שימוש באימות מנהלי התקנים לזיהוי בעיות במנהלי התקנים של Windows עבור משתמשים מתקדמים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 244617 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

'אימות מנהלי התקנים' נכלל ב-Windows 2000,? Windows XP וכן ב-Windows Server 2003 כדי לקדם את היציבות והאמינות; באפשרותך להשתמש בכלי זה כדי לפתור בעיות של מנהלי התקנים. רכיבי מצב הליבה של Windows עלולים לגרום לפגם או לכשלים במערכת כתוצאה ממנהל התקן שנכתב שלא כהלכה, כגון גירסה קודמת של מנהל התקן מסוג Windows Driver Model? (WDM). המאמר מתאר את אופן השימוש ב'אימות מנהלי התקנים' כדי לבודד מנהל התקן במערכת ולפתור את הבעיה הקשורה אליו.

מידע נוסף

מאמר זה דן בנושאים הבאים:
 • היכולות של 'אימות מנהלי ההתקנים'
 • אימות קלט/פלט
 • דרישות 'אימות מנהלי ההתקנים'
 • הפיכת 'אימות מנהלי ההתקנים' לזמין
 • איתור באגים של הפרות ב'אימות מנהלי ההתקנים'
 • 'אימות מנהלי ההתקנים' ומנהלי התקני גרפיקה
 • מנהל אימות מנהלי ההתקנים (Verifier.exe)
 • מונים גלובליים
 • מעקב אחר מאגר
 • הגדרות
 • הגדרות נדיפות
 • ממשק שורת הפקודה
 • מידע נוסף למפתחים של מנהלי התקנים

היכולות של 'אימות מנהלי ההתקנים'

באפשרותך להשתמש ב'אימות מנהלי ההתקנים' על-ידי הפעלת Verifier.exe ולאחר מכן הפעלה מחדש של המחשב. אין צורך לבצע שינויים אחרים כדי להתחיל לנתח מנהלי התקנים במערכת.

'אימות מנהלי ההתקנים' מספק את היכולות הבאות.

הקצאות מאגרים

ניסיון להקצות את כל הקצאות המאגרים של מנהל התקן מסוים ממאגר מיוחד. במקום לשתף את כל המערכת בהקצאות המאגרים, ההקצאות של מנהל התקן זה מבודדות וכפופות להרשאות 'אין גישה'. יכולת זו קובעת אם מנהל התקן מקצה יותר מחלקו במאגר ולכן גורם לפגם ולאי-יציבות המערכת כתוצאה מכך. כאשר אתה הופך יכולת זו לזמינה ולמחשב היעד יש די זיכרון פיזי ווירטואלי, כל ההקצאות של מנהל ההתקן מנותבות מחדש באופן אוטומטי לתוך מאגר מיוחד.

הפעלת לחץ קיצוני על הזיכרון

ניתן להפעיל לחץ זיכרון קיצוני על מנהל התקן מסוים מבלי להשפיע על יתר מנהלי ההתקנים (ללא קשר לגודל הזיכרון במערכת). לשם כך, יש להורות לניהול הזיכרון לבטל את התוקף של כל הקוד והנתונים הניתנים להחלפה של מנהל ההתקן, וגם את המאגר, הקוד והנתונים הניתנים להחלפה של המערכת. כך יהיה באפשרותך לזהות מנהל התקן המחזיק באופן שגוי בנעילות סיבובים או מעלה את ה-IRQL באופן שגוי לאחר מכן מקבל גישה לקוד מוחלף או לנתונים מוחלפים. באפשרותך להשתמש בהפעלת לחץ קיצוני על הזיכרון כדי לזהות בעיות המתרחשות לסירוגין ולבודד את הגורם להן.

אימות פרמטרים

כל נעילות הסיבובים, IRQL והקריאות להקצאת מאגרים שמבצע מנהל ההתקן מקבלות אימות פרמטרים אוטומטי. פירוש הדבר שמבוצעות בדיקות המבטיחות כי:
 • IRQL שהועלה הוא IRQL שהועלה (ה-IRQL הנוכחי נמוך מזה של היעד).
 • IRQL נמוך יותר הוא אכן IRQL נמוך יותר.
 • שחרור כפול של נעילת סיבובים.
 • הרכישות והשחרורים של נעילות הסיבובים נעשים ב-IRQL הנכון.
 • ההקצאות והשחרורים של הקצאות המאגרים המוחלפים נעשים ב-IRQL הנכון (APC_LEVEL או נמוך יותר).
 • ההקצאות והשחרורים של הקצאות המאגרים שאינם מוחלפים נעשים ב-IRQL הנכון (DISPATCH_LEVEL או נמוכה יותר).
 • לא מצוין אף ערך אקראי (לא מאותחל) לממשקי תכנות יישומים (API) אלה.

