Komunikat o błędzie podczas próby otwarcia dokumentu w programie Word: „Plik zawiera niestandardowe elementy XML, które nie są już obsługiwane w programie Word”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2445062 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Przykładowy scenariusz: Użytkownik programu Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010 lub Microsoft Word 2013 próbuje otworzyć dokument w jednym z poniższych formatów plików:
 • Dokument programu Word (DOCX)
 • Dokument programu Word z włączoną obsługą makr (DOCM)
 • Szablon programu Word (DOTX)
 • Szablon programu Word z włączoną obsługą makr (DOTM)
 • Dokument XML programu Word (XML)
 • Dokument XML programu Word 2003 (XML)
Podczas otwierania dokumentu w programie Word 2007, Word 2010 lub Word 2013 jest zwracany następujący komunikat o błędzie:
Plik zawiera niestandardowe elementy XML, które nie są już obsługiwane w programie Word. Jeśli zapiszesz ten plik, te niestandardowe elementy XML zostaną trwale usunięte.

Po kliknięciu przycisku OK niestandardowe elementy XML nie są wyświetlane.

Uwaga W programie Microsoft Word 2013 komunikat o błędzie jest wyświetlany dla już wymienionych oraz dodatkowo dla następujących formatów plików:
 • Dokument programu Word 97–2003 (DOC)
 • Strona sieci Web (HTML)
 • Tekst sformatowany (RTF)

Więcej informacji

Wersje programu Word rozpowszechniane przez firmę Microsoft po 10 stycznia 2010 nie odczytują już niestandardowych znaczników XML, które mogą być zawarte w plikach DOCX, DOCM, DOTX, DOTM i XML. Nowe wersje programów Word 2007, Word 2010 i Word 2013 nadal umożliwiają otwieranie takich plików, ale wszelkie niestandardowe znaczniki XML są usuwane.

Niestandardowe znaczniki XML w dokumencie programu Word są wyświetlane jako różowe (kolor domyślny) nazwy tagów otaczające tekst w dokumencie:

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2818279


Usunięcie niestandardowych znaczników XML jest skutkiem wyroku sądowego wydanego 22 grudnia 2009 w Stanach Zjednoczonych. Klienci, którzy po 10 stycznia 2010 kupili od firmy Microsoft licencję programu Word 2007, Word 2010 lub Word 2013 do użytku w Stanach Zjednoczonych i na ich terytoriach, na ogół muszą korzystać ze zaktualizowanego oprogramowania niezawierającego określonej implementacji niestandardowych znaczników XML.

Aktualizacja nie ma wpływu na podane niżej funkcje programu Word.
 • Aktualizacja nie wpływa na formanty zawartości. Typowym zastosowaniem formantów zawartości jest określanie struktury zawartości dokumentu i mapowanie jej na niestandardowe części kodu XML.
 • Aktualizacja nie wpływa na obsługę standardów Open XML (wszystkie wersje ECMA i ISO).
 • Aktualizacja nie wpływa na niestandardowe znaczniki XML przechowywane w plikach dokumentów programów Word 97–2003 (DOC).
 • Aktualizacja nie wpływa na obsługę języka XML Wstążki i rozszerzalność Wstążki.
 • Aktualizacja nie wpływa na niestandardowe części kodu XML. Aby uzyskać więcej informacji o niestandardowych częściach kodu XML, odwiedź następującą stronę witryny MSDN w sieci Web: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb608618.aspx.
 • Aktualizacja nie wpływa na model obiektów programu Word. Jednak niektóre metody modelu obiektów dotyczące niestandardowych znaczników XML mogą zwracać odmienne wyniki.
  • Metoda TransformDocument nadal działa, ale wszelkie niestandardowe znaczniki XML w wynikach transformacji są usuwane.
  • Metoda InsertXML nadal działa, ale wszelkie istniejące niestandardowe znaczniki XML są usuwane przed wstawieniem zawartości.


Uwaga Deweloperzy opracowujący rozwiązania z użyciem niestandardowych znaczników XML powinni pamiętać o tym, że takie znaczniki nie są już obsługiwane. Wiele rozwiązań opartych na niestandardowych znacznikach XML można zaimplementować przy użyciu alternatywnych technologii, takich jak kontrolki (formanty) zawartości, pola formularzy i zakładki dostępne w programach Word 2007, Word 2010 i Word 2013. Na przykład w podanych niżej artykułach opisano, jak kontrolki (formanty) zawartości (wraz z innymi wymienionymi technologiami, takimi jak zakładki) pozwalają deweloperom tworzyć strukturalne dokumenty i przypisywać dowolne wartości do strukturalnej zawartości. Te dowolne wartości umożliwiają przypisywanie semantycznego znaczenia fragmentom zawartości.

Aby uzyskać więcej informacji o formantach zawartości, odwiedź następujące strony firmy Microsoft w sieci Web:
Programowe tworzenie szablonów programu Word 2007
Tworzenie szablonów dokumentów programu Word 2007 przy użyciu formantów zawartości
Mapowanie formantów zawartości programu Word 2007 na niestandardowy kod XML przy użyciu obiektu XMLMapping
Jak to zrobić: Tworzenie powiązania między formantem zawartości i węzłem w magazynie danych
Korzystanie ze związanych formantów zawartości
Łatwe łączenie wielu dokumentów programu Word
Tworzenie formantów zawartości związanych z danymi przy użyciu zestawu Open XML SDK i technologii LINQ to XML

Materiały referencyjne

978951 Opis aktualizacji dla programów Word 2003 i Word 2007 ze stycznia 2010
2445060 Niestandardowe mapowanie XML jest usuwane po otwarciu dokumentu w programie Word 2010
2761189Niestandardowe znaczniki XML są usuwane po otwarciu dokumentu w programie Word 2013

Właściwości

Numer ID artykułu: 2445062 - Ostatnia weryfikacja: 15 lutego 2013 - Weryfikacja: 5.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word 2013
Słowa kluczowe: 
KB2445062

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com