MS11-028: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 12 באפריל, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2446710 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-028. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cu_sc_virsec_master#tab0
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.

תאריך פרסום: 12 באפריל, 2011

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

בעיות מוכרות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם Microsoft .NET Framework 3.5.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'

מתגי שורת פקודה עבור עדכון זה

לקבלת מידע נוסף על בוררי שורת הפקודה השונים שעדכון זה תומך בהם, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
934307 תיאור של מתקין Windows Update Stand-alone Installer ?(Wusa.exe) ושל קבצי .msu ב- Windows Vista וב- Windows Server 2008

דרישת הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המערכת לאחר התקנת עדכון אבטחה זה אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של מערכות

ענף שירות GDR

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420352,25613-Nov-201000:22
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10413-Nov-201001:54
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201001:13
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39212-Nov-201023:19
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:25
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20012-Nov-201023:35
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201001:13
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29612-Nov-201023:35
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420331,77613-Nov-201000:49
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39213-Nov-201002:19
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20012-Nov-201023:39
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420348,16012-Nov-201023:14
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420319,48812-Nov-201023:55
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420290,81613-Nov-201000:39
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10412-Nov-201023:30
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29613-Nov-201001:57
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10412-Nov-201023:34
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20013-Nov-201000:51
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420397,31212-Nov-201023:39
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:30
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:04
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52812-Nov-201023:56
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201001:44
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:07
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:07
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:07
Mscorlib.dll2.0.50727.54444,550,65607-Feb-201123:34
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:08
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:08
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:08
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:08
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:08
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:08
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:08
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:08
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:08
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:08
Mscordacwks.dll2.0.50727.5444995,67207-Feb-201123:34
Mscorjit.dll2.0.50727.5444363,85607-Feb-201123:34
Mscorwks.dll2.0.50727.54445,924,17607-Feb-201123:34
Sos.dll2.0.50727.5444388,93607-Feb-201123:34

LDR Service Branch

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420352,25613-Nov-201000:58
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10413-Nov-201002:37
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39213-Nov-201000:02
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:34
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20013-Nov-201000:02
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29613-Nov-201000:58
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420331,77613-Nov-201001:50
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39213-Nov-201002:55
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20013-Nov-201000:21
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420348,16013-Nov-201000:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420319,48813-Nov-201001:06
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420290,81613-Nov-201001:42
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10413-Nov-201000:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29613-Nov-201002:39
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10413-Nov-201000:02
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20013-Nov-201001:13
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420397,31213-Nov-201000:55
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201003:01
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:44
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201001:06
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201002:54
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:43
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:43
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:45
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,550,65613-Feb-201123:31
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:45
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:45
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:45
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:45
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:45
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:45
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:45
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:45
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:45
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:45
Mscordacwks.dll2.0.50727.5653989,52813-Feb-201123:31
Mscorjit.dll2.0.50727.5653363,85613-Feb-201123:31
Mscorwks.dll2.0.50727.56535,924,17613-Feb-201123:31
Sos.dll2.0.50727.5653388,93613-Feb-201123:31

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של מערכות

ענף שירות GDR

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:08Not Applicable
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:08Not Applicable
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:08Not Applicable
Mscorlib.dll2.0.50727.54444,567,04007-Feb-201123:32x64
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:09Not Applicable
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:09Not Applicable
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:09Not Applicable
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:09Not Applicable
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:09Not Applicable
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:09Not Applicable
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:09Not Applicable
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:09Not Applicable
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:09Not Applicable
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:09Not Applicable
Mscordacwks.dll2.0.50727.54441,755,48007-Feb-201123:32x64
Mscorjit.dll2.0.50727.54441,576,27207-Feb-201123:32x64
Mscorwks.dll2.0.50727.54449,992,52807-Feb-201123:32x64
Sos.dll2.0.50727.5444485,19207-Feb-201123:32x64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420352,25613-Nov-201000:30x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10413-Nov-201002:00x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201001:22x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39212-Nov-201023:26x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420425,98412-Nov-201023:31x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20012-Nov-201023:35x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201001:22x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29612-Nov-201023:52x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420331,77613-Nov-201001:03x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39213-Nov-201002:27x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20012-Nov-201023:50x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420348,16012-Nov-201023:18x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420319,48813-Nov-201000:32x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420290,81613-Nov-201000:51x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10412-Nov-201023:33x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29613-Nov-201002:03x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10412-Nov-201023:35x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20013-Nov-201000:55x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420397,31212-Nov-201023:51x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:37x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:09x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201000:33x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201002:33x86
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:07Not Applicable
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:07Not Applicable
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:07Not Applicable
Mscorlib.dll2.0.50727.54444,550,65607-Feb-201123:34x86
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:08Not Applicable
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:08Not Applicable
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:08Not Applicable
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:08Not Applicable
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:08Not Applicable
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:08Not Applicable
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:08Not Applicable
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:08Not Applicable
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:08Not Applicable
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:08Not Applicable
Mscordacwks.dll2.0.50727.5444995,67207-Feb-201123:34x86
Mscorjit.dll2.0.50727.5444363,85607-Feb-201123:34x86
Mscorwks.dll2.0.50727.54445,924,17607-Feb-201123:34x86
Sos.dll2.0.50727.5444388,93607-Feb-201123:34x86

