วิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในตัวจัดการอุปกรณ์ใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 244601 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณโดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ คุณอาจเห็นมีอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักที่อยู่ติดกับเครื่องหมายคำถามสีเหลือง การกำหนดสาเหตุของอุปกรณ์นี้ไม่รู้จักสามารถยาก เนื่องจากมีเพียงไม่กี่ indications ของสิ่งที่สามารถถูกสร้างไว้ บทความนี้อธิบายถึงสาเหตุที่น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักที่ถูกแสดงในตัวจัดการอุปกรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาเหตุทั่วไปมากที่สุดตัวจัดการอุปกรณ์อาจแสดงรายการอุปกรณ์ที่เป็นที่ไม่รู้จักได้:

อุปกรณ์ไม่ได้กับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

เมื่อโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน แสดงอุปกรณ์ที่เป็นที่ไม่รู้จักตัวจัดการอุปกรณ์ ไม่ และวางไว้ในนั้นOther Devicesโฟลเดอร์ นี่คือทั่วไปมากกับสากลพอร์ตอนุกรมบัส (USB) และ Institute ของ Electrical และอิเล็กทรอนิกส์ Engineering (IEEE) 1394 แบบร่วมอุปกรณ์ นอกจากนี้ สถานะของ "รหัสข้อผิดพลาด 1" หรือ "รหัสข้อผิดพลาด 10" อาจถูกแสดงเมื่อคุณเรียกดูคุณสมบัติของอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์

หมายเหตุ:อุปกรณ์ USB และ IEEE 1394 ส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้เนื่องจากมีการกำหนดค่า และเปิดใช้งาน โดยโปรแกรมควบคุมที่มาพร้อมกับ Windows สำหรับชนิดบัสเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ถูกต้องถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่พอดีภายในโปรแกรมที่กำหนด และการจัดหาให้ Windows คลาควบคุม ถ้าบัสไม่สามารถระบุอุปกรณ์ นั้น interprets อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์แบบร่วม และรายงานในตัวจัดการอุปกรณ์เป็นเช่นนั้น

คุณกำลังใช้ Windows 98 หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 95 ของ Windows

คุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์เสมือน (.vxd) แฟ้มโปรแกรมควบคุมทั่วไปโปรแกรมควบคุมของ Windows 98 หรือ Windows 95 ด้วย Windows 2000 ถ้าคุณพยายามที่จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 อุปกรณ์อาจมีแสดงเป็นที่ไม่รู้จักใน Device Manager ซึ่งมักจะเกิดเมื่อบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แยกความแตกไม่ถูกต้องต่างระหว่างไดรเวอร์ที่สอง หรือสันนิษฐานว่า Windows 2000 ไม่สามารถใช้ Windows 98 หรือ Windows 95 .vxd แฟ้ม

หมายเลขอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดมีตัวระบุพิเศษที่ใช้ โดยแบบพลักแอนด์เพลย์ รหัสนี้สามารถประกอบด้วยหมายเลขของชนิดที่แตกต่างกัน เช่นหมายเลขผู้จำหน่าย หมายเลขอุปกรณ์ ระบบย่อยของ ID หมายเลขผู้จำหน่ายระบบย่อย หรือรหัสการตรวจทานแก้ไข ถ้าหมายเลขอุปกรณ์ไม่มี หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ไม่รู้จัก ID ของอุปกรณ์ ตัวจัดการอุปกรณ์อาจแสดงรายการอุปกรณ์ที่เป็นที่ไม่รู้จัก

หมายเหตุ:โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมี hooks เสมือนเข้ากับฮาร์ดแวร์อาจสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น Compaq Insight Manager สร้างอุปกรณ์เสมือน การสื่อสารกับฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบ การปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการติดตั้ง Windows 2000 Manager Insight Compaq อาจสร้างอุปกรณ์ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์ เนื่องจากรุ่นที่เก่ากว่าของซอฟต์แวร์ไม่จัดหา definitions ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เสมือนเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีการทราบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างชนิดบัส เช่นไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ช่วยให้อุปกรณ์พอร์ตขนานเพื่อเลียนแบบบัสเล็กคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เฟซ (SCSI) หรือ ATAPI การสร้างมีอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในตัวจัดการอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์หรือเฟิร์มแวร์ชำรุด

สถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่ฮาร์ดแวร์การชำรุดหรือเฟิร์มแวร์อาจก่อให้เกิดที่ไม่รู้จักอุปกรณ์จะถูกแสดงในตัวจัดการอุปกรณ์คือ:

อุปกรณ์เสมือนที่สร้างขึ้น ด้วยซอฟต์แวร์

อย่าให้ซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมเฉพาะอุปกรณ์หมายเลขอุปกรณ์ และไม่มีวิธีการมาตรฐานสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ ผู้ผลิตบางรายติดตั้งอุปกรณ์ใช้โปรแกรมติดตั้ง InstallShield หรือเมธอดที่คล้ายกัน โปรดสังเกตว่า ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง โดยวิธีการอื่น ๆ อาจไม่ถูกลบทั้งหมดออกเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกเอาออกในตัวจัดการอุปกรณ์ และคุณอาจต้องการคุณสามารถตรวจสอบรีจิสทรีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจสอบว่า รายการทั้งหมดจะถูกเอาออก

ใช้ใด ๆ ของวิธีการต่อไปนี้เพื่อดูว่าหากกำลังสร้างการเพิ่มอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก โดยซอฟต์แวร์:
 • ในขณะที่ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือ เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมดสามารถเป็นวิธีง่ายที่สุดที่กำหนดถ้าอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักถูกสร้างขึ้น โดยซอฟท์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อต้องการเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณ กดf8เลือกSafe Modeแล้ว กด ENTER ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักถูกแสดงในตัวจัดการอุปกรณ์ จากนั้นเป็นแนวโน้มว่า ไม่รู้จักอุปกรณ์ไม่ฮาร์ดแวร์
 • If you suspect a particular software program may be creating the unknown device, check the Startup folder on your computer to see what programs are configured to start at boot. Also, checking the menu bar can give you an indication as to what programs are automatically started, however, remember that some programs that may be configured to start at boot do not appear in the Startup folder.
 • The System Information Tool can be useful in diagnosing the cause of an unknown device. To run the System Information Tool:

  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
  2. ในการการจัดการคอมพิวเตอร์กล่องโต้ตอบ คลิกการข้อมูลระบบfolder, double-click theSoftware Environmentโฟลเดอร์ และคลิกสองครั้งที่แล้วStartup Programsโฟลเดอร์
  3. A comprehensive list of every program configured to start at boot is displayed.
  You should then check the event log for errors relating to any of these programs to see if there is one that is not working properly. If you find a related event, uninstall the associated program. Note that the fact that a program is creating an unknown device is not an indication that the program does not work, unless the program depends on the device to start the associated program.
 • You can view each component in your computer, including the drivers needed to make the components work. To view the components installed on your computer:

  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกการจัดการคอมพิวเตอร์.
  2. ในการการจัดการคอมพิวเตอร์กล่องโต้ตอบ คลิกสองครั้งเครื่องมือระบบ.
  3. คลิกสองครั้งข้อมูลระบบแล้ว คลิกสองครั้งคอมโพเนนต์โฟลเดอร์
 • ตรวจสอบProblem Devicesfolder, located under theคอมโพเนนต์โฟลเดอร์

  หมายเหตุ:: Follow the steps on the previous method to view theคอมโพเนนต์โฟลเดอร์

  The following columns are listed:

