ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสเหตุการณ์ 51

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 244780 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณเขียนข้อมูลลงในดิสก์ที่มีอยู่จริง อาจบันทึกข้อความเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกของระบบ:


รหัสเหตุการณ์: 51
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ดิสก์
คำอธิบาย: มีข้อผิดพลาดพบบนอุปกรณ์ \Device\Harddisk3\DR3 ในระหว่างการดำเนินการเก็บเพจ
ข้อมูล:
0000:04 00 22 00 01 00 72 00
0008:00 00 00 00 33 00 04 80
0010:2d 01 00 00 00 00 00 00
0018:00 00 00 00 00 00 00 00
0020:00 52 ea 04 15 00 00 00
0028:01 00 00 00 04 00 00 00
0030:03 00 00 00 2a 00 00 00
84 0038:02 00 00 00 06 29 00
0040: 0a 60 ที่ 2a 82 75 29 00 00
0048:80 00

หมายเหตุ:อุปกรณ์ในคำอธิบายและข้อมูลที่เลขฐานสิบหกเฉพาะอาจแตกต่างกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีข้อผิดพลาดทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณหน้าข้อมูลไปยัง หรือ จากดิสก์ ข้อความเหตุการณ์ 51 ID เหตุการณ์ถูกบันทึก ในการดำเนินงานเพจ ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง swaps หน้าของหน่วยความจำจากหน่วยความจำลงในดิสก์ หรือดึงหน้าของหน่วยความจำจากดิสก์หน่วยความจำ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการหน่วยความจำของ Microsoft Windows

อย่างไรก็ตาม เครื่องคอมพิวเตอร์อาจบันทึกข้อความนี้เหตุการณ์เมื่อโหลดรูปภาพจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล อ่าน และเขียนแฟ้มที่ถูกแมปภายใน หรือแฟ้มใด ๆ (ตราบเท่าที่มีบัฟเฟอร์ I/O) ได้ คอมพิวเตอร์ไม่ได้ล็อกข้อความเหตุการณ์นี้เมื่อทำดำเนินการ nonbuffered I/O คุณสามารถแก้ไขข้อความเหตุการณ์ 51 ID เหตุการณ์อย่างแน่นอนเหมือนกับที่คุณแก้ไขข้อความเหตุการณ์ Event ID 9 หรือ Event ID 11

ภายใต้สถานการณ์บาง ระบบจะบันทึกข้อความแสดงเหตุการณ์ 51 ID เหตุการณ์ต่อไปนี้:


ตรวจพบข้อผิดพลาดเมื่ออุปกรณ์ \Device\DeviceNameในระหว่างการดำเนินการเก็บเพจ


ในกรณีนี้ จะพบมีลักษณะพิเศษที่เป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น 51 ID เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้เมื่อสื่อที่ว่างเปล่า เช่น DVDR CDR, CDRW และอื่น ๆ บน ถูกแทรกลงในไดรฟ์ที่เขียนได้ในขณะที่เสียบอุปกรณ์ USB ระบบจะบันทึกเหตุการณ์แม้ว่าแผ่นดิสก์แบบเขียนได้ และอุปกรณ์ USB เป็นยังคงสามารถใช้ได้ ในกรณีเหล่านี้เฉพาะ คุณสามารถละเว้นได้อย่างปลอดภัยรายการล็อก และไม่มีการกระทำเพิ่มเติมที่จำเป็น

หมายเหตุ:ใน Windows XP และ Windows Server 2003, DeviceName อาจถูกตัดทอนเนื่องจากการจำกัดขนาดของรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ด้วยเหตุ หมายเลขที่แสดฮาร์ดดิสก์ หรือชื่อวัตถุอุปกรณ์เองอาจไม่ถูกต้อง นี่คือเนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในข้อมูลส่วน ซึ่งเป็นลดพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งานสำหรับ "DeviceName" ในกรณีนี้ คุณสามารถค้นหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยดูที่ข้อมูลของดิสก์ปลายทางที่ถูกจัดเก็บไว้ในส่วนของข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "วิธีการถอดรหัสส่วนของข้อมูลของข้อความเหตุการณ์ 51 ID เหตุการณ์"ส่วน

