2010 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2443685
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งสำคัญโปรแกรมปรับปรุงนี้แทนที่ และแทน update 2158563 ซึ่งออกวางจำหน่ายในเดือน 2010 กันยายน โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเพิ่มเติมที่ทำการหลังจากที่สร้างการอัพเด 2158563

ถ้าคุณได้จัดวางเรียบร้อยแล้ว ให้อัพเด 2158563 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ทันที ถ้าระบบจะไม่ได้รับโดยตรงผล คุณสามารถจัดตารางเวลาการปรับใช้ที่พร้อมใช้งานโอกาสถัดไป

เราขอแนะนำให้ คุณปรับใช้การปรับปรุงโซนเวลาสะสม Windows ปัจจุบันมากที่สุดเพื่อรับรองว่า มีความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด


สิ่งสำคัญ
 • ก่อนที่คุณสามารถใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ จะตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  931667วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่อยู่โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณต้องนำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับรองว่า มีการดำเนินการที่ถูกต้องของ Exchange Server

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) อัตราแลกเปลี่ยน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  941018วิธีการปรับเวลาตามฤดูกาลของที่อยู่ โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงปฏิทินของอัตราแลกเปลี่ยน
 • การปรับปรุงโซนเวลาสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง หรือที่ถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อรักษาพาริตี้กับรุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ดังนั้น หากมีลบคีย์โซนเวลา ค่าเดิมบางอย่างอาจไม่สามารถคืนค่าหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงโซนที่สะสม
  เราไม่แนะนำให้ คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนคืนคีย์โซนเวลาจากการสำรองข้อมูลที่ดีรู้จัก ใช้แล้ว การปรับปรุง

บทนำ

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ DST เกี่ยวข้องกับโซนเวลาเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" ได้ถูกนำออกใช้ครั้งแรก

โปรแกรมปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้มีการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ออกมาก่อนหน้านี้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653, 976098, 981793 และ 2158563

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเปลี่ยนแปลง DST อาจมีผลกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


หมายเหตุเมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุง ตามที่มีการติดตั้งการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือที่ใหม่กว่าการบนระบบเรียบร้อยแล้ว

ข้อความนี้บ่งชี้ว่า คุณได้ประยุกต์ใช้การปรับปรุงถูกต้องเรียบร้อยแล้ว หรือว่า ปรับปรุงของ Windows หรือ Microsoft Update ได้โดยอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows

แฟ้มต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจาก Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับแพคเกจ (KB2443685) ของระบบที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2443685) การแพคเกจ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 การแพคเกจ Edition (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x 64 การแพคเกจ Edition (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับแพคเกจ (KB2443685) ของระบบที่ใช้ x64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP x64 Edition (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows ฝังตัวมาตรฐาน 7 (KB2443685)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows ฝังตัวมาตรฐาน 7 สำหรับแพคเกจ (KB2443685) ของระบบที่ใช้ x64

วันออกจำหน่าย: คำว่า Nov-23-2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันแฟ้มนั้นถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงจากก่อนหน้านี้สะสม Windows โซนเวลา update


ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของ Windows ก่อนหน้า:
 • เวลามาตรฐานของ Magadan:
  สร้างโซนเวลาของเวลามาตรฐาน Magadan มีชื่อที่ใช้แสดงของ " (UTC + 11:00) Magadan " ปรบนี้จะมี DST ที่รองรับ ด้วย DST เริ่มในเดือนมีนาคม และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม
  "Magadan" เอาออกจากชื่อที่ใช้แสดงของ " (UTC + 11:00) นิลิโดเนีย New Magadan เกาะโซโลมอน " โซนเวลา ซึ่งไม่มี DST สนับสนุน
 • เวลามาตรฐานของนามิเบียdisplayname (UTC +1:00) Windhoek:
  เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโซนเวลาจาก UTC + 2:00 เป็น UTC + 1:00
  เปลี่ยนแปลง DST เริ่มต้น และสิ้นสุดวัน ดังนั้นจึง DST เริ่มต้นในเดือนกันยายน และสิ้นสุดในเดือนเมษายน  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีลักษณะพิเศษที่เริ่มต้นใน 2011
 • อียิปต์เวลามาตรฐานของdisplayname (UTC +2:00) ไคโร:
  ชุด 2011 DST-วันเริ่มต้นจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนและ DST-วันสิ้นสุดจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ของโซนเวลาชื่อที่ใช้แสดงเริ่ม DST 2010สิ้นสุด DST 2010คีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของ Magadan(UTC + 11:00)Magadanวันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนมีนาคม

02:00:00:000
วันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนตุลาคม

03:00:00:000

"TZI" = c hex: 6 ดีมอนตัวกรอง ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของนามิเบีย(UTC + 01:00) Windhoekวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายน

02:00:00:000
วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน

02:00:00:000
"TZI" = hex: c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของอียิปต์(UTC + 02:00)ไคโรวันพฤหัสบดีที่สุดท้ายของเดือนเมษายน

23:59:59:999
วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายของเดือนกันยายน

23:59:59:999
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


นอกจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ CU DST การธันวาคมประกอบด้วย 2011 ปรับปรุง DST การเริ่มต้นและสิ้นสุดวันที่สำหรับ timezones ที่ต่อไปนี้:

?อิสราเอลเวลามาตรฐาน
?โมร็อกโกเวลามาตรฐาน
?แปซิฟิกSAเวลามาตรฐาน
?ซามัวเวลามาตรฐาน
?ซีเรียเวลามาตรฐาน


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เวลามาตรฐานของอิสราเอล(UTC +2:00) เยรูซาเล็มวันศุกร์แรกของเดือนเมษายน

02:00:00.000
วันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคม

02:00:00.000
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

เวลามาตรฐานของโมร็อกโกCasablanca สากล(utc)ไม่มีไม่มี"TZI" = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก(UTC -4:00) Santiagoวันเสาร์ที่สองของเดือนตุลาคม

23:59:59.999
วันเสาร์ที่สองของเดือนมีนาคม

23:59:59.999
"TZI" = hex: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของซามัว(UTC-11:00) ซามัววันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายน 2010วันเสาร์แรกของเดือน 2011 เมษายน"TZI" = hex: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

เวลามาตรฐานของซีเรีย(UTC + 2:00) Damascusวันพฤหัสบดีที่ล่าสุด
มีนาคม

23:59:59.999
วันพฤหัสบดีที่ล่าสุด
ของเดือนตุลาคม

23:59:59.999
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


ข้อมูลการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง

Windows XP


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งใดก็ได้ปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
21585632010 กันยายนการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows Server 2003


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2003 SP2 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งใดก็ได้ปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
21585632010 กันยายนการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows Vista หรือ Windows Server 2008


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องได้รับการติดตั้งอัปเดตนี้ระบบดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Windows Vista หรือ Windows Server 2008 Service Pack 1

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งใดก็ได้ปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
21585632010 กันยายนการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็นต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุคุณสามารถติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งใดก็ได้ปรับปรุงการนำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
21585632010 กันยายนการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

แฟ้มข้อมูล

รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเวลาท้องถิ่น และโดยมีเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่ใช้ในการกำหนดเวลาหนึ่ง ๆ (RTM, SPn) และสาขาเซอร์วิส (QFE, GDR) จะจดบันทึกไว้ใน "ความต้องการพิเศษ" และ "สาขาเซอร์วิส" คอลัมน์
 • สาขาเซอร์วิส GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่มีออกมาอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันอย่างกว้างขวาง เซอร์วิสของ QFE จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการการแก้ไขที่เปิดจำหน่ายทั่วไป
 • นอกเหนือจากการการแฟ้มที่มีอยู่ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (KBหมายเลข.cat) ที่ได้รับการรับรอง ด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ Microsoft

สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows XP รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.dll5.1.2600.604916,89605-คำว่า Nov-201005:57x 86
Tzchange.exe5.1.2600.604946,08003-พฤศจิกายน-201013:12x 86
Tzchange.dll5.1.2600.604916,89605-คำว่า Nov-201005:57x 86
Updspapi.dll6.3.13.0382,84026 2009 พฤษภาคม11:40x 86

สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzchange.dll5.2.3790.479317,40828 2010 Oct23:08x 86
Tzchange.exe5.2.3790.479346,08027 2010 Oct12:59x 86
Tzchange.dll5.2.3790.479317,40828 2010 Oct23:08x 86
Updspapi.dll6.3.4.1379,18416 2010 เมษายน12:15x 86

สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows XP และ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาการบริการ
Tzchange.dll5.2.3790.479322,01628 2010 Oct20:49x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.exe5.2.3790.479360,92828 2010 Oct20:49x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.dll5.2.3790.479322,01628 2010 Oct20:49x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Updspapi.dll6.3.4.1462,12828 2010 Oct20:49x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.479346,08028 2010 Oct20:49x 86WOW

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มสาขาการบริการ
Tzchange.dll5.2.3790.479337,88828 2010 Oct20:49586240ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.exe5.2.3790.479391,64828 2010 Oct20:47586240ไม่เกี่ยวข้อง
Tzchange.dll5.2.3790.479337,88828 2010 Oct20:49586240ไม่เกี่ยวข้อง
Updspapi.dll6.3.4.1655,15228 2010 Oct20:49586240ไม่เกี่ยวข้อง
Wtzchange.exe5.2.3790.479346,08028 2010 Oct20:47x 86WOW

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาการบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTM,GDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTM,LDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้งSP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้งSP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ในรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows Server 2008 ดังนั้น แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ได้ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาเซอร์วิส GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่มีออกมาอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันอย่างกว้างขวาง เซอร์วิสของ LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการการแก้ไขที่เปิดจำหน่ายทั่วไป

สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 Oct12:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623 2010 ม.ค.09:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 Oct12:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719,45628 2010 Oct12:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 Oct13:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623 2010 ม.ค.09:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 Oct13:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419,45628 2010 Oct13:38x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct15:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 Oct17:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct14:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 Oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 Oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct18:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct15:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 Oct19:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 Oct19:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct16:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 Oct19:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 Oct19:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 Oct13:17x 64
Tzupd.exe6.0.6001.1841020,99223 2010 ม.ค.10:00x 64
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 Oct13:17x 64
Tzupd.exe6.0.6001.2278720,99228 2010 Oct13:17x 64
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 Oct13:56x 64
Tzupd.exe6.0.6002.1819220,99223 2010 ม.ค.09:44x 64
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 Oct13:57x 64
Tzupd.exe6.0.6002.2251420,99228 2010 Oct13:57x 64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct18:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 Oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 Oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 Oct18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 Oct15:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,16028 2010 Oct18:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 Oct15:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 Oct18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854726,11228 2010 Oct18:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 Oct18:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854725,60028 2010 Oct15:21ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854725,60028 2010 Oct18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 Oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 Oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 Oct18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854719,45628 2010 Oct15:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854720,48028 2010 Oct15:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854730,72028 2010 Oct18:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,69628 2010 Oct18:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 Oct18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,16028 2010 Oct19:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 Oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,18428 2010 Oct18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 Oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 Oct18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,16028 2010 Oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854729,69628 2010 Oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 Oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 Oct18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 Oct18:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 Oct18:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854717,92028 2010 Oct15:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854718,94428 2010 Oct15:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 Oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 Oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 Oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 Oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,16028 2010 Oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 Oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 Oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278726,11228 2010 Oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 Oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278725,60028 2010 Oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278725,60028 2010 Oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 Oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 Oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 Oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278719,45628 2010 Oct15:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278720,48028 2010 Oct15:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278730,72028 2010 Oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,69628 2010 Oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 Oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,16028 2010 Oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 Oct18:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,18428 2010 Oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 Oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 Oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,16028 2010 Oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278729,69628 2010 Oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 Oct18:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 Oct17:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 Oct18:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 Oct17:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278717,92028 2010 Oct15:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278718,94428 2010 Oct15:31ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 Oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 Oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 Oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 Oct16:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,16028 2010 Oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 Oct16:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 Oct19:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833626,11228 2010 Oct20:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 Oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833625,60028 2010 Oct16:32ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833625,60028 2010 Oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 Oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 Oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 Oct19:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833619,45628 2010 Oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833620,48028 2010 Oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833630,72028 2010 Oct20:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,69628 2010 Oct20:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 Oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,16028 2010 Oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 Oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,18428 2010 Oct19:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 Oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 Oct19:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,16028 2010 Oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833629,69628 2010 Oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 Oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 Oct19:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 Oct20:27ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 Oct20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833617,92028 2010 Oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833618,94428 2010 Oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 Oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 Oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 Oct19:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,16028 2010 Oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 Oct16:19ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 Oct19:53ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251426,11228 2010 Oct19:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 Oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251425,60028 2010 Oct19:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251425,60028 2010 Oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 Oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 Oct19:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251419,45628 2010 Oct20:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251420,48028 2010 Oct19:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251430,72028 2010 Oct19:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,69628 2010 Oct19:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 Oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,16028 2010 Oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 Oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,18428 2010 Oct19:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 Oct19:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,16028 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251429,69628 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 Oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 Oct19:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 Oct19:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251417,92028 2010 Oct19:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251418,94428 2010 Oct20:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 Oct12:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623 2010 ม.ค.09:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 Oct12:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719,45628 2010 Oct12:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 Oct13:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623 2010 ม.ค.09:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 Oct13:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419,45628 2010 Oct13:38x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct15:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 Oct17:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:42ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854740,96028 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:37ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct18:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct14:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 Oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 Oct17:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct18:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278740,96028 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct17:18ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct15:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:08ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 Oct19:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 Oct19:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833640,96028 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct19:17ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct16:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 Oct19:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 Oct19:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251440,96028 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct19:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 Oct13:01586240
Tzupd.exe6.0.6001.1841037,88823 2010 ม.ค.09:49586240
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 Oct13:00586240
Tzupd.exe6.0.6001.2278737,88828 2010 Oct13:00586240
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 Oct13:30586240
Tzupd.exe6.0.6002.1819237,88823 2010 ม.ค.09:28586240
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 Oct13:30586240
Tzupd.exe6.0.6002.2251437,88828 2010 Oct13:30586240
