Windows funkcija leid?ia generuoti atminties i?kelties fail? naudodami klaviat?r?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 244139 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Sistemoje Windows yra funkcija, galite naudoti nor?dami sukelti ? sistema gali nustoti reaguoti ir sukurti atminties i?kelties fail? (Memory.dmp). kada tai padaryti, galite gauti stabdymo klaidos prane?im?, pana?? ? po:
*** STOP: 0X000000E2 (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Galutiniam vartotojui rankiniu b?du sukurtas su crashdump.
Po to, kai ?jungsite ?i? funkcij?, galite generuoti atminties i?kelties failas laikydami nuspaud? de?in?j? klavi?? CTRL ir spausdami, SCROLL LOCK klavi?? du kartus. Funkcija yra prieinama tiek PS/2 ir universal nuosekliosios magistral?s (USB) klaviat?ros. PS/2 klaviat?ros naudoti i8042prt.sys tvarkykl?, kuri yra kartu su klaviat?ra. Ta?iau d?l USB klaviat?ros kad prijungiami prie Windows Server 2003 sistemos, jums reikia ?diegti kar?tosios pataisos, kad Kbdhid.sys vairuotojas.Daugiau informacijos apie ?? naujausi? taisym?, ie?kokite skyriuje "Daugiau informacijos" nutarime.

Pastaba Yra apribojimas su Kbdhid.sys tvarkykl?, kuri leid?ia jums sukurti atminties i?kelties procesas naudojant USB klaviat?r?. CTRL + SCROLL LOCK + SCROLL LOCK klaviat?ros spartusis klavi?as neveikia jei kompiuteris nustoja reaguoti ? didelio pertraukties u?klausos lygis (IRQL). ?is apribojimas yra nes Kbdhid.sys vairuotojas veikia ne ma?esnis IRQL nei i8042prt.sys vairuotojas.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie tai, kaip i?spr?sti ?i? problem? apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:

http://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ff545499.aspx

Pastaba USB klaviat?ros funkcija gali b?ti naudojama Windows Server 2008 ?rengus Service Pack 2 arba v?liau, arba ?dieg? ?i? kar?t?j? patais?:
971284 Kar?toji pataisa yra galima b?t? ?galinta CrashOnCtrlScroll USB klaviat?ra kompiuteryje, kuriame veikia Windows Vista S971284 "arba" Windows Server 2008

Savyb?s

Straipsnio ID: 244139 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbexpertiseadvanced kbwinserv2003presp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB244139 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 244139

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com