ใน Windows Vista และระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ได้รับการเพิ่มขนาดของรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ และไม่มีการตัดทอน DeviceNameหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
154690วิธีการแก้ปัญหาเหตุการณ์ ID 9, ID 11 ของเหตุการณ์ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ ID 15
259237event ID 9, 11 และ 15 บนเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ในการแก้ไขปัญหา
คุณสามารถใช้ข้อมูลไบนารีที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาด "ดิสก์" ใด ๆ (Event ID 7, 9, 11, 51 และอื่น ๆ Event IDs) เพื่อช่วยให้คุณระบุปัญหา โดยการถอดรหัสส่วนข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถอดรหัสส่วนข้อมูล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
182335รูปแบบของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของข้อมูลที่สร้างขึ้น โดย ScsiPortLogError
เนื่องจากมี 51 ID ของเหตุการณ์มีกล่องการบล็อก (CDB) ตัวอธิบายคำสั่งเพิ่มเติม คุณต้องพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณกำลังตรวจดูส่วนของข้อมูลของข้อความเหตุการณ์ 51 ID เหตุการณ์

วิธีการถอดรหัสส่วนของข้อมูลของข้อความเหตุการณ์ 51 ID เหตุการณ์

เมื่อคุณถอดรหัสส่วนของข้อมูลในตัวอย่างที่อยู่ในส่วน "บทสรุป" คุณสามารถดูว่า ความพยายามที่จะทำการดำเนินการเขียนเป็น 3 LUN เริ่มเซกเตอร์ 0x2975820a สำหรับภาค 0x0080 ล้มเหลวเนื่องจากบัสถูกตั้งค่าใหม่ แต่การร้องขอจะเป็นการใหม่อีกครั้ง ในภายหลัง บทความนี้แสดงขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อถอดรหัสตัวอย่างนี้

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงสิ่งที่แต่ละออฟเซ็ตแสดง

Windows Server 2003 และ Windows XP:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Offsetความยาวค่าต่างๆ:
0x001Type of operation: 0x03 = Read, 0x04 = Write, 0x0F = IOCTL
0x011Number of retries remaining
0x022Dump Data Size 0x0068
0x042Number of Strings 0x0001
0x062Offset to the device name
0x082Unused
0x0a2Padding bytes
0x0c4NTSTATUS Error Code
0x104Unique Error Value
0x144NTSTATUS Final Status 0x00000000 = the request will be retried
0x184Sequence Number – Unused
0x1c4Io Control Code (does not apply to this event)
0x208Byte offset to bad sector, if any
0x288Tick count when the error occurred
0x304Port number – Unused
0x341Error Flags
0x353Unused
0x3864SCSI request blockstructure
0x7818Sense data structure

Windows 2000:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Offsetความยาวค่าต่างๆ:
0x001Type of operation: 0x03 = Read, 0x04 = Write, 0x0F = Ioctl
0x011Number of retries remaining
0x022Dump Data Size 0x0022
0x042Number of Strings 0x0001
0x062Offset to the device name
0x082Unused
0x0a2Padding bytes
0x0c4NTSTATUS Error Code
0x104Unique Error Value
0x144NTSTATUS Final Status 0x00000000 = the request will be retried
0x184Sequence Number unused
0x1c4Io Control Code (does not apply to this event)
0x208Byte offset to bad sector, if any
0x284Path ID
0x2c4Target ID
0x304LUN
0x344Type of operation: 0x0028 = Read, 0x002a = Write
0x381SCSI status
0x391SRB Status
0x3a1Unused
0x3b1Unused
0x3c1Additional sense code qualifier (ASCQ)
0x3d1Additional sense code (ASC)
0x3e1Sense key
0x3f1Unused
0x4010Command Descriptor Block (CDB)

Key sections to decode

The error code
In the example that is in the "Summary" section, the error code is listed in the second line. That line starts with "0008:" and includes the last four bytes in the line.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80
ErrorCode = 0x80040033

This is the code for error 51. This code is the same for all Event ID 51 event messages:
IO_WARNING_PAGING_FAILURE
หมายเหตุ:When you interpret the hexadecimal data in the Event ID to the status code, remember that the values are represented in the little endian format.
The final status code
In the example in the "Summary" section, the final status code is listed at 0x14 (in the third line) that starts with "0010:" and includes the last four octets in this line.
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00
FinalStatus = 0x00000000

This maps to STATUS_SUCCESS and implies that the request will be retried.

