Olay Kimliği 51 hakkında bilgi

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 244780 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

™zet

Fiziksel diske bilgi yazıldığında, sistem olay günlüğüne aşağıdaki olay iletisi kaydedilebilir:

Olay Kimliği: 51
Olay Türü: Uyarı
Olay Kaynağı: Disk
Açıklama: Sayfalama işlemi sırasında \Aygıt\SabitDisk3\DR3 aygıtında bir hata algılandı.
Veri:
0000: 04 00 22 00 01 00 72 00
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00
0020: 00 52 ea 04 15 00 00 00
0028: 01 00 00 00 04 00 00 00
0030: 03 00 00 00 2a 00 00 00
0038: 02 84 00 00 00 29 06 00
0040: 2a 60 0a 82 75 29 00 00
0048: 80 00

Not Açıklamadaki aygıt ve onaltılı veriler değişebilir.

Daha fazla bilgi

Bilgisayarınız diskteki bilgileri sayfaladığında veya bilgileri diske sayfaladığında genel bir hata oluşursa, günlüğe bir Olay Kimliği 51 olay iletisi kaydedilir. Sayfalama işleminde, işletim sistemi bir bellek sayfasını bellekten diske takas yapar veya diskten belleğe alır. Bu işlem, Microsoft Windows bellek yönetiminin bir parçasıdır.

Ancak, bilgisayar bir depolama aygıtından yansımaları yükleyip okuduktan sonra yerel olarak eşlenen dosyalara veya herhangi bir dosyaya (arabelleğe alınmış G/Ç olduğu sürece) yazarken bu olay iletisini günlüğe kaydedebilir. Bilgisayar arabelleğe alınmamış G/Ç işlemleri gerçekleştirirken bu hata iletisini günlüğe kaydetmez. Olay Kimliği 51 olay iletisi ile ilgili sorunlar, Olay Kimliği 9 veya 11 hata iletileri ile aynı şekilde giderilebilir.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
154690 Olay Kimliği 9, Olay Kimliği 11 ve Olay Kimliği 15 hata iletileri ile ilgili sorunlar nasıl giderilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
259237 Küme Sunucularında Olay Kimliği 9, 11 ve 15 ile ilgili sorunları giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Veri bölümündeki kodu çözerek sorunu tanımlamanıza yardımcı olması için, herhangi bir "DISK" hatası (Olay Kimliği 7, 9, 11, 51 ve diğerleri) ile ilişkilendirilmiş ikili dosya verilerini kullanabilirsiniz. Veri bölümündeki kodu çözme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
182335 ScsiPortLogError tarafından oluşturulan olay günlüğü verilerinin biçimi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Olay Kimliği 51'in ek bir komut tanımlayıcısı bloğu (CDB) kutusu olduğu için, Olay Kimliği 51 hata iletisinin veri bölümünü incelerken aşağıdaki bilgileri göz önüne almalısınız.

Olay Kimliği 51 hata iletisindeki veri bölümünün kodunu çözme

"Özet" bölümündeki örnekte yer alan veri bölümünün kodunu çözerken, veri yolunun sıfırlanması nedeniyle 0x0080 kesimleri için 0x2975820a kesiminden başlayarak LUN 3'e yazma işlemi gerçekleştirme girişiminin başarısız olduğunu, ancak isteğin yeniden deneneceğini görebilirsiniz. Bu makalenin sonraki bölümlerinde, bu örneğin kodunu çözmeye yönelik adımlar listelenmektedir.

Aşağıdaki tabloda her bir uzaklığın ne anlama geldiği açıklanmaktadır.

Windows Server 2003 ve Windows XP

Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
UzaklıkUzunlukDeğerler
0x001İşlem türü: 0x03 = Okuma, 0x04 = Yazma, 0x0F = IOCTL
0x011Kalan yeniden deneme sayısı
0x022Döküm Veri Boyutu 0x0068
0x042Dize Sayısı 0x0001
0x062Aygıt adına uzaklık
0x082Kullanılmayan
0x0a2Bayt doldurma
0x0c4NTSTATUS Hata Kodu
0x104Benzersiz Hata Değeri
0x144NTSTATUS Son Durumu 0x00000000 = istek yeniden denenecek
0x184Sıra Numarası – Kullanılmayan
0x1c4Io Denetim Kodu (bu olay için geçerli değildir)
0x208Varsa, bozuk kesime bayt uzaklığı
0x288Hata oluştuğu sıradaki ölçü çizgisi sayısı
0x304Bağlantı noktası numarası – Kullanılmayan
0x341Hata Bayrakları
0x353Kullanılmayan
0x3864SCSI istek bloğu yapısı
0x7818Veri yapısını algıla

Windows 2000

Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
UzaklıkUzunlukDeğerler
0x001İşlem türü: 0x03 = Okuma, 0x04 = Yazma, 0x0F = Ioctl
0x011Kalan yeniden deneme sayısı
0x022Döküm Veri Boyutu 0x0022
0x042Dize Sayısı 0x0001
0x062Aygıt adına uzaklık
0x082Kullanılmayan
0x0a2Bayt doldurma
0x0c4NTSTATUS Hata Kodu
0x104Benzersiz Hata Değeri
0x144NTSTATUS Son Durumu 0x00000000 = istek yeniden denenecek
0x184Kullanılmayan Sıra Numarası
0x1c4Io Denetim Kodu (bu olay için geçerli değildir)
0x208Varsa, bozuk kesime bayt uzaklığı
0x284Yol Kimliği
0x2c4Hedef Kimliği
0x304LUN
0x344İşlem türü: 0x0028 = Okuma, 0x002a = Yazma
0x381SCSI durumu
0x391SRB Durumu
0x3a1Kullanılmayan
0x3b1Kullanılmayan
0x3c1Ek algılama kodu niteleyicisi (ASCQ)
0x3d1Ek algılama kodu (ASC)
0x3e1Algılama anahtarı
0x3f1Kullanılmayan
0x4010Komut Tanımlayıcısı Bloğu (CDB)

Kodunun çözülmesi gereken önemli bölümler

Hata kodu
"Özet" bölümündeki örnekte, hata kodu ikinci satırda listelenmektedir. Bu satır "0008:" ile başlar ve satırın son dört baytını içerir.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80
ErrorCode = 0x80040033

Bu, hata 51'in kodudur. Bu kod, tüm Olay Kimliği 51 hata iletileri için aynıdır:
IO_WARNING_PAGING_FAILURE
Not Olay Kimliği'ndeki onaltılı verileri durum koduna yorumladığınızda, değerlerin küçük endian biçiminde gösterildiğini unutmayın.
Son durum kodu
"Özet" bölümündeki örnekte, son durum kodu "0010:" ile başlayan 0x14 konumunda (üçüncü satırda) listelenir ve satırın son dört sekizliyi içerir.
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00
FinalStatus = 0x00000000

Bu, STATUS_SUCCESS öğesine eşlenir ve isteğin yeniden deneneceği anlamına gelir.

Not Olay Kimliği'ndeki onaltılı verileri durum koduna yorumladığınızda, değerlerin küçük endian biçiminde gösterildiğini unutmayın.
Hedef disk
Sorunun hangi diskte oluştuğunu belirlemek için bu verileri kullanabilirsiniz