כשלים בהזרקת הקצאות מאגרים

ניתן לגרום לכשלים בהקצאות מאגרים שאינן מסומנות על-ידי מנהל ההתקן כ-MUST_SUCCEED, כדי להבטיח שלמנהל ההתקן תהיה אפשרות לטפל באופן נכון במצב של מחסור בזיכרון.

מאגר בעיצומו של שחרור

כל המאגרים בעיצומו של שחרור נבדקים כדי להבטיח שאין שעוני עצר בהמתנה בתוך הקצאות המאגרים, כיוון שמקרים אלה עלולים לגרום לקריסות מערכת שקשה מאוד לעקוב אחריהן.

זיהוי דליפות מאגרים

באופן אוטומטי מבוצע מעקב אחר כל הקצאות המאגרים של מנהל ההתקן. בעת הסרת מנהל ההתקן מתרחשת בדיקת באגים אם הקצאות כלשהן אינן משוחררות. באפשרותך להשתמש בפקודה ?!verifier 3 לאיתור באגים בליבה כדי להציג את כל ההקצאות שאינן משוחררות. ניתן להשתמש בפקודה זו גם לפני ההסרה, כדי להציג את ההקצאות שבטיפול שיש למנהל ההתקן בכל רגע נתון.

בדיקת הסרה של מנהל ההתקן

בדיקת ההסרה של מנהל ההתקן מבוצעת כדי ללכוד מנהלי התקנים שעוברים הסרה ואינם משחררים את המשאבים שבשימוש (דבר המחזק את האפשרות לבדיקת באגים במערכת מיד לאחר הסרת מנהל ההתקן). המשאבים שמנהל ההתקן עשוי שלא למחוק כוללים רשימות חיפוש משניות, קריאות לפרוצדורות דחויות (DPC) ממתינות, worker threads, תורים, שעוני עצר ומשאבים נוספים.

אימות קלט/פלט

כאשר מפעילים את הדגל של 'אימות קלט/פלט' באמצעות כלי האימות או באמצעות מפתח הרישום VerifyDriverLevel (לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף 'הפעלת אימות מנהלי ההתקנים' במאמר זה), מופעלים כמה אימותים של I/O Manager. אלה כוללים:
 • כל ה-IRPS שהוקצו דרך IoAllocateIrp מוקצים ממאגר מיוחד.
 • מבוצעות בדיקות ב-IoCallDriver, ב-IoCompleteRequest וב-IoFreeIrp כדי ללכוד הודעות שגיאה של מנהל ההתקן.
 • כל הבדיקות לאיתור באגים, בכשלים של I/O Verifier, עם הקוד DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION? (0xC9).

דרישות סף עבור 'אימות מנהלי ההתקנים'

הדרישה היחידה היא התקנת Windows 2000,? Windows XP או Windows Server 2003. ניתן להפעיל את 'אימות מנהלי ההתקנים' הן בגרסאות המסחריות והן בגרסאות המסומנות של Windows. עיין במאמר מספר 251233 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי לקבל פרטים על השיקולים לפני הפעלת 'אימות מנהלי ההתקנים' בשרתי ייצור. כאשר מותקנת תוכנת Norton Antivirus, אין להפעיל את גליוי החסימה ב'אימות מנהלי ההתקנים', בגלל ההמלצות המופיעות במאמר מספר 325672 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

הפעלת 'אימות מנהלי ההתקנים'

ניתן להפעיל את 'אימות מנהלי ההתקנים' באמצעות Verifier.exe.? Verifier.exe נכלל בכל עותק של Windows ומותקן באופן אוטומטי בתיקייה System32. ל-Verifier.exe יש גם ממשק שורת פקודה וגם ממשק גרפי (GUI), וכך יש באפשרותך לפרט מנהלי התקנים ורמות מתאימות של אימות. כמו כן יש באפשרותך להציג סטטיסטיקה בזמן אמת של 'אימות מנהלי ההתקנים'. לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף 'מנהל אימות מנהלי ההתקנים' במאמר שלהלן.