หมายเหตุ:When you interpret the hexadecimal data in the Event ID to the status code, remember that the values are represented in the little endian format.
The destination disk
You can use this data to help determine on what disk the problem occurred:
0028: 01 00 00 00 04 00 00 00
หมายเลขเส้นทาง=% 0x0000001 หมายเลขเป้าหมาย = 0x0000004
2a 0030:03 00 00 00 00 00 00
lun = 0x0000003

คุณอาจได้ง่ายขึ้นเพื่อระบุไดรฟ์ข้อมูล โดยใช้การเชื่อมโยงแบบสัญลักษณ์ที่แสดงรายการลงในไดรฟ์ในคำอธิบายของเหตุการณ์ ID. ตัวอย่างเช่น \Device\Harddisk3\DR3สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
159865วิธีการที่แยกความแตกต่างกับอุปกรณ์ดิสก์ทางกายภาพจากข้อความเหตุการณ์
หมายเหตุ:ข้อมูลของดิสก์ปลายทางมีวิธีการที่จะปรากฏระบบปฏิบัติการ เก็บ virtualization multipath I/O ซอฟต์แวร์และอาจ mask สิ่งแสดงระบบปฏิบัติการ ข้อมูลนี้อาจไม่ตรงตรงกับการแมปที่มีอยู่จริง
พารามิเตอร์การบล็อกการร้องขอ SCSI (SRB)
ในตัวอย่างในส่วน "บทสรุป" ScsiStatus คือ 0x02 (แรกไบต์ในบรรทัด "0038"), และ SrbStatus 0x84 (ที่สองไบต์ในบรรทัด "0038") ซึ่งให้ข้อมูลต่อไปนี้:
84 0038:02 00 00 00 06 29 00
ScsiStatus ของ 0x02:
scsistat_check_condition

รหัสสถานะ SCSI: (จาก SCSI.H)
0x00 = SCSISTAT_GOOD         
0x02 = SCSISTAT_CHECK_CONDITION    
0x04 = SCSISTAT_CONDITION_MET     
0x08 = SCSISTAT_BUSY         
0x10 = SCSISTAT_INTERMEDIATE     
0x14 = SCSISTAT_INTERMEDIATE_COND_MET 
0x18 = SCSISTAT_RESERVATION_CONFLICT 
0x22 = SCSISTAT_COMMAND_TERMINATED  
0x28 = SCSISTAT_QUEUE_FULL
					
SrbStatus ของ 0x84:
srb_status_autosense_valid | srb_status_error
0x00 = SRB_STATUS_PENDING         
0x01 = SRB_STATUS_SUCCESS         
0x02 = SRB_STATUS_ABORTED         
0x03 = SRB_STATUS_ABORT_FAILED       
0x04 = SRB_STATUS_ERROR          
0x05 = SRB_STATUS_BUSY           
0x06 = SRB_STATUS_INVALID_REQUEST     
0x07 = SRB_STATUS_INVALID_PATH_ID     
0x08 = SRB_STATUS_NO_DEVICE        
0x09 = SRB_STATUS_TIMEOUT         
0x0A = SRB_STATUS_SELECTION_TIMEOUT    
0x0B = SRB_STATUS_COMMAND_TIMEOUT     
0x0D = SRB_STATUS_MESSAGE_REJECTED     
0x0E = SRB_STATUS_BUS_RESET        
0x0F = SRB_STATUS_PARITY_ERROR       
0x10 = SRB_STATUS_REQUEST_SENSE_FAILED   
0x11 = SRB_STATUS_NO_HBA          
0x12 = SRB_STATUS_DATA_OVERRUN       
0x13 = SRB_STATUS_UNEXPECTED_BUS_FREE   
0x14 = SRB_STATUS_PHASE_SEQUENCE_FAILURE  
0x15 = SRB_STATUS_BAD_SRB_BLOCK_LENGTH   
0x16 = SRB_STATUS_REQUEST_FLUSHED     
0x20 = SRB_STATUS_INVALID_LUN       
0x21 = SRB_STATUS_INVALID_TARGET_ID    
0x22 = SRB_STATUS_BAD_FUNCTION       
0x23 = SRB_STATUS_ERROR_RECOVERY      
0x24 = SRB_STATUS_NOT_POWERED
0x30 = SRB_STATUS_INTERNAL_ERROR
	(used by the port driver to indicate that a non-scsi-related error occurred)
0x38 - 0x3f = Srb status values reserved for internal port driver use.
					
masks สถานะ SRB:
0x80 = SRB_STATUS_AUTOSENSE_VALID
0x40 = SRB_STATUS_QUEUE_FROZEN
					
