Niestandardowe znaczniki XML są usuwane po otwarciu dokumentu w programie Word 2010

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2445060 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Przykładowy scenariusz: Użytkownik programu Microsoft Office Word 2010 próbuje otworzyć dokument w jednym z poniższych formatów pliku:
 • Dokument programu Word (docx)
 • Dokument programu Word z włączoną obsługą makr (docm)
 • Szablon programu Word (dotx)
 • Szablon programu Word z włączoną obsługą makr (dotm)
 • Dokument XML programu Word (xml)
 • Dokument XML programu Word 2003 (xml)
Po otwarciu dokumentu okazuje się, że wszystkie niestandardowe znaczniki XML są usunięte.

Więcej informacji

Wersje programu Word rozpowszechniane przez firmę Microsoft po 10 stycznia 2010 nie odczytują już niestandardowych znaczników XML, które mogą być zawarte w plikach docx, docm, dotx, dotm lub xml. Program Word 2010 nadal umożliwia otwieranie takich plików, ale wszelkie niestandardowe znaczniki XML są usuwane.

Niestandardowe znaczniki XML w dokumencie programu Word są wyświetlane jako różowe (kolor domyślny) nazwy tagów otaczające tekst w dokumencie.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2798948

Usunięcie niestandardowych znaczników XML jest skutkiem wyroku sądowego wydanego 22 grudnia 2009 w Stanach Zjednoczonych. Klienci, którzy kupili lub licencjonowali program Word 2010, uzyskują oprogramowanie niezawierające określonej implementacji niestandardowych znaczników XML.

Aktualizacja nie ma wpływu na podane niżej funkcje programu Word.
 • Aktualizacja nie wpływa na formanty zawartości. Typowym zastosowaniem formantów zawartości jest określanie struktury zawartości dokumentu i mapowanie jej na niestandardowe części kodu XML.
 • Aktualizacja nie wpływa na obsługę standardów Open XML (wszystkie wersje ECMA i ISO).
 • Aktualizacja nie wpływa na niestandardowe znaczniki XML przechowywane w plikach dokumentów programów Word 97–2003 (doc).
 • Aktualizacja nie wpływa na obsługę języka XML Wstążki i rozszerzalność Wstążki.
 • Aktualizacja nie wpływa na niestandardowe części kodu XML. Aby uzyskać więcej informacji o niestandardowych częściach kodu XML, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web:
  http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/bb608618.aspx
 • Aktualizacja nie wpływa na model obiektów programu Word. Jednak niektóre metody modelu obiektów dotyczące niestandardowych znaczników XML mogą zwracać odmienne wyniki.
  • Metoda TransformDocument nadal działa, ale wszelkie niestandardowe znaczniki XML w wynikach transformacji są usuwane.
  • Metoda InsertXML nadal działa, ale wszelkie istniejące niestandardowe znaczniki XML są usuwane przed wstawieniem zawartości.


Uwaga Deweloperzy opracowujący rozwiązania z użyciem niestandardowych znaczników XML powinni pamiętać o tym, że takie znaczniki nie są już obsługiwane. Wiele rozwiązań opartych na niestandardowych znacznikach XML można zaimplementować przy użyciu alternatywnych technologii, takich jak formanty zawartości, pola formularzy i zakładki dostępne w programach Word 2007 i Word 2010. Na przykład w podanych niżej artykułach opisano, jak formanty zawartości (oprócz innych wymienionych technologii, takich jak zakładki) pozwalają deweloperom tworzyć strukturalne dokumenty i przypisywać dowolne wartości do strukturalnej zawartości. Te dowolne wartości umożliwiają przypisywanie semantycznego znaczenia fragmentom zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji o formantach (kontrolkach) zawartości, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:  
Programowe tworzenie szablonów programu Word 2007
Tworzenie szablonów dokumentów programu Word 2007 przy użyciu formantów zawartości
Mapowanie formantów zawartości programu Word 2007 na niestandardowy kod XML przy użyciu obiektu XMLMapping
Jak to zrobić: Tworzenie powiązania między formantem zawartości i węzłem w magazynie danych
Korzystanie z powiązanych formantów zawartości
Łatwe łączenie wielu dokumentów programu Word
Tworzenie formantów zawartości powiązanych z danymi przy użyciu zestawu Open XML SDK i technologii LINQ to XML

Materiały referencyjne

978951 Opis aktualizacji dla programów Word 2003 i Word 2007 ze stycznia 2010
2445062 Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia dokumentu w programie Word: „Plik zawiera niestandardowe elementy XML, które nie są już obsługiwane w programie Word”

Właściwości

Numer ID artykułu: 2445060 - Ostatnia weryfikacja: 28 grudnia 2012 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2010
Słowa kluczowe: 
KB2445060

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com