איתור באגים של הפרות ב'אימות מנהלי ההתקנים'

גם הפקודה ?!verifier במאתר הבאגים בליבה וגם הכלי Verifier.exe מציגים בזמן אמת את התצורה והסטטיסטיקה הנוכחיות של 'אימות מנהלי ההתקנים'.

כל ההפרות של 'אימות מנהלי ההתקנים' מובילות לבדיקות לאיתור באגים, והשכיחות ביותר (אם כי לא בהכרח כולן) הן:
 • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0xA
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x50
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x50
 • ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY 0xBE
 • SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION 0xC1
 • DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION 0xC4
 • DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL 0xC6
 • TIMER_OR_DPC_INVALID 0xC7
 • DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION 0xC9

'אימות מנהלי ההתקנים' ומנהלי התקנים גרפיים

מנהלי התקנים גרפיים במצב-ליבה ב-Windows (כגון קבצי ספריות DLL של מדפסות וצגים) מוגבלים בקריאות ישירות לנקודת הכניסה למאגר. במקום זאת, הקצאות המאגרים מבוצעות באופן עקיף באמצעות התקשרות חזרה של ממשק מנהלי ההתקנים הגרפיים (DDI) לקובץ Win32k.sys. לדוגמה, EngAllocMem היא ההתקשרות חזרה שקורא מנהל התקן גרפי כדי להקצות זיכרון מאגר באופן מפורש. גם התקשרויות חזרה ייחודיות, כגון EngCreatePalette ו-EngCreateBitmap מחזירות זיכרון מאגר.

כדי להעניק את אותו סוג של בדיקה אוטומטית עבור מנהלי ההתקן הגרפיים, בקובץ Win32k.sys נכללה תמיכה עבור כמה מהפונקציות של 'אימות מנהלי ההתקנים'. עם זאת, מאחר שמנהלי ההתקנים הגרפיים מוגבלים יותר מאשר מנהלי ההתקנים למצב-ליבה, הם מחייבים רק חלק מהפונקציונליות של 'אימות מנהלי התקנים'. באופן ספציפי, אין צורך בבדיקה של רמת בקשת הפסיקה (IRQL) ושל אימות קלט/פלט. הפונקציונליות הנוספת, כלומר השימוש במאגר מיוחד, כשל אקראי של הקצאות המאגרים והמעקב אחר מאגרים נתמכים בדרגות שונות בהתקשרויות חזרה של ממשק מנהלי ההתקנים הגרפיים (DDI).

הכשלים האקראיים נתמכים עבור הפונקציות הבאות של התקשרות חזרה של DDI גרפי:
 • EngAllocMem
 • EngAllocUserMem
 • EngCreateBitmap
 • EngCreateDeviceSurface
 • EngCreateDeviceBitmap
 • EngCreatePalette
 • EngCreateClip
 • EngCreatePath
 • EngCreateWnd
 • EngCreateDriverObj
 • BRUSHOBJ_pvAllocRbrush
 • CLIPOBJ_ppoGetPath
בנוסף, השימוש במאגר מיוחד ובמעקב אחר מאגרים נתמך עבור EngAllocMem.

הפעלת 'אימות מנהלי התקנים' עבור מנהלי ההתקנים הגרפיים זהה לזו עבור מנהלי ההתקנים האחרים (לקבלת פרטים נוספים, עיין בסעיף 'הפעלת אימות מנהלי ההתקנים' במאמר זה). הדגלים שבהם אין תמיכה, כגון בדיקת IRQL, נתקלים בהתעלמות. בנוסף, ניתן להשתמש בפקודה ?!gdikdx.verifier לאיתור באגים בליבה כדי לבחון את המצב הנוכחי ואת עקבות המאגרים של 'אימות מנהלי ההתקנים' עבור מנהלי ההתקנים הגרפיים.