คุณต้องแบ่งลง masks สถานะ SRB เนื่องจากพวกเขายัง substatus พวกเขาจะถูกรวมกับรหัสสถานะการ SRB

ในอย่าง 0x84 ก่อนหน้า 0x8_ ถูกมาสก์เป็นสถานะ ดังนั้น SRB_STATUS_AUTOSENSE_VALID และ 0x04 เป็นรหัสสถานะ SRB ซึ่งหมายความว่า SRB_STATUS_ERROR
รหัสควร
ถ้าสถานะ SRB ว่า autosense ที่ถูกต้อง รหัสควรให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในตัวอย่างในส่วน "บทสรุป" รหัสควรเป็น 0x06 (seventh ไบต์ในบรรทัด "0038"), และรหัสเพิ่มเติมควรถูก 0x29 (octet sixth ในบรรทัด "0038") ซึ่งให้ข้อมูลต่อไปนี้:
84 0038:02 00 00 00 06 29 00
คีย์ควรของ 0x06:

ไบต์ที่ 003e ออฟเซ็ตคือ คีย์ควร ซึ่งแมปต่อไปนี้:
0x06 = scsi_sense_unit_attention

sense รหัส: (จาก SCSI.H)
0x00 = SCSI_SENSE_NO_SENSE     
0x01 = SCSI_SENSE_RECOVERED_ERROR 
0x02 = SCSI_SENSE_NOT_READY    
0x03 = SCSI_SENSE_MEDIUM_ERROR   
0x04 = SCSI_SENSE_HARDWARE_ERROR  
0x05 = SCSI_SENSE_ILLEGAL_REQUEST 
0x06 = SCSI_SENSE_UNIT_ATTENTION  
0x07 = SCSI_SENSE_DATA_PROTECT   
0x08 = SCSI_SENSE_BLANK_CHECK   
0x09 = SCSI_SENSE_UNIQUE      
0x0A = SCSI_SENSE_COPY_ABORTED   
0x0B = SCSI_SENSE_ABORTED_COMMAND 
0x0C = SCSI_SENSE_EQUAL      
0x0D = SCSI_SENSE_VOL_OVERFLOW   
0x0E = SCSI_SENSE_MISCOMPARE    
0x0F = SCSI_SENSE_RESERVED     
					
รหัสควรเพิ่มเติม (ASC) ของ 0x29:

รหัสเพิ่มเติมควรจะอยู่ในไบต์ sixth ในบรรทัด “ 0038 ” ที่ออฟเซ็ต 003d และมีค่าเป็น 29 สำหรับคีย์ควรระบุ ซึ่งแมปต่อไปนี้
0x29 = scsi_adsense_bus_reset

รหัสควรเพิ่มเติม: (จาก SCSI.H)
0x00 = SCSI_ADSENSE_NO_SENSE               
0x02 = SCSI_ADSENSE_NO_SEEK_COMPLETE           
0x04 = SCSI_ADSENSE_LUN_NOT_READY             
0x0C = SCSI_ADSENSE_WRITE_ERROR              
0x14 = SCSI_ADSENSE_TRACK_ERROR              
0x15 = SCSI_ADSENSE_SEEK_ERROR              
0x17 = SCSI_ADSENSE_REC_DATA_NOECC            
0x18 = SCSI_ADSENSE_REC_DATA_ECC             
0x20 = SCSI_ADSENSE_ILLEGAL_COMMAND            
0x21 = SCSI_ADSENSE_ILLEGAL_BLOCK             
0x24 = SCSI_ADSENSE_INVALID_CDB              
0x25 = SCSI_ADSENSE_INVALID_LUN              
0x27 = SCSI_ADSENSE_WRITE_PROTECT             
0x28 = SCSI_ADSENSE_MEDIUM_CHANGED            
0x29 = SCSI_ADSENSE_BUS_RESET               
0x2E = SCSI_ADSENSE_INSUFFICIENT_TIME_FOR_OPERATION    
0x30 = SCSI_ADSENSE_INVALID_MEDIA             
0x3a = SCSI_ADSENSE_NO_MEDIA_IN_DEVICE          
0x3b = SCSI_ADSENSE_POSITION_ERROR            
0x5a = SCSI_ADSENSE_OPERATOR_REQUEST           
0x5d = SCSI_ADSENSE_FAILURE_PREDICTION_THRESHOLD_EXCEEDED 
0x64 = SCSI_ADSENSE_ILLEGAL_MODE_FOR_THIS_TRACK      
0x6f = SCSI_ADSENSE_COPY_PROTECTION_FAILURE        
0x73 = SCSI_ADSENSE_POWER_CALIBRATION_ERROR        
0x80 = SCSI_ADSENSE_VENDOR_UNIQUE             
0xA0 = SCSI_ADSENSE_MUSIC_AREA              
0xA1 = SCSI_ADSENSE_DATA_AREA               
0xA7 = SCSI_ADSENSE_VOLUME_OVERFLOW            
					
