การแก้ไข: 0xC02020A1, 0xC020902A, 0xC0202092 และ 0xC0047038 อาจเกิดข้อผิดพลาดในเวลาเดียวกันเมื่อคุณพยายามเรียกใช้เป็นแพคเกจ SSIS 2005 ถ้าคุณใช้ตัวคั่น multi-character คอลัมน์ในแหล่งที่มาของแฟ้มแบน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2445326
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสร้างแพคเกจ SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS) ในธุรกิจข่าวกรองพัฒนา Studio (BIDS)
  • คุณสามารถใช้แหล่งที่มาของแฟ้มแบนเพื่ออ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อความในงานกระแสข้อมูล
  • คุณสามารถใช้ตัวกำหนดเขต multi-character คอลัมน์ในแหล่งข้อมูลแฟ้มแบน ตัวอย่างเช่น ตัวแบ่งคอลัมน์ multi-character แบบมีสายอักขระของ tilde สามอักขระ(~~~).
  • แฟ้มข้อความประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ไฟล์ข้อความประกอบด้วยเรกคอร์ด 20,000 มากกว่า
  • คุณเรียกใช้แพคเกจ SSIS
ในสถานการณ์สมมตินี้ แพคเกจ SSIS อาจล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด: 0xC02020A1 ที่ข้อมูลไหลของงาน แหล่งข้อมูลแฟ้มแบน [1]: การแปลงข้อมูลล้มเหลว แปลงข้อมูลสำหรับคอลัมน์"<column_name></column_name>"คืนค่าสถานะ 4 และข้อความสถานะ"ข้อความถูกตัดทอน หรืออักขระอย่าง น้อยหนึ่งรายการมีไม่ตรงกันในหน้ารหัสปลายทาง
ข้อผิดพลาด: 0xC020902A ที่ข้อมูลไหลของงาน แหล่งข้อมูลแฟ้มแบน [1]: การ "แสดงผลคอลัมน์"<column_name></column_name>"(199)" ล้มเหลวเนื่องจากเกิด truncation และ disposition แถว truncation บน "แสดงคอลัมน์"<column_name></column_name>"(199)" ระบุล้มเหลวบน truncation มีข้อผิดพลาด truncation เกิดขึ้นบนวัตถุที่ระบุของคอมโพเนนต์ที่ระบุ
ข้อผิดพลาด: 0xC0202092 ที่ข้อมูลไหลของงาน แหล่งข้อมูลแฟ้มแบน [1]: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังประมวลผลแฟ้ม "<path_of_the_flat_file></path_of_the_flat_file>"บนแถวของข้อมูล<row_number></row_number>.
ข้อผิดพลาด: 0xC0047038 ในข้อมูลไหลงาน SSIS.Pipeline: รหัสข้อผิดพลาด SSIS DTS_E_PRIMEOUTPUTFAILED วิธีการ PrimeOutput บนรหัสข้อผิดพลาดการส่งคืน (1) "แหล่งข้อมูลแฟ้มแบน" ของคอมโพเนนต์ 0xC0202092 คอมโพเนนต์ถูกส่งกลับรหัสความล้มเหลวเมื่อโปรแกรมขั้นตอนการเรียก PrimeOutput() ความหมายของรหัสความล้มเหลวในการกำหนดคอมโพเนนต์ แต่มีข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง และขั้นตอนการหยุดการดำเนินการ อาจมีข้อผิดพลาดที่ลงรายการบัญชีก่อนหน้านี้ ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบัฟเฟอร์ขาเข้าสำหรับตัวแยกวิเคราะห์แฟ้มแฟล็ตแบ่งตัวคั่น multi-character เป็นสองส่วนอย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2445326 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 พฤศจิกายน 2553 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2445326 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2445326

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com