שים לב: יש להשתמש בהגדרת הכשל בהקצאה אקראית רק כבדיקת חוסן. שימוש בהגדרה זו עלול לגרום לבעיות בעיבוד הודעות שגיאה, ולכן אין להשתמש בהגדרה זו עם בדיקות אימות במטרה לבדוק את נכונות היישום של מנהלי ההתקנים הגרפיים (לדוגמה, על-ידי השוואה בין הפלט של מנהל ההתקן הגרפי לבין תמונת ייחוס).

מנהל אימות מנהלי ההתקנים (Verifier.exe)

הכלי 'מנהל אימות מנהלי ההתקנים' (Verifier.exe) הוא הדרך המועדפת כדי ליצור ולשנות את ההגדרות של 'אימות מנהלי ההתקנים' ולאסוף ממנו נתונים סטטיסטיים. Verifier.exe נמצא בתיקייה ?%WinDir%\System32 עבור כל התקנה של Windows.

מצב מנהל ההתקן

דף המאפיינים מצב מנהל ההתקן נותן תמונה של המצב הנוכחי של 'אימות מנהלי ההתקנים'. אפשר להציג את מנהלי ההתקנים שהאימות מגלה. המצב יכול להיות אחד מהבאים:
 • טעון: מנהל ההתקן טעון ומאומת.
 • לא טעון: מנהל ההתקן אינו טעון כעת, אולם הוא נטען לפחות פעם אחת מאז ההפעלה מחדש של המחשב.
 • מעולם לא נטען: מנהל ההתקן לא נטען מעולם. מצב זה עשוי לציין שקובץ התמונה של מנהל ההתקן פגום או שציינת שם של מנהל התקן שנעדר.
ניתן ללחוץ על כותרת הרשימה כדי למיין אותה לפי שמות מנהלי ההתקנים או לפי המצב. באזור הימני העליון של תיבת הדו-שיח ניתן לראות את הסוגים הנוכחיים של האימות שהם בתוקף. המצב של מנהלי ההתקנים מעודכן באופן אוטומטי כאשר לא עוברים למצב של רענון ידני. אפשר לשנות את קצב הרענון באמצעות לחצני הבחירה באזור השמאלי התחתון של תיבת הדו-שיח. אפשר גם לאכוף עדכון של המצב על-ידי לחיצה על עדכן כעת.

כאשר מפעילים את הדגל 'מאגר מיוחד' ו-?95% מהקצאות המאגרים עברו למאגר המיוחד, מוצגת הודעת אזהרה בדף זה. פירוש הדבר כי יש לבחור קבוצה קטנה יותר של מנהלי התקנים כדי לאמת או להוסיף עוד זיכרון פיזי למחשב ולקבל כיסוי טוב יותר של אימות הקצאות המאגרים.

מונים גלובליים

דף המאפיינים מונים גלובליים מציג את הערך הנוכחי של מספר מונים שמתחזק 'אימות מנהלי ההתקנים'. ערך אפס עבור מונה מסוים עשוי לציין כי הדגל של 'אימות מנהלי ההתקנים' המשויך לו אינו מופעל. לדוגמה, הערך 0 עבור המונה 'אחרים/כשלים' מציין כי דגל הסימולציה של משאבים לא מספיקים אינו מופעל. אפשר לפקח על הפעילות של האימות כיוון שערכי המונים מתעדכנים באופן אוטומטי. באפשרותך לשנות את קצב הרענון, לעבור לרענון ידני או לאכוף רענון באמצעות קבוצת הפקדים באזור השמאלי התחתון של תיבת הדו-שיח.

מעקב אחר מאגרים

דף מאפיינים זה מציג סטטיסטיקה נוספת שנאספה מ'אימות מנהלי ההתקנים'. כל המונים המוצגים בדף זה מתייחסים לדגל 'מעקב אחר מאגרים' של האימות. מרביתם הם מונים לכל-מנהל התקן (לדוגמה ההקצאות הנוכחיות, הבתים המוקצים כעת וכן הלאה). פירוש הדבר כי, בתיבת המשולבת העליונה, יש לבחור שם של מנהל התקן כדי להציג את המונים עבור אותו מנהל התקן.

