"Vartotojo vardas ar slapta?odis yra neteisingi" ?ra?ant Office for Mac 2011 dokument? OneDrive (buvusi "SkyDrive")

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2445288 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai bandote ?ra?yti dokument? ? OneDrive (buvusi "SkyDrive"), programa Microsoft Word for Mac 2011, programoje Microsoft Excel for Mac 2011, arba Microsoft PowerPoint for Mac 2011 ir prisijungiate naudodami Windows Live ID, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

Vartotojo vardas ar slapta?odis yra neteisingi

Prie?astis

Taip gali atsitikti d?l ?i? prie?as?i?:
 • ?vedate neteising? vartotojo vard? ar neteising? slapta?d?.
 • J?s neturite Windows Live ID.

Sprendimas

Jei negalite prisijungti, atlikite ?iuos veiksmus:
 • ?sitikinkite, kad ?ved?te vis? vartotojo vard?. Windows Live ID primena vis? el. pa?to adres?. Turite ?traukti "ne" ?enklas ("@") ?enklo ir domeno vard?. Pvz.:example555@hotmail.com ar MY_EMAIL@myemail.net.
 • ?sitikinkite, kad teisingai ?vesti slapta?od?, ir kad j?s negalima pakeisti simbolius, kurie atrodo pana??s, pvz., raid? "O" skai?i? "0" (nulis).
 • ?sitikinkite, kad Caps Lock yra i?jungtas. Slapta?od?iuose skiriamos did?iosios ir ma?osios raid?s.

Jei vis dar negalite prisijungti, turime jums atsi?sti slapta?od?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je ir spustel?kitePamir?ote slapta?od?:

  http://login.Live.com/
  PastabaApsilankykite Windows Live registravimosi puslap? tai ar Windows Live svetain?je.
 2. ?veskite savo elektroninio pa?to adres? ir simbolius paveiksl?lyje, ir tada spustel?kitet?sti.
 3. Spustel?kite si?sti sau slapta?od?io nustatymo i? naujo el. lai?k?.
 4. Spustel?kite si?sti ?inut?.
 5. Spustel?kite atlikta.
 6. Prieiti prie elektroninio pa?to s?skaita, ? kuri? tur?jote instrukcijomis, o tada vykdykite nurodymus gautame el. lai?ke, i? Windows Live ID.

Jei vis dar negalite prisijungti, naudoti Windows Live ID operatyviajame ?inyne, https://Account.Live.com/Password/Reset.

Daugiau informacijos

Nor?dami su?inoti daugiau apie Windows Live ID arba u?siregistruoti, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:

https://accountservices.Passport.net/ppnetworkhome.SRF

Savyb?s

Straipsnio ID: 2445288 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbmt KB2445288 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2445288

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com