Zbiorczego pakietu aktualizacji 1 dla systemu BizTalk Adapter Pack 2.0

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2444952 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł dotyczy następujących produktów:

  • Program Microsoft BizTalk Adapter Pack 2.0
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Ta zbiorcza aktualizacja programu Microsoft BizTalk Adapter Pack 2.0 zawiera poprawki hotfix dla programu Microsoft BizTalk Adapter Pack 2.0, które zostały rozwiązane po wydaniu systemu BizTalk Adapter Pack 2.0.

Zaleca się, aby przetestować poprawki, przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kumulują kompilacje każdej nowej wersji aktualizacji zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzednim BizTalk Adapter Pack 2.0 wydania aktualizacji. Zaleca się, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji aktualizacji, zawierający tę poprawkę.

Ważne uwagi dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

  • Jeden pakiet zbiorczy poprawek obejmuje wszystkich pakietów składowych. Pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.
Ważne Aby sprawdzić, czy nowszego dodatku Service pack lub aktualizacji zbiorczej jest dostępna dla programu BizTalk Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555976 Lista z dodatkiem Service Pack i aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Server

Więcej informacji

Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń (CU) jest w pakiecie zbiorczym aktualizacji, zawierający wszystkie poprzednie poprawki do daty Adapter Pack 2.0.

Zespołu programu BizTalk Server używa tego modelu jako pilota, a także dla tej konkretnej wersji. Plan, aby zastosować ten model jest oparte na opinii Otrzymaliśmy ze Wspólnoty.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do Opis aktualizacji produktów firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

BizTalk Adapter Pack 2.0 poprawek uwzględnionych w zbiorczej aktualizacji 1 dla systemu BizTalk Adapter Pack 2.0

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki są zwalniane stają się dostępne. Aby uzyskać więcej informacji na temat usterek BizTalk Adapter Pack kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Numer błędu VSTS Numer artykułu KB Opis
465537974801Poprawka: Opis poprawka, która umożliwia Microsoft BizTalk Adapter 3.0 dla mySAP Suite firmy, zawarte w BizTalk Adapter Pack 2.0 do obsługi bilety personifikacji i logowania użytkownika podczas łączenia z systemów SAP
465536974800Poprawka: Niektóre wiadomości BAPI w partii nie są wysyłane pomyślnie do systemu SAP użycia karty na podstawie WCF SAP, uwzględnionej w BizTalk Adapter Pack 2.0
465638977528Poprawka: Otrzymujesz komunikat o błędzie po otrzymaniu różnych IDOCs na jednym odebrania lokalizacji przy użyciu karty WCF SAP z BizTalk Adapter Pack 2.0
465675979096Poprawka: ".csproj" jest dodawany sufiks nieoczekiwanie właściwości pliku projektu programu project, który jest oparty na programie BizTalk Server 2009
465777982481NAPRAW: wartość właściwości MaxConnectionsPerSystem w karty WCF SAP jest resetowany do wartości domyślnej 50 po zmianie wartości właściwości
5030712255172Poprawka: Dziesiętna BCD dane są tracone, gdy używasz.NET Framework Data Provider dla mySAP Business Suite programu BizTalk Adapter Pack 2.0 połączyć się z systemu SAP
5057442257782Poprawka: Microsoft BizTalk Adapter 3.0 dla bazy danych Oracle nie można użyć do zwracania surowego długie typy danych z serwera Oracle
5278552300507Wzrasta liczba wątku szybko, gdy karta WCF otrzymywać lokalizacje programu BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009
5456552388784Poprawki, aby dodać właściwość powiązania "receivedidocrelease" dla karty WCF SAP BizTalk Adapter Pack 2.0
5569922413183Poprawka: "Element początkowy"INSTRUKCJA_SQL"oczekiwany" zarejestrowane dla operacji SQLEXECUTE 3.0 Adapter BizTalk dla bazy danych Oracle
5599972419919Poprawka: Wartość kolumny nie jest aktualizowany do wartości NULL na serwer Oracle podczas korzystania z systemu BizTalk Adapter 3.0 dla bazy danych Oracle lub 3.0 Adapter BizTalk Suite E-biznesu Oracle połączyć się z serwera Oracle server


Jak uzyskać zbiorczej aktualizacji 1 dla systemu BizTalk Adapter Pack 2.0

Obsługiwane zbiorczego pakietu aktualizacji jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej jest przeznaczona do rozwiązania problemów opisanych w tym artykule. Zastosowanie pakietu aktualizacji zbiorczej tylko w systemach których występują te szczególne problemy. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może być wciąż w fazie testowania. Jeśli użytkownik nie doznają przez którykolwiek z tych problemów, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla programu BizTalk Adapter Pack. Następny dodatek service pack będzie zawierać poprawki, które znajdują się w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej.

Jeśli aktualizacja zbiorcza jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu jest wymagana, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykłych będzie zastosowania dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakiet aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę klientów firmy Microsoft Numery telefonów pomocy technicznej lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Skontaktuj się z usługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej
Uwaga "Poprawka Pobierz dostępne" formularz zawiera listę języków, dla którym dostępna jest aktualizacja zbiorcza. Jeśli język nie jest widoczny pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest dostępna dla danego języka.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi być BizTalk Adapter Pack 2.0 lub Windows Communication Foundation (WCF) linii handlowe (LOB) karty SDK Z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) zainstalowane. Jeśli plik Readme.txt jest dołączany do tej aktualizacji, zobacz plik Readme.txt, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zbiorczej pakiet ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w Poniższa tabela. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w Skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku jest konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć w Strefa czasowa Karta w Data i godzina element w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu 86 BizTalk Adapter Pack 2.0 lub SP2 SDK karty obiektów typu LOB WCF x
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft.adapters.OracleDB.dll3.5.5314.0391,03224-Lis-201015: 49x 86
Microsoft.adapters.oracleebs.dll3.5.5314.0452,47224-Lis-201015: 49x 86
Microsoft.adapters.SAP.dll3.5.5314.0350,06424-Lis-201015: 49x 86
Microsoft.ServiceModel.Channels.dll3.0.5314.0276,35224-Lis-201015: 56x 86
Microsoft.ServiceModel.Channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.5314.059,31224-Lis-201015: 56x 86


Wszystkie obsługiwane 64-bitowego BizTalk Adapter Pack 2.0 lub dodatku SP2 SDK karty WCF obiektów typu LOB
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Microsoft.adapters.OracleDB.dll3.5.5314.0386,93624-Lis-201015: 51x 64
Microsoft.adapters.oracleebs.dll3.5.5314.0448,37624-Lis-201015: 51x 64
Microsoft.adapters.SAP.dll3.5.5314.0345,96824-Lis-201015: 51x 64
Microsoft.ServiceModel.Channels.dll3.0.5314.0276,35224-Lis-201015: 58x 86
Microsoft.ServiceModel.Channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.5314.059,31224-Lis-201015: 58x 86

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawek programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2003907 Informacje dotyczące poprawek dla programu BizTalk Server

Właściwości

Numer ID artykułu: 2444952 - Ostatnia weryfikacja: 18 sierpnia 2011 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbbtsadapters kbexpertiseadvanced kbmt KB2444952 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:2444952

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com