LDR Service Branch

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:43Not Applicable
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:43Not Applicable
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:44Not Applicable
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,567,04013-Feb-201123:30x64
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:44Not Applicable
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:44Not Applicable
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:44Not Applicable
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:44Not Applicable
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:44Not Applicable
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:44Not Applicable
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:44Not Applicable
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:44Not Applicable
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:44Not Applicable
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:44Not Applicable
Mscordacwks.dll2.0.50727.56531,755,48013-Feb-201123:30x64
Mscorjit.dll2.0.50727.56531,576,27213-Feb-201123:30x64
Mscorwks.dll2.0.50727.56539,992,52813-Feb-201123:30x64
Sos.dll2.0.50727.5653485,19213-Feb-201123:30x64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420352,25613-Nov-201000:58x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10413-Nov-201002:36x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:03x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39213-Nov-201000:08x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420425,98413-Nov-201000:34x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20013-Nov-201000:33x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:02x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29613-Nov-201000:54x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420331,77613-Nov-201001:50x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39213-Nov-201002:53x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20013-Nov-201000:58x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420348,16013-Nov-201000:00x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420319,48813-Nov-201001:05x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420290,81613-Nov-201001:41x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10413-Nov-201000:34x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29613-Nov-201002:37x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420303,10413-Nov-201000:33x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420307,20013-Nov-201001:13x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420397,31213-Nov-201000:56x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201003:00x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420299,00813-Nov-201002:42x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201001:05x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201002:52x86
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:43Not Applicable
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:43Not Applicable
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:45Not Applicable
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,550,65613-Feb-201123:31x86
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:45Not Applicable
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:45Not Applicable
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:45Not Applicable
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:45Not Applicable
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:45Not Applicable
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:45Not Applicable
Mscordacwks.dll2.0.50727.5653989,52813-Feb-201123:31x86
Mscorjit.dll2.0.50727.5653363,85613-Feb-201123:31x86
Mscorwks.dll2.0.50727.56535,924,17613-Feb-201123:31x86
Sos.dll2.0.50727.5653388,93613-Feb-201123:31x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של מערכות

ענף שירות GDR

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:11Not Applicable
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:11Not Applicable
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:12Not Applicable
Mscorlib.dll2.0.50727.54444,009,98407-Feb-201123:24IA-64
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:12Not Applicable
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:12Not Applicable
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:12Not Applicable
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:12Not Applicable
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:12Not Applicable
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:12Not Applicable
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:12Not Applicable
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:12Not Applicable
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:12Not Applicable
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:12Not Applicable
Mscordacwks.dll2.0.50727.54443,082,58407-Feb-201123:24IA-64
Mscorjit.dll2.0.50727.54442,557,26407-Feb-201123:24IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.544420,341,07207-Feb-201123:24IA-64
Sos.dll2.0.50727.5444872,77607-Feb-201123:24IA-64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39212-Nov-201023:25x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29613-Nov-201000:00x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420348,16012-Nov-201023:23x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420319,48813-Nov-201000:38x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201000:41x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201002:35x86
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:07Not Applicable
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:07Not Applicable
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:07Not Applicable
Mscorlib.dll2.0.50727.54444,550,65607-Feb-201123:34x86
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:08Not Applicable
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:08Not Applicable
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:08Not Applicable
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:08Not Applicable
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:08Not Applicable
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:08Not Applicable
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:08Not Applicable
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:08Not Applicable
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:08Not Applicable
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:08Not Applicable
Mscordacwks.dll2.0.50727.5444995,67207-Feb-201123:34x86
Mscorjit.dll2.0.50727.5444363,85607-Feb-201123:34x86
Mscorwks.dll2.0.50727.54445,924,17607-Feb-201123:34x86
Sos.dll2.0.50727.5444388,93607-Feb-201123:34x86

LDR Service Branch

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:45Not Applicable
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:45Not Applicable
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:45Not Applicable
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,009,98413-Feb-201123:24IA-64
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:45Not Applicable
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:45Not Applicable
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:45Not Applicable
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:45Not Applicable
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:45Not Applicable
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:46Not Applicable
Mscordacwks.dll2.0.50727.56533,082,58413-Feb-201123:24IA-64
Mscorjit.dll2.0.50727.56532,557,26413-Feb-201123:24IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.565320,341,58413-Feb-201123:24IA-64
Sos.dll2.0.50727.5653872,77613-Feb-201123:24IA-64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420315,39213-Nov-201000:10x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420311,29613-Nov-201000:57x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420348,16013-Nov-201000:01x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420319,48813-Nov-201001:05x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201001:05x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.5420278,52813-Nov-201002:55x86
Big5.nlpNot Applicable66,72812-Nov-201023:43Not Applicable
Bopomofo.nlpNot Applicable82,17212-Nov-201023:43Not Applicable
Ksc.nlpNot Applicable116,75612-Nov-201023:45Not Applicable
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,550,65613-Feb-201123:31x86
Normidna.nlpNot Applicable59,34212-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfc.nlpNot Applicable45,79412-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfd.nlpNot Applicable39,28412-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfkc.nlpNot Applicable66,38412-Nov-201023:45Not Applicable
Normnfkd.nlpNot Applicable60,29412-Nov-201023:45Not Applicable
Prc.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:45Not Applicable
Prcp.nlpNot Applicable83,74812-Nov-201023:45Not Applicable
Sortkey.nlpNot Applicable262,14812-Nov-201023:45Not Applicable
Sorttbls.nlpNot Applicable20,32012-Nov-201023:45Not Applicable
Xjis.nlpNot Applicable28,28812-Nov-201023:45Not Applicable
Mscordacwks.dll2.0.50727.5653989,52813-Feb-201123:31x86
Mscorjit.dll2.0.50727.5653363,85613-Feb-201123:31x86
Mscorwks.dll2.0.50727.56535,924,17613-Feb-201123:31x86
Sos.dll2.0.50727.5653388,93613-Feb-201123:31x86
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2446710 - Last Review: יום שני 16 מאי 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
מילות מפתח 
atdownload kbexpertiseinter kbfix kbsurveynew kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2446710

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com