  • กระบวนการอุปกรณ์column lists the common name for the device, or the name of the device driver associated with it.
  • กระบวนการPnP Device IDcolumn lists device IDs such as Peripheral Component Interconnect (PCI) ID, Industry Standard Architecture (ISA) ID, an ID for some other bus type, or an unknown type.
  • กระบวนการรหัสข้อผิดพลาด:column lists the error code associated with this specific problem. In many situations, the Device Manager error code helps determine what created the unknown device. For example, if your computer generates a "Bad or missing device driver" error message, three types of entries may be listed in theProblem Devicesfolder, depending on the device type:

   • PCI PnP Device ID:

    Device Name | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Error code
   • ISA PnP ID:

    Device Name | ?\PNP0000\0
   • Bad or Incompatible Device Driver:

    Device Name | ROOT\UNKNOWN\0000
 • ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ Setupapi.log จะเป็นประโยชน์ในการระบุสิ่งที่อาจสร้างอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ตราบเท่าที่อุปกรณ์ที่มีชื่อที่มีความหมาย ในบางครั้งชื่ออุปกรณ์ที่อยู่ในรายการสามารถ misleading ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อาจถูกแสดงเป็นอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ พอร์ตอนุกรมเมื่อในความเป็นจริงใน ไม่สัมพันธ์กับพอร์ตอนุกรม เกิดปัญหานี้มักจะขึ้นเมื่อ Plug ที่บางส่วน และ ID การเล่นที่มีอยู่ และตัวจัดการอุปกรณ์ interprets มันเป็นอุปกรณ์พอร์ตอนุกรม interpretation นี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความ ID ที่เข้ากันได้ที่ระบุ โดยอุปกรณ์ อีกครั้ง ซึ่งสามารถได้รับการแก้ไข โดยการค้นหาเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมที่อาจไม่สามารถ behaving อย่างถูกต้อง

  โปรดสังเกตว่า เพียงแค่ลบอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'ไม่ทำงานหากโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่กำลังสร้างอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก คุณต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมที่สร้างนั้น แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วย ถ้าอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักไม่ จะยังคง อยู่หลังจากคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft เพื่อขอความช่วยเหลือในการเอาอุปกรณ์ออก

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่แยกมีความซับซ้อนน้อยกว่าอุปกรณ์เสมือน และคุณสามารถใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ลบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จากคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งจนกระทั่งอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักไม่ถูกแสดงในตัวจัดการอุปกรณ์ โปรดสังเกตว่า วิธีนี้อาจใช้เวลานาน และไม่เสมอความน่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ถ้าตรวจในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Windows 2000 พบว่า โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จะไม่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกสร้าง:
  ไม่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล
  โปรดสังเกตว่า โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ได้ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัลอาจยังคงถูกแสดงเป็นอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ไม่รู้จัก นอกจากนี้ โปรดสังเกตว่า ผู้ใช้อาจไม่เห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าถูกปิดใช้งาน