הגדרות

ניתן להשתמש בדף זה כדי ליצור ולשנות את הגדרות 'אימות מנהלי ההתקנים'. ההגדרות נשמרות ברישום ויש להפעיל מחדש את המחשב כדי שייכנסו לתוקף. אפשר להשתמש ברשימה כדי להציג את מנהלי ההתקנים המותקנים כעת. כל מנהל התקן יכול לקבל אחד מהמצבים הבאים:
 • אימות מופעל: מנהל ההתקן מאומת כעת.
 • אימות מושבת: מנהל ההתקן אינו מאומת כעת.
 • אימות מופעל (דרושה הפעלה מחדש): מנהל ההתקן מאומת רק לאחר ההפעלה מחדש הבאה.
 • אימות מושבת (דרושה הפעלה מחדש): מנהל ההתקן מאומת כעת אך אינו מאומת לאחר ההפעלה מחדש הבאה.
באפשרותך לבחור אחד מכמה מנהלי התקן מהרשימה ולהחליף את המצב באמצעות שני הלחצנים הנמצאים מתחת לרשימה. כמו כן יש באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם של מנהל התקן כדי להציג את התפריט תלוי-ההקשר, שיאפשר לך לבצע החלפת מצבים.

בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח יש באפשרותך לציין מנהלי התקנים נוספים (מופרדים על-ידי תווי 'רווח') שברצונך לאמת לאחר ההפעלה מחדש הבאה. בדרך כלל, השימוש בבקרת עריכה זו נעשה כאשר רוצים להתקין מנהל התקן חדש שאינו טעון כבר.

כאשר קבוצת לחצני האפשרויות בראש הרשימה מוגדרת בתור אמת את כל מנהלי ההתקנים, הרשימה, הלחצנים אמת וכן אל תאמת ופקד העריכה אינם זמינים. פירוש הדבר כי , לאחר ההפעלה מחדש הבאה, כל מנהלי ההתקן במערכת מאומתים.

אפשר להגדיר את סוג האימות באמצעות תיבות הסימון באזור הימני העליון של תיבת הדו-שיח. אפשר להפעיל את 'אימות קלט/פלט' ברמה 1 או ברמה 2. אימות ברמה 2 הדוק יותר מאשר ברמה 1.

יש לשמור את השינויים בהגדרות על-ידי לחיצה על החל. ישנם עוד שני לחצנים בדף זה:
 • הגדרות מועדפות: לחצן זה בוחר בהגדרות מסוימות שהן בשימוש נפוץ (עם כל מנהלי ההתקנים מאומתים).
 • אפס הכול: לחצן זה מנקה את כל ההגדרות של 'אימות מנהלי ההתקנים' כך שאף מנהל התקן אינו מאומת.
לאחר הלחיצה על החל יש להפעיל מחדש את המחשב כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

הגדרות נדיפות

אפשר להשתמש בדף מאפיינים זה כדי לשנות באופן מיידי את הדגלים של 'אימות מנהלי ההתקנים'. באפשרותך להחליף מצב רק בכמה מהדגלים של 'אימות מנהלי ההתקנים' ואין באפשרותך לשנות את רשימת מנהלי ההתקנים העוברים אימות. לאחר שינוי המצב בכמה תיבות סימון, יש ללחוץ על החל כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף. השינויים נכנסים לתוקף באופן מיידי והם נמשכים עד לביצוע שינויים נוספים או עד להפעלה מחדש של המחשב.

ממשק שורת הפקודה

אפשר להפעיל את Verifier.exe גם משורת הפקודה (לקבלת פרטים נוספים, הקלד verifier.exe /?? בשורת הפקודה). הרשימה שלהלן מציגה את דגלי שורת הפקודה שהשימוש בהם הוא הנפוץ ביותר:
 • verifier.exe /flags value [/iolevel 2]?
  מציין ערך עשרוני של דגלי 'אימות מנהלי ההתקנים' וייתכן שגם את הרמה עבור אימות קלט/פלט (לקבלת רשימה של הדגלים הזמינים, הקלד verifier.exe /?? בשורת הפקודה או עיין בסעיף 'הפעלת אימות מנהלי ההתקנים' במאמר זה).

