รายการของส่วนที่เว็บไซต์ผู้ผลิต BIOS 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 243909 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงรายการเว็บไซต์สำหรับ Basic ผู้ผลิตการอินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS) ข้อมูลนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับ การขอรับโปรแกรมปรับปรุง BIOS หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

หมายเหตุ: รายการนี้อาจรวมถึงผู้ผลิต BIOS ทั้งหมดได้

หมายเหตุ ว่า บทความนี้เป็นส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 เมื่อต้องการดูส่วนที่สองของกรณีนี้ บทความ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ Microsoft Knowledge Base:
243971 รายการของส่วนที่เว็บไซต์ผู้ผลิต BIOS 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหา ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของผู้ติดต่อของบริษัทอื่นนี้ ข้อมูลหรือไม่


ผู้ผลิต BIOS เว็บและแฟ้ม การถ่ายโอนโพรโทคอล (FTP) ไซต์จะแสดงรายการตามลำดับตัวอักษร โดยใช้ชื่อบริษัท ครั้งแรก โปรดสังเกตว่า ผู้ผลิตทั้งหมดไม่มีไซต์ FTP

Abit
http://www.uabit.com
Acer
http://www.acer.com/
ftp://ftp.acer.com/aac_support/desktop/bios/
คอนโทรลเลอร์ ALI (Acer Laboratories)
http://www.ali.com.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=1&twid=48&gbid=43&Itemid=5&lang=en
\ชื่อ กลุ่ม
http://www.amegroup.com.au/
Megatrends ของสหรัฐอเมริกา
http://www.megatrends.com
http://www.ami.com/support/
Amptron
http://www.amptron.com/
http://www.wimsbios.com/HTML1/amptron.html
Amstrad
http://www.amstrad.com/
Antec
http://www.antec.com
Aopen
http://www.aopen.com.tw/
http://download.aopen.com.tw/default.aspx
ASUS
http://www.asus.com.tw/
รางวัล
http://www.award.com/
Bare กระดูก
http://www.bare-bone.com/
http://www.bare-bone.com/support/
Biostar
http://www.biostar-usa.com/
http://www.biostar-usa.com/downloadmain.asp
Commate
http://www.commate.com.tw/
Compaq คอมพิวเตอร์
http://www.compaq.com
http://www.compaq.com/support/files/
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
http://www.ctlcorp.com/
Computex
http://www.computex.com.tw/
ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญสื่อ) ของข้อมูล
http://www.dataexpert.com.tw
คอมพิวเตอร์ Dell คอมพิวเตอร์
http://support.dell.com/
มัลติมีเดียข้าวหลามตัด
http://www.diamondmm.com
บริษัทอุปกรณ์แบบดิจิทัล (DEC)
http://www.compaq.com/
ระบบคอมพิวเตอร์ของ Elitegroup
http://www.ecsusa.com/
เทคโนโลยี famous
http://www.magic-pro.com/
FIC
http://www.fic.com.tw/
Flexus
http://www.flexus.nl/
Fujitsu
http://www.fujitsu.com
เกตเวย์
http://www.gateway.com/
Gemlight
http://www.genicom.com/
IBM
http://www.ibm.com/products/us/
http://www.ibm.com/support
Intel
http://www.intel.com/
Jamicon
http://www.jamicon.com/
Jetway
http://www.jetway.com.tw/
เครื่องหมาย J
http://www.jmark.com/
Koutech
http://www.koutech.com
http://www.koutech.com/support.asp
http://www.magic-pro.com/
Matsonic
http://www.matsonic.com/
Micron
http://www.micron.com/
Mylex
http://www.mylex.com/
NEC
http://www.nec-computers.com
http://www.nec.com/en/global/support/
NCR
http://www.ncr.com/
Packard รูปกระดิ่ง
http://www.packardbell.com/
คู่ค้าของพีซี
http://www.pcpartner.com/
ชิปประมวลพีซี
http://www.pcchipsusa.com
เมืองฟินิกซ์
http://www.phoenix.com/
กลุ่มของ pine
http://www.pinegroup.com/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 243909 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbhardware kbinfo kbmt KB243909 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:243909

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com