  หมายเหตุ:ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลอยู่ในเว็บ ไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft และ โดยการใช้เครื่องมือ Kit โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (DDK):
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx
คุณยังสามารถบล็อกการติดตั้งของได้รับการรับรองโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ซึ่งอาจเป็นวิธีที่ดีในเซิร์ฟเวอร์ mission สำคัญเพื่อป้องกันการ deliberate พยายาม destabilize เซิร์ฟเวอร์ เพื่อป้องกันการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งระบบ:แล้ว คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ
 3. คลิกการรับรองโปรแกรมควบคุมแล้ว คลิกบล็อก - ป้องกันการติดตั้งของแฟ้มที่ได้รับการรับรอง.
 4. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลง.
เมื่อต้องการดูรายการของอุปกรณ์ที่มีลายเซ็นดิจิทัลไม่ถูกโหลด ใช้รายการใดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ดูแฟ้ม Setupapi.log สำหรับรายการที่ resembling รายการต่อไปนี้:
  แฟ้ม (D:\WINNT\inf\ntapm.inf) จะไม่เซ็น ไม่คำนึงถึงวันของโปรแกรมควบคุม
  การติดตั้งส่วน epatapi_inst จาก d:\documents และ settings\ชื่อผู้ใช้:พอร์ต \my documents\parallel ทดสอบ drivers\epatapnt.inf การได้รับการรับรอง หรือไม่ถูกต้องลงทะเบียนโปรแกรมควบคุม (d:\documents และ settings\ชื่อผู้ใช้:มีการติดตั้ง \my documents\parallel พอร์ต drivers\epatapnt.inf ทดสอบ) สำหรับการ์ดเชื่อมต่อ ATAPI แบบขนาน ข้อผิดพลาด 0xe000022f: INF ของบริษัทอื่นไม่ประกอบด้วยข้อมูลลายเซ็นดิจิทัล การคัดลอกแฟ้ม d:\documents และ settings\ชื่อผู้ใช้:\my documents\parallel พอร์ตทดสอบ drivers\epatapnt.mpd เพื่อ D:\WINNT\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd ได้รับการรับรอง หรือมีลายเซ็นไม่ถูกต้องขับ (d:\documents และ settings\ชื่อผู้ใช้:มีการติดตั้ง \my documents\parallel พอร์ต drivers\epatapnt.mpd ทดสอบ) สำหรับการ์ดเชื่อมต่อ ATAPI แบบขนาน ข้อผิดพลาด 0xe000022f: INF ของบริษัทอื่นไม่ประกอบด้วยข้อมูลลายเซ็นดิจิทัล
  โดย:ชื่อผู้ใช้:ชื่อผู้ใช้ได้
 • ใช้เครื่องมือ Sigverif.exe ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแฟ้มล็อกที่แสดงรายการทั้งหมดของโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการรับรองที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แฟ้มบันทึก Sigverif.txt ที่สร้างขึ้น โดยใช้เครื่องมือ Sigverif.exe อยู่ในโฟลเดอร์% SystemRoot % และคุณสามารถดูได้ โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ (เช่น Notepad) เมื่อต้องการรันเครื่องมือ Sigverif.exe:

  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sigverifแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกค้นหาแฟ้มอื่น ๆ ที่ไม่มีลายเซ็นภายใต้การค้นหาแท็บ
  3. คลิกเพื่อเลือกนั้นรวมโฟลเดอร์ย่อยกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเรียกดู.
  4. ค้นหาแล้ว คลิกโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Drivers คลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
  คุณอาจพบความล่าช้าในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณ compiles รายการที่ครอบคลุมของโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการรับรอง ตรวจสอบรายการของโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการรับรอง และจากนั้น ตรวจสอบว่า ผู้ผลิตโปรแกรมควบคุมที่มีโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงที่มีลายเซ็น
อุปกรณ์ usb ที่ขึ้นอยู่กับรุ่นก่อนหน้าของข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ USB อาจสร้างเป็นโกสต์อุปกรณ์ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้น และจากนั้น หายไปเมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจทำงานเช่นเดียวกับ แต่อาจสร้าง disassociated ที่ไม่รู้จักอุปกรณ์ ซึ่งมักจะเกิดจากเฟิร์มแวร์ที่ล้าสมัย หรือ misconfigured ในกรณีนี้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงเฟิร์มแวร์

อุปกรณ์ที่โกสต์อาจปรากฏถ้าผู้ใช้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ Plug and Play ที่คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วตรวจพบ และติดตั้งด้วยตนเอง โดยปกติ อุปกรณ์ Plug and Play จะไม่ปรากฏเมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ตัวช่วยสร้างฮาร์ดแวร์ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ใช้ไม่เห็นอุปกรณ์ของตนอยู่ ดังกล่าวอาจสมมติว่า จะไม่สนับสนุน และบังคับใช้การติดตั้ง โดยใช้โปรแกรมอื่นควบคุมอุปกรณ์ ทำให้อุปกรณ์โกสต์ปรากฏขึ้นแล้ว Deleting the ghosted device generally solves this issue.

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 244601 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbhowto kbhw kbtool kbtshoot kbmt KB244601 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:244601

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com