วิธีการ: ปิดการใช้งานสถานะเซสชัน ASP ใน Active Server Pages และ IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 244465 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำว่า ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นเป็น Microsoft Internet Information Services (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 IIS 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บอย่างมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดยการปิดสถานะเซสชัน Active Server Pages (ASP)

สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ด้วย ASP โดยอัตโนมัติเป็นเซสชันวัตถุเมื่อมีการร้องขอเว็บเพจจากแอพลิเคชัน โดยผู้ใช้ที่ไม่มีเซสชัน เซิร์ฟเวอร์ destroysเซสชันวัตถุ เมื่อเซสชันการหมดอายุ หรือถูกยกเลิก และเมื่อปิดสถานะเซสชัน ASP ติดตามผู้ใช้ และอนุญาตให้สคริปต์การ ASP เพื่อเก็บข้อมูลในตัวเซสชันวัตถุ หรือใช้Session_OnStartหรือSession_OnEndเหตุการณ์ สิ่งเหล่านี้เซสชันวัตถุที่ใช้ทรัพยากรที่มีประโยชน์ โดยการปิดเซสชัน คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์ ASP เว็บของคุณ คุณสามารถปิดใช้งานสถานะเซสชัน สำหรับเว็บไซต์ทั้งหมด หรือ สำหรับเพจ ASP ที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ:โปรแกรมประยุกต์ที่ sessionless ไม่ทำต่อไปนี้:
 • ปฏิบัติการSession_OnStartขั้นตอน
 • ส่งเซสชันคุกกี้ ID
 • เข้าถึงที่มีอยู่แล้วภายในเซสชันวัตถุหรือวัตถุขอบเขตของเซสชันที่สร้างขึ้นด้วยการ<object>แท็ก</object>
 • Serialize ดำเนินการกับการร้องขอของเซสชันอื่น

ปิดการใช้งานสถานะเซสชัน ASP บน IIS เว็บไซต์ 4.0

เมื่อต้องการปิดการใช้งานเซสชันของ ASP เว็บแอพลิเคชันระดับเว็บไซต์ โดยใช้ IIS 4.0:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกชุดตัวเลือกของ Windows NT 4.0คลิกMicrosoft Internet Information Serverแล้ว คลิกตัวจัดการบริการอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกขวาที่เว็บไซต์ของคุณ จากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกโฮมไดเรกทอรีแท็บ
 4. คลิกตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิกการตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์แท็บ
 5. คลิกเพื่อยกเลิกการสถานะเซสชันการเปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย

ปิดการใช้งานสถานะเซสชัน ASP บน IIS 5.0 เว็บไซต์

เมื่อต้องการปิดการใช้งานเซสชันของ ASP เว็บแอพลิเคชันระดับเว็บไซต์ โดยใช้ IIS 5.0:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกเครื่องมือบริหารระบบแล้ว คลิกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกขวาที่เว็บไซต์ของคุณ จากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกโฮมไดเรกทอรีแท็บ
 4. คลิกตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิกการตัวเลือกโปรแกรมประยุกต์แท็บ
 5. คลิกเพื่อยกเลิกการสถานะเซสชันการเปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย

ปิดการใช้งานสถานะเซสชัน ASP บน IIS เป็นเว็บไซต์ที่ 5.1

เมื่อต้องการปิดการใช้งานเซสชันของ ASP เว็บแอพลิเคชันระดับเว็บไซต์ โดยใช้ IIS 5.1:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกเครื่องมือบริหารระบบแล้ว คลิกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกขวาที่เว็บไซต์ของคุณ จากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกโฮมไดเรกทอรีแท็บ
 4. คลิกตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิกการตัวเลือกแท็บ
 5. คลิกเพื่อยกเลิกการสถานะเซสชันการเปิดใช้งานกล่องกาเครื่องหมาย

ปิดสถานะเซสชัน ASP บนเพจ ASP ที่เฉพาะเจาะจง

คุณอาจจะปิดการใช้งานสถานะเซสชันสำหรับเพจ ASP ที่เฉพาะเจาะจง โดยการเพิ่มคำ ไดเรกทีดังต่อไปนี้ฟที่ด้านบนของเพจ ASP:
<%@ EnableSessionState=False %>
				
หมายเหตุ อย่างไรก็ตาม ว่า ยังคงส่งคุกกี้ ID ของเซสชัน และการSession_OnStartเหตุการณ์ยังคง fires ถ้าหน้าด้วยEnableSessionState = Falseมีการร้องขอ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้งานสถานะเซสชัน คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306996วิธีการ: ปิดใช้งานสถานะเซสชัน ASP ใน ASPสุทธิ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้งานสถานะเซสชันบนเว็บไซต์กับ Front Page Server Extensions ติดตั้ง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324249FP: ฐานข้อมูลข้อผิดพลาดข้อความสถานะเซสชันเมื่อถูกปิดใช้งาน
324293FP: เพจการยืนยันปรากฏขึ้น แต่ไม่มีข้อมูลถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 244465 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
Keywords: 
kbaspobj kbhowtomaster kbstate kbmt KB244465 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:244465

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com