัญหา

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ โดยใช้ Lync 2010 หรือ Lync 2013 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Outlook คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Microsoft Office Outlook อยู่อีเมลที่ใช้ในโปรไฟล์ Outlook เริ่มต้นจะแตกต่างจากเข้าสู่ระบบอยู่ที่ใช้ใน Lync 2010 เปลี่ยนค่าโพร์ไฟล์เริ่มต้นของ Outlook ให้ตรงกับที่อยู่ในการเข้าสู่ระบบที่คุณกำลังใช้อยู่ใน Lync และลงชื่อออกและกลับเข้าสู่ระบบ Lync อีกครั้ง

โซลูชัน

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้ออนไลน์ของ Lync

คุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์ Lync ล่าสุดหรือไม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์ Lync ล่าสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

เป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลใน Lync ที่กำหนดค่าไว้อย่างถูกต้องหรือไม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดตัวเลือก Lync และในการตั้งค่าส่วนบุคคล ตั้งค่าตัวเลือกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกับMicrosoft Exchange หรือ Microsoft Outlook
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ปรับปรุงสถานะการออนไลน์ของฉันโดยยึดตามข้อมูลปฏิทินของฉัน
  • บันทึกการสนทนาทาง IM ในอีเมลของโฟลเดอร์ประวัติของการสนทนา
  • บันทึกล็อกการโทรในอีเมลของโฟลเดอร์ประวัติของการสนทนา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

มี Outlook ทำงาน และกำหนดค่าให้ใช้โพรไฟล์ที่ถูกต้องหรือไม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ประสบการณ์ดีที่สุด เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange ของคุณ Outlook และตั้งค่าเป็นโปรไฟล์เริ่มต้นจดหมาย ปกติ ที่อยู่อีเมลของ Exchange และ Lync อยู่ในเครื่องของคุณจะเหมือนกัน แต่ในบางกรณี เหล่านี้อาจแตกต่างกัน
 • Outlook ถูกกำหนดค่าให้ใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange ถูกต้องหรือไม่
  • ในกรณีส่วนใหญ่ อยู่การเข้าสู่ระบบ Lync และที่อยู่อีเมลของ Exchange จะเหมือนกันเปิดแผงควบคุมของ Windows แล้ว คลิ กจดหมาย(ในมุมมองคลาสสิก) เพื่อให้แน่ใจว่า บัญชีผู้ใช้ Exchange ใน Outlook จะใช้ที่อยู่อีเมลเหมือนกันเป็นของ Lync ในการเข้าระบบ

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอของรายการทั้งหมดในแผงควบคุม

  • คลิกบัญชีอีเมลและตรวจสอบว่า บัญชีอีเมลเริ่มต้น (joshp@cohowinery ในตัวอย่างต่อไปนี้) จะเหมือนกับ Lync เข้าสู่ระบบอยู่:

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   หน้าจอภาพของการตั้งค่าจดหมาย - Outlook และกล่องโต้ตอบบัญชีอีเมล
 • เลือกส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นที่ถูกต้องหรือไม่
  • จากหน้าต่างการตั้งค่าจดหมายในแผงควบคุมแสดงโปรไฟล์ที่เลือก คลิกใช้โปรไฟล์นี้เสมอและ แล้ว เลือกโพรไฟล์ที่ใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณตรวจสอบในส่วนก่อนหน้า ในตัวอย่างต่อไปนี้ มีการกำหนดค่าส่วนกำหนดค่า CoHo Winery เป็นโพรไฟล์เริ่มต้น

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอของโพรไฟล์ที่ใช้บัญชีอีเมลของที่ผ่านการตรวจสอบ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ดูแล Office 365

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีผู้ใช้ Exchange ใน Outlook ให้ตรงกับบัญชีที่จะใช้เข้าสู่ระบบ Lync แบบออนไลน์ ถ้ากล่องจดหมาย Exchange และบัญชี Lync ได้ทั้งโฮสต์ โดย Microsoft Office 365 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่อยู่ SMTP หลักของอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ใช้ตรงกับชื่อผู้ใช้หลัก (UPN)

คุณสามารถใช้ cmdlet MsolUserPrincipalName ชุดที่จาก Microsoft Azure Active Directory โมดูลสำหรับ Windows PowerShell เพื่อ UPN, SMTP และเซสชันเริ่มต้นโพรโทคอล (SIP) ที่อยู่ในการตั้งค่าเป็นค่าเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ชุด MsolUserPrincipalName
ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "ปัญหา" โดยทั่วไป เกิดขึ้นเมื่อกล่องจดหมาย Exchange และบัญชี Lync ที่โฮสต์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หรือใช้ namespaces โดเมนที่แตกต่างกัน ถ้ากล่องจดหมายของ Exchange เป็นโฮสต์อื่น (ตัวอย่าง ถ้ากล่องจดหมายถูกโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในสถานที่), ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2614242 รวม 2013 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ด้วย 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync, Lync ออนไลน์ หรือการปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
2614614 การรวม Exchange แบบออนไลน์กับแบบอ อนไลน์ Lync, Lync Server 2013 หรือปรับใช้ไฮบริดสลี 2013 เซิร์ฟเวอร์ Lync
หลังจาก UPN หลัก SMTP และ SIP อยู่ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ซ่อมแซม หรือสร้างโปรไฟล์ Outlook จดหมายใหม่ โดยใช้อยู่ SMTP หลักใหม่ แล้ว รีสตาร์ Lync

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดนี้มักมีสาเหตุ โดยตรงกับบัญชีที่ใช้ใน Outlook และ Lync กล่องจดหมาย Exchange เชื่อมต่อ Outlook ต้องเกี่ยวข้องกับบัญชีเดียวกันของผู้ใช้ Office 365 เชื่อมต่อ Lync ถ้า Outlook เชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมาย ที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอื่นของ Office 365 หรืออีกในสถานแลกเปลี่ยนองค์กร คุณอาจพบข้อผิดพลาดนี้ เมื่อ Lync พยายามทำการเชื่อมต่อกับ Outlook จะเปรียบเทียบที่อยู่ SMTP (อีเมล) ใน Outlook ด้วยการเข้าสู่ระบบที่อยู่ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Lync ออนไลน์ ถ้าไม่ตรงกับ SMTP และ Lync เข้าสู่ระบบอยู่ คุณอาจพบข้อผิดพลาดนี้

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องการ Lync เพื่อรวมเข้ากับกล่องจดหมายที่แตกต่างจากกล่องจดหมายที่มีการกำหนดค่าใน Outlook ตัวอย่างเช่น ถ้า Lync คาดว่าที่อยู่อีเมลของผู้เป็น joe@contoso.com แต่ Outlook เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายสำหรับ joe@fabrikam.com คุณอาจพบข้อผิดพลาดนี้

Lync ใช้แอตทริบิวต์WindowsEmailAddressหรือจดหมายเพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange Outlook ควรเชื่อมต่อกับ ถ้า Lync ทำให้การเชื่อมต่อผ่านทางการค้นหาอัตโนมัติโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนและบริการเว็บ Exchange (EWS), และ Outlook ถูกกำหนดค่าสำหรับกล่องจดหมายของผู้ใช้อื่น Lync การลงทะเบียนที่เป็นปัญหา และส่งกลับข้อผิดพลาดนี้

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2436962 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2557 - Revision: 18.0
ใช้กับ
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2436962 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2436962

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com