  החלף את הפרמטר value באחד הערכים הבאים של סיבית האימות:
  0 - בדיקת המאגר המיוחד
  1 - אכיפת בדיקה של רמת בקשת הפסיקה
  2 - סימולציה של מחסור במשאבים
  3 - מעקב אחר מאגרים
  4 - אימות קלט/פלט
  5 - גילוי חסימה
  6 - אימות קלט/פלט משופר
  7 - אימות DMA
  לדוגמה, הקלד את הפקודה הבאה:
  c:\verifier /flags 3 /iolevel 2
  שים לב: רמת ברירת המחדל של אימות קלט/פלט היא 1. הערך אינו מובא בחשבון כאשר סיבית אימות קלט/פלט אינה מוגדרת בדגלים.
 • verifier.exe /all
  מאמת את כל מנהלי ההתקנים במערכת.
 • verifier.exe /volatile /flags value
  משנה את דגלי האימות באופן מיידי.
 • verifier.exe /reset
  מוחק את כל ההגדרות הנוכחיות של 'אימות מנהלי ההתקנים'.
 • verifier /query
  מעתיק את המצב ואת המונים הנוכחיים של 'אימות מנהלי ההתקנים' לפלט הסטנדרטי.
 • verifier.exe /log LOG_FILE_NAME [/interval seconds]?
  רושם ביומן את המצב והמונים הנוכחיים של 'אימות מנהלי ההתקנים' (כאשר הביטוי seconds הוא תקופת הזמן שאתה מציין).

מידע נוסף למפתחי מנהלי התקנים

הסעיפים שלהלן מביאים פרטים נוספים על הגדרות של 'אימות מנהלי ההתקנים' שעשוית לעורר ענין אצל מפתחי מנהלי התקנים. בדרך כלל, הגדרות אלה אינן נחוצות למומחי IT.
חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

כדי להפעיל את 'אימות מנהלי ההתקנים' על-ידי שינוי הרישום, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את עורך הרישום (Regedt32).
 2. אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\VerifyDrivers
 3. שנה את המפתח REG_SZ.
הגדר את המפתח REG_SZ לשמות תלויי-הרישיות של מנהלי ההתקנים שברצונך לבדוק. באפשרותך לציין כמה מנהלי התקנים, אך להשתמש רק באחד. בפעולה זו יש באפשרותך להבטיח שמשאבי המערכת הפנויים לא יתרוקנו בטרם עת. ריקון המשאבים בטרם עת אינו גורם לשום בעיות באמינות המערכת, אולם הוא עלול לגרום לעקיפת כמה מהבדיקות של מנהלי ההתקנים.

הרשימה שלהלן מביאה דוגמאות לערכים עבור המפתח REG_SZ:
 • Ntfs.sys
 • Win32k.sys ftdisk.sys
 • ?*.sys
אפשר לפרט את רמת האימות של מנהלי ההתקנים במפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\VerifyDriverLevel
הרשימה שלהלן מציגה את ערכי שדה-הסיבית עבור מפתח זה. ניתן לשלב את הערכים באופן חופשי:
 • 0x01: מנסה לספק את כל ההקצאות מהמאגר המיוחד.
 • 0x02: מיישם לחץ זיכרון על מנהל התקן זה כדי לאמת את השימוש ברמת בקשת הפסיקה (IRQL) עבור גישה לקוד ולנתונים ברי-החלפה.
 • 0x04: מכשיל באופן אקראי בקשות שונות להקצאה מהמאגרים. פעולה זו מבוצעת רק אחרי שהמערכת הופעלה והגיעה לנקודה שבה ניתן להתייחס לבעיה כמצבים סבירים שיש לטפל בהם.
 • 0x08: מפעיל מעקב אחר הקצאות מהמאגרים. יש לשחרר כל אחת מההקצאות לפני פריקת מנהל ההתקן או לפני שהמערכת מבצעת בדיקה לאיתור באגים.
 • 0x10: מפעיל את המאמת קלט/פלט.
שים לב: ערך ברירת המחדל הוא 3, כאשר המפתח אינו קיים או כאשר לא מצוינת רמה של אימות מנהלי התקנים. ערך ברירת המחדל הוא 0x1B, כאשר משתמשים בהגדרות 'המועדפות' ב'אימות מנהלי ההתקנים'. כדי לגלות דליפות בזיכרון, נסה את הערך 0xB. אפשר לקבל ערך זה בצורה פשוטה ביותר על-ידי לחיצה על התיבה הגדרה מועדפת וניקוי תיבת הסימון אימות קלט/פלט.

מאפיינים

Article ID: 244617 - Last Review: יום רביעי 21 מאי 2008 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
מילות מפתח 
kbresolve kbenv kbhowto kbprogramming KB244617

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com