ควรเพิ่มเติมรหัส qualifier (ASCQ) ของ 0x00:

qualifier รหัสการเพิ่มเติมควรจะอยู่ในไบต์ fifth ในบรรทัด “ 0038 ” ที่ C 003 ออฟเซ็ต และมีค่าเป็น 00 เป็น 00 ในตัวอย่างนี้ ดังนั้นจะไม่สามารถใช้สำหรับ ASC ที่ระบุ รายการนี้ qualifiers รหัสควรเพิ่มเติมสำหรับแต่ละรหัสที่ควรมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะรวมไว้ในบทความนี้ โปรดดู SCSI.H ใน DDK สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:ค่า ASC ทั้งหมดและ ASCQ เหนือ 0x80 เฉพาะผู้จัดจำหน่าย และรับการบันทึกจะไม่ไว้ในข้อกำหนด SCSI หรือ DDK Microsoft โปรดอ้างถึงผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์
พารามิเตอร์คำสั่งตัวบอกลักษณะบล็อก (CDB)
CDB จะเริ่มการทำงานในบรรทัดที่มีการออฟเซตของ ‘ 0040 ’:
0040: 0a 60 ที่ 2a 82 75 29 00 00
0048:80 00
ไบต์ที่ออฟเซต 0x40 แทนรหัส CDB ไบต์จากออฟเซ็ต 0x46 0x43 เพื่อแสดงเซกเตอร์เริ่มต้น และออฟเซ็ต 0x47 เพื่อ 0x49 แสดงหมายเลขของเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

หมายเหตุ:ส่วนของข้อมูล CDB ไม่อยู่ในรูปแบบเพียงเล็กน้อย endian ดังนั้น ไบต์จะไม่สามารถ flipped ระวังเมื่อคุณถอดรหัสข้อความแสดงหัวข้อนี้ได้เนื่องจากรูปแบบแตกต่างไปจากส่วนก่อนหน้านี้