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,13628 2010 Oct14:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854727,64828 2010 Oct14:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854725,60028 2010 Oct14:51ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854719,45628 2010 Oct15:20ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854720,48028 2010 Oct15:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854717,92028 2010 Oct15:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854718,94428 2010 Oct15:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,13628 2010 Oct14:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278727,64828 2010 Oct14:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278725,60028 2010 Oct14:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278719,45628 2010 Oct15:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278720,48028 2010 Oct15:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278717,92028 2010 Oct15:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278718,94428 2010 Oct15:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,13628 2010 Oct15:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833627,64828 2010 Oct15:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833625,60028 2010 Oct15:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833619,45628 2010 Oct16:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833620,48028 2010 Oct16:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833617,92028 2010 Oct16:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833618,94428 2010 Oct16:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,13628 2010 Oct18:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251427,64828 2010 Oct15:54ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251425,60028 2010 Oct18:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251419,45628 2010 Oct18:48ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251420,48028 2010 Oct18:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251417,92028 2010 Oct18:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251418,94428 2010 Oct18:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.0.6001.185472,04828 2010 Oct12:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623 2010 ม.ค.09:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872,04828 2010 Oct12:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719,45628 2010 Oct12:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362,04828 2010 Oct13:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623 2010 ม.ค.09:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142,04828 2010 Oct13:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419,45628 2010 Oct13:38x 86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct15:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct15:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854736,86428 2010 Oct15:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.1854728,67228 2010 Oct15:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct14:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278736,86428 2010 Oct14:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6001.2278728,67228 2010 Oct15:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct15:56ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833636,86428 2010 Oct15:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.1833628,67228 2010 Oct16:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct16:24ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251436,86428 2010 Oct18:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.0.6002.2251428,67228 2010 Oct19:26ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
สำหรับรองรับทั้งหมด x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827 2010 Oct04:32x 86
Tzupd.exe6.1.7600.1651840,44802 2010 กุมภาพันธ์07:47x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827 2010 Oct04:22x 86
Tzupd.exe6.1.7600.2082640,44827 2010 Oct04:24x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct04:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct04:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669526,11227 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027 2010 Oct04:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 2010 Oct05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 2010 Oct05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669530,72027 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 2010 Oct05:40ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 2010 Oct05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct04:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct04:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct05:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082626,11227 2010 Oct05:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027 2010 Oct04:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 2010 Oct05:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 2010 Oct05:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082630,72027 2010 Oct05:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 2010 Oct05:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct05:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 2010 Oct05:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 2010 Oct05:20ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับรองรับทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827 2010 Oct05:06x 64
Tzupd.exe6.1.7600.1651849,66402 2010 กุมภาพันธ์08:39x 64
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827 2010 Oct05:10x 64
Tzupd.exe6.1.7600.2082649,66427 2010 Oct05:12x 64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct05:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct05:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669526,11227 2010 Oct06:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027 2010 Oct05:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 2010 Oct06:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669530,72027 2010 Oct06:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 2010 Oct06:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:41ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027 2010 Oct06:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 2010 Oct06:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 2010 Oct06:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:36ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 2010 Oct06:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 2010 Oct06:03ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 2010 Oct06:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct06:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027 2010 Oct06:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct06:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082626,11227 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027 2010 Oct05:15ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027 2010 Oct06:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct06:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 2010 Oct06:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 2010 Oct06:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082630,72027 2010 Oct06:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 2010 Oct06:43ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:47ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027 2010 Oct06:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct06:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct06:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 2010 Oct06:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:49ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027 2010 Oct06:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 2010 Oct06:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 2010 Oct06:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:46ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 2010 Oct06:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 2010 Oct06:14ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827 2010 Oct04:32x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827 2010 Oct04:22x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct04:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct04:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669526,11227 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027 2010 Oct04:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 2010 Oct05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 2010 Oct05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669530,72027 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,18427 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:13ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,16027 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669528,67227 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669529,69627 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:12ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct06:16ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct06:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 2010 Oct05:40ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 2010 Oct05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct04:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct04:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct05:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082626,11227 2010 Oct05:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027 2010 Oct04:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 2010 Oct05:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 2010 Oct05:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082630,72027 2010 Oct05:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 2010 Oct05:50ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,18427 2010 Oct05:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct06:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,16027 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082628,67227 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082629,69627 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:57ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct06:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct05:59ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 2010 Oct05:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 2010 Oct05:20ไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827 2010 Oct04:05586240
Tzupd.exe6.1.7600.1651878,84802 2010 กุมภาพันธ์06:52586240
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827 2010 Oct04:01586240
Tzupd.exe6.1.7600.2082678,84827 2010 Oct04:04586240
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct04:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct04:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027 2010 Oct04:00ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 2010 Oct05:11ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 2010 Oct05:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 2010 Oct05:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 2010 Oct05:10ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct04:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct04:05ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027 2010 Oct04:04ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 2010 Oct04:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 2010 Oct05:06ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 2010 Oct04:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 2010 Oct04:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll6.1.7600.166952,04827 2010 Oct04:32x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262,04827 2010 Oct04:22x 86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,13627 2010 Oct04:39ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669527,64827 2010 Oct04:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669525,60027 2010 Oct04:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669519,45627 2010 Oct05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669520,48027 2010 Oct05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669517,92027 2010 Oct05:40ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.1669518,94427 2010 Oct05:30ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,13627 2010 Oct04:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082627,64827 2010 Oct04:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082625,60027 2010 Oct04:28ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082619,45627 2010 Oct05:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082620,48027 2010 Oct05:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082617,92027 2010 Oct05:29ไม่เกี่ยวข้อง
Tzres.dll.mui6.1.7600.2082618,94427 2010 Oct05:20ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2443685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbpubtypekc kbmt KB2443685 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2443685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com