Phng tin lu tr USB va SD ng nhp chinh xac vao phng tin lu tr va cho phep ghi vao b m n

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2442580 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Ti s dung thit bi lu tr USB sao lu d liu cua minh. Lam cach nao ng nhp va ng xut khoi b nh USB Flash? Lam cach nao tng tc truy cp d liu?

Gi?i php

Vi muc ich vn chuyn va la mt thit bi lu tr tam thi cho cac d liu ca nhn va quan trong, cac the nh USB va the SD t lu a tr thanh th khng th thiu. Trn ht, do kich thc nho, dung lng ln hin ln ti t 2 n 256 gigabyte va chi phi mua thp, the nh USB tin dung a tr thanh ngi ban ng hanh hoan hao.

Ngay ca cac thit bi the nh SD mong hn va nhe hn, co dung lng co th so sanh va co th mua vi mc gia hp ly. The SD a c s dung trong qua kh di dang thit bi lu tr ln trong may anh ky thut s. Cac notebook va may tinh ban hin tai cung co cac khe the SD theo mc inh ban co th tn dung cac the nho khng chi nhm chia se anh ky thut s ma con nh mt thit bi lu tr ph bin cho tt ca cac tai liu quan trong va tp ca nhn.

Chu y: Cac hng dn va meo sau ap dung cho Windows 7, nhng cung tng t trong Windows Vista va Windows XP.


Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674154Thit bi lu tr ln USB: iu cn bit

Hin tai, cac thit bi lu tr ln USB co sn vi USB 1.1 trc o nhng ng thi cung co bus USB 2.0 nhanh hn nhiu. USB 2.0 cho phep cac at tc truyn tai ti a la 480 Mbit/giy (60 MB / giy). Ban co th cm thit bi USB 2.0 trn cac khe USB 1.0 cu hn. Tuy nhin tc truyn tai d liu ti a sau o bi giam xung 12 Mbit/giy (1.5 MB / giy) hoc thp hn.

Chu y USB 3.0 tiu chun mi se cho phep tc truyn tai d liu ti a la 5 GB/giy (625 MB / giy). Hin a co mt s thit bi USB 3.0 Flash trn thi trng. Kiu 16 GB co chi phi khoang 50 euro. i vi kiu USB 2.0 co cung dung lng lu tr, ban chi phai tra mt na s tin trn. Khi ban thng thng chi truyn tai lng nho d liu khoang vai gigabyte, USB 2.0 Flash la thich hp.The SD: iu cn bitThe SD s dung b nh Flash nh the nh USB. Ch SD la vit tt cua SECURE (D)igital (Ky thut s BAO MT). Cac the SD cu hn thng co dung lng b nh t 1 GB n 4 gigabyte.

Cai goi la the SDHC (dung lng ln SD) th hin s phat trin xa hn cua the SD va ngay nay a co sn dung lng lu tr t 2 n 32 gigabyte. The SDXC cung cp dung lng cao hn ang k. SDXC co th la vit tt cua "SD eXtended capacity" va m ta dung lng lu tr ln hn ang k, the co th khin loai nay tr thanh co th. Ln ti 2 terabyte theo ly thuyt la co th, hin nay cac the thng co dung lng 64 Gbyte.

Ban at tc truyn tai d liu ti a cua the SD la 104 MB/giy, hay cn thn ban mua c ung dung lng, vi co cac the co dung lng nho hn nhiu cho cac thit bi nho nh trinh phat MP3.

Thc t: The SD co thanh trt nho hn, ban co th t thanh chi oc va do o bao v d liu c lu tr khoi vic bi tinh c ghi e trn canh.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674155
inh dang phng tin lu tr

Windows 7 coi ca USB va the SD la thit bi di ng, him khi ng thi la ia cuc b. Trong bt ky trng hp nao, vi tri trn Windows phai ung oc h thng tp. Thng thng, ia USB flash hoc the SD co cac h thng tp FAT hoc c inh dang FAT32. Do o, co th d dang a ra, quan ly va m ta phng tin nay t cac h thng Windows cu hn. Trong mt s trng hp, ngi dung c khuyn inh dang ia thanh NTFS, tng tc truy cp hoc s dung d liu, iu khng kha dung vi cac tinh nng cua Windows trong h thng tp khac.


Thit bi lu tr USB, cai t va ng ky

Phng tin lu tr USB yu cu co trinh iu khin, Windows 7 thng t ng khin phng tin nay kha dung.

1. Cm the USB vi cng USB trng trn cy may tinh cua ban. Windows 7 sau o se bao cao rng trinh iu khin thit bi a c cai t.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674156
2. Trong khi kt ni, Windows bao cao rng ban co th s dung thit bi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674157
3. Bm vao thng bao trang thai trong thanh thng tin bit thng tin chi tit v qua trinh cai t cua tt ca phng tin USB.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674158
Kim tra phng tin lu tr USB

tranh bi mt d liu khi ang ghi hoc thm chi hong h thng tp cua ia USB, v c ban ban nn theo sat ban ghi h thng, trc khi loai bo no. iu nay cung ap dung vi cac the SD.1. Bm vao mui tn nho trong Thanh thng tin.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674159
2. Bm vao hp thoai sau trn biu tng danh cho Thao phn cng an toan va y phng tin ra.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674160
3. Bm vao danh sach muc nhp phu hp sau cho the USB cua ban.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674161
4. Ban nhn c thng bao rng co th thao phn cng. Chi thao the nh luc nay.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674162
The USB/the SD: cho phep ghi vao b m n

Windows 7 cho phep ghi vao b m n, iu nay am bao rng tr thi gian d liu trn ia c ghi khi tai h thng nhc ban v ia cng ni b cua ban theo mc inh. Thun li: B nh oc d liu nhanh hn, khng bi chm lai khi lam vic.

Ban co th bt chc nng nay qua cai t n trong Windows 7 ng thi cho phng tin lu tr USB va the SD cai thin lung. at c li ich ang k mt cach ro rang v hiu sut cho thit bi USB c goi la ia cuc b iu nay ap dung c bit khng chi cho ia cng USB. Nhng sau o ban phai chc chn rng the a c ng xut khoi h thng trc khi thao ra.

Ngoai ra, tuy chon nay rt quan trong nu ban mun inh dang h thng tp cua ia thanh NTFS sau o. oc thm v iu nay trong phn cai t th t cua loat bai nay.

Va khi ban tip tuc:1. Cm the USB hoc the SD, sau o bm vao biu tng Windows.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674164
2. Trong trng Tim kim chng trinh va tp Nhp thut ng Trinh iu khin Thit bi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674165
3. Trong danh sach bm u menu khi ng, bm vao muc nhp Trinh iu khin Thit bi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674166
4. Trinh iu khin Thit bi m. Bm vao mui tn nho bn canh ia.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674167
5. Trong danh sach sau, bm up vao muc nhp cho phng tin USB hoc SD cua ban.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674168
6. Trong hp thoai ... Thit bi Thuc tinhBm vao tab Chinh sach.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674169
7. Chon tuy chon Vn hanh tt hn.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674170
8. Bm vao OK, sau o ong Trinh iu khin Thit bi. B m n ghi hin a c bt.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2674171Tham kh?o

bit thm thng tin hu ich, h?y xem cac bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
2442620 Phng tin lu tr USB va SD ReadyBoost ti the SD hoc ia flash

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2442580 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista Ultimate
T? kha:
kbstepbystep KB2442580

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com