0x2a =เขียนคำขอ
0x0a827529 =เซกเตอร์เริ่มต้น
0x0080 =หมายเลขของเซกเตอร์

รหัส CDB SCSI: (จาก SCSI.H)
0x00 = SCSIOP_TEST_UNIT_READY   
0x01 = SCSIOP_REZERO_UNIT     
0x01 = SCSIOP_REWIND       
0x02 = SCSIOP_REQUEST_BLOCK_ADDR 
0x03 = SCSIOP_REQUEST_SENSE    
0x04 = SCSIOP_FORMAT_UNIT     
0x05 = SCSIOP_READ_BLOCK_LIMITS  
0x07 = SCSIOP_REASSIGN_BLOCKS   
0x07 = SCSIOP_INIT_ELEMENT_STATUS 
0x08 = SCSIOP_READ6        
0x08 = SCSIOP_RECEIVE       
0x0A = SCSIOP_WRITE6       
0x0A = SCSIOP_PRINT        
0x0A = SCSIOP_SEND        
0x0B = SCSIOP_SEEK6        
0x0B = SCSIOP_TRACK_SELECT    
0x0B = SCSIOP_SLEW_PRINT     
0x0C = SCSIOP_SEEK_BLOCK     
0x0D = SCSIOP_PARTITION      
0x0F = SCSIOP_READ_REVERSE    
0x10 = SCSIOP_WRITE_FILEMARKS   
0x10 = SCSIOP_FLUSH_BUFFER    
0x11 = SCSIOP_SPACE        
0x12 = SCSIOP_INQUIRY       
0x13 = SCSIOP_VERIFY6       
0x14 = SCSIOP_RECOVER_BUF_DATA  
0x15 = SCSIOP_MODE_SELECT     
0x16 = SCSIOP_RESERVE_UNIT    
0x17 = SCSIOP_RELEASE_UNIT    
0x18 = SCSIOP_COPY        
0x19 = SCSIOP_ERASE        
0x1A = SCSIOP_MODE_SENSE     
0x1B = SCSIOP_START_STOP_UNIT   
0x1B = SCSIOP_STOP_PRINT     
0x1B = SCSIOP_LOAD_UNLOAD     
0x1C = SCSIOP_RECEIVE_DIAGNOSTIC 
0x1D = SCSIOP_SEND_DIAGNOSTIC   
0x1E = SCSIOP_MEDIUM_REMOVAL   
0x23 = SCSIOP_READ_FORMATTED_CAPACITY 
0x25 = SCSIOP_READ_CAPACITY    
0x28 = SCSIOP_READ        
0x2A = SCSIOP_WRITE        
0x2B = SCSIOP_SEEK        
0x2B = SCSIOP_LOCATE       
0x2B = SCSIOP_POSITION_TO_ELEMENT 
0x2E = SCSIOP_WRITE_VERIFY    
0x2F = SCSIOP_VERIFY       
0x30 = SCSIOP_SEARCH_DATA_HIGH  
0x31 = SCSIOP_SEARCH_DATA_EQUAL  
0x32 = SCSIOP_SEARCH_DATA_LOW   
0x33 = SCSIOP_SET_LIMITS     
0x34 = SCSIOP_READ_POSITION    
0x35 = SCSIOP_SYNCHRONIZE_CACHE  
0x39 = SCSIOP_COMPARE       
0x3A = SCSIOP_COPY_COMPARE    
0x3B = SCSIOP_WRITE_DATA_BUFF   
0x3C = SCSIOP_READ_DATA_BUFF   
0x40 = SCSIOP_CHANGE_DEFINITION  
0x42 = SCSIOP_READ_SUB_CHANNEL  
0x43 = SCSIOP_READ_TOC      
0x44 = SCSIOP_READ_HEADER     
0x45 = SCSIOP_PLAY_AUDIO     
0x46 = SCSIOP_GET_CONFIGURATION  
0x47 = SCSIOP_PLAY_AUDIO_MSF   
0x48 = SCSIOP_PLAY_TRACK_INDEX  
0x49 = SCSIOP_PLAY_TRACK_RELATIVE 
0x4A = SCSIOP_GET_EVENT_STATUS  
0x4B = SCSIOP_PAUSE_RESUME    
0x4C = SCSIOP_LOG_SELECT     
0x4D = SCSIOP_LOG_SENSE      
0x4E = SCSIOP_STOP_PLAY_SCAN   
0x51 = SCSIOP_READ_DISK_INFORMATION  
0x52 = SCSIOP_READ_TRACK_INFORMATION  
0x53 = SCSIOP_RESERVE_TRACK_RZONE   
0x54 = SCSIOP_SEND_OPC_INFORMATION    
0x55 = SCSIOP_MODE_SELECT10      
0x5A = SCSIOP_MODE_SENSE10       
0x5B = SCSIOP_CLOSE_TRACK_SESSION   
0x5C = SCSIOP_READ_BUFFER_CAPACITY   
0x5D = SCSIOP_SEND_CUE_SHEET      
0x5E = SCSIOP_PERSISTENT_RESERVE_IN  
0x5F = SCSIOP_PERSISTENT_RESERVE_OUT  
0xA0 = SCSIOP_REPORT_LUNS       
0xA1 = SCSIOP_BLANK          
0xA3 = SCSIOP_SEND_KEY         
0xA4 = SCSIOP_REPORT_KEY        
0xA5 = SCSIOP_MOVE_MEDIUM       
0xA6 = SCSIOP_LOAD_UNLOAD_SLOT     
0xA6 = SCSIOP_EXCHANGE_MEDIUM     
0xA7 = SCSIOP_SET_READ_AHEAD      
0xAD = SCSIOP_READ_DVD_STRUCTURE    
0xB5 = SCSIOP_REQUEST_VOL_ELEMENT   
0xB6 = SCSIOP_SEND_VOLUME_TAG     
0xB8 = SCSIOP_READ_ELEMENT_STATUS   
0xB9 = SCSIOP_READ_CD_MSF       
0xBA = SCSIOP_SCAN_CD         
0xBB = SCSIOP_SET_CD_SPEED       
0xBC = SCSIOP_PLAY_CD         
0xBD = SCSIOP_MECHANISM_STATUS     
0xBE = SCSIOP_READ_CD         
0xBF = SCSIOP_SEND_DVD_STRUCTURE    
0xE7 = SCSIOP_INIT_ELEMENT_RANGE    
					

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 244780 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbinfo kbmt KB244780 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:244780

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com