MS10-100: פגיעות בממשק משתמש של אישור עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2442962 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-100. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appinfo.dll6.0.6001.1800033,28019-Jan-200807:33x86
Consent.exe6.0.6001.1853981,92018-Oct-201014:01x86
Appinfo.dll6.0.6001.2277833,28018-Oct-201018:23x86
Consent.exe6.0.6001.2277881,92018-Oct-201014:05x86
Appinfo.dll6.0.6001.1800033,28019-Jan-200807:33x86
Consent.exe6.0.6002.1832881,92018-Oct-201013:37x86
Appinfo.dll6.0.6002.2250633,28018-Oct-201017:23x86
Consent.exe6.0.6002.2250681,92018-Oct-201015:09x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appinfo.dll6.0.6001.1800045,05619-Jan-200808:00x64
Consent.exe6.0.6001.1853987,55218-Oct-201014:25x64
Appinfo.dll6.0.6001.2277845,05618-Oct-201016:08x64
Consent.exe6.0.6001.2277887,55218-Oct-201014:30x64
Appinfo.dll6.0.6001.1800045,05619-Jan-200808:00x64
Consent.exe6.0.6002.1832887,55218-Oct-201015:35x64
Appinfo.dll6.0.6002.2250645,05618-Oct-201017:54x64
Consent.exe6.0.6002.2250687,55218-Oct-201015:41x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appinfo.dll6.0.6001.1800090,62419-Jan-200808:24IA-64
Consent.exe6.0.6001.18539133,12018-Oct-201014:07IA-64
Appinfo.dll6.0.6001.2277890,62418-Oct-201015:37IA-64
Consent.exe6.0.6001.22778133,12018-Oct-201014:08IA-64
Appinfo.dll6.0.6001.1800090,62419-Jan-200808:24IA-64
Consent.exe6.0.6002.18328133,12018-Oct-201014:56IA-64
Appinfo.dll6.0.6002.2250690,62418-Oct-201017:09IA-64
Consent.exe6.0.6002.22506133,12018-Oct-201015:06IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,612
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,380
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,062
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_39a518b2743082b74bcb4792cbd65ead_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_1a08f92b6a446d63.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_40d9357b069b05577a0cf18cdda303d3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_b12561a46d97f69b.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_648c5cee5cc4becdcbcaa354e5e5944b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_c8f8f76ed338d75b.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_85e7da1ed7ff5563a74483bd1f105b64_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_584858ac07d03b35.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_a632f9865cdb951d.manifest
File versionNot Applicable
File size15,728
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_a690583d761a887b.manifest
File versionNot Applicable
File size14,876
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)18:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_a8233cf659fab220.manifest
File versionNot Applicable
File size15,728
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_a8c07aeb7309e481.manifest
File versionNot Applicable
File size14,876
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_10dd553b1574b4478de976ca2519bff9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_b4f56c167da8051b.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_59209b9febb9f597f65909c00a32fee5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_9b0c6d4f1552136a.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6ed769dbb91e7accfc9cc12a4dd5e10a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_a52d35f08734adb9.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f7404dd7fe82797896f0d5dac7adc254_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_dd3aa90da92cd0f0.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_0251950a15390653.manifest
File versionNot Applicable
File size16,028
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_02aef3c12e77f9b1.manifest
File versionNot Applicable
File size15,173
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)16:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_0441d87a12582356.manifest
File versionNot Applicable
File size16,028
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_04df166f2b6755b7.manifest
File versionNot Applicable
File size15,173
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)18:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,624
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,460
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,628
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,388
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,076
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_a1cdc97d24e3bf2acc1af94e79de5234_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_c5635d9b2847804e.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bd683b83b8482a1625af19a9cca477a5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_48a12588f66aa0f0.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d7031d4f9deb526ebbc0bd8dc8813af1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_a77f22bdacdcbaa3.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fdd751b50a2152f63f7d9b806cb8969c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_3dd9ca1b6f8b4488.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18539_none_a6349d7c5cd99e19.manifest
File versionNot Applicable
File size16,001
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22778_none_a691fc3376189177.manifest
File versionNot Applicable
File size15,146
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)15:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18328_none_a824e0ec59f8bb1c.manifest
File versionNot Applicable
File size16,001
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22506_none_a8c21ee17307ed7d.manifest
File versionNot Applicable
File size15,146
Date (UTC)18-Oct-2010
Time (UTC)17:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,702
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,733
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)19-Oct-2010
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appinfo.dll6.1.7600.1638546,59214-Jul-200901:14x86
Consent.exe6.1.7600.16688101,76016-Oct-201004:41x86
Appinfo.dll6.1.7600.2081847,10416-Oct-201004:28x86
Consent.exe6.1.7600.20818101,76016-Oct-201004:40x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appinfo.dll6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:40x64
Consent.exe6.1.7600.16688112,00016-Oct-201005:23x64
Appinfo.dll6.1.7600.2081870,65616-Oct-201005:30x64
Consent.exe6.1.7600.20818112,00016-Oct-201005:42x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Appinfo.dll6.1.7600.16385125,95214-Jul-200901:45IA-64
Consent.exe6.1.7600.16688181,12016-Oct-201004:15IA-64
Appinfo.dll6.1.7600.20818128,00016-Oct-201004:07IA-64
Consent.exe6.1.7600.20818181,12016-Oct-201004:15IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,786
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,484
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,457
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,907
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,942
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,641
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_068b8c2189bc00f9b2226489f47511ac_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_211b3936b5dd17ae.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_6f4deaf9591b8f940b1b466dc36b193c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_b7f8e2d6a007f2cc.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_a623b9e5be1c4463.manifest
File versionNot Applicable
File size6,188
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_a6f9080ad7011dbd.manifest
File versionNot Applicable
File size6,108
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_521c4e86386009f9355a46e3f861f4ec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_29f90031c415f85c.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca99ea6f918b4b1c586db5e420a845d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_65b0aaae94e2f382.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_024255697679b599.manifest
File versionNot Applicable
File size6,192
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_0317a38e8f5e8ef3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,112
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)06:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,796
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,498
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,919
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,954
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,651
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_7bfa74455ca894023204347e5afb77da_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_9009dee7e4f318bd.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e29610958c40e375a4c985cb074bcdd5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_fde251a0eed29a08.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16688_none_a6255ddbbe1a4d5f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,190
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lua_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20818_none_a6faac00d6ff26b9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,110
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2442962~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2442962_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,456
Date (UTC)16-Oct-2010
Time (UTC)08:06
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2442962 - Last Review: יום רביעי 18 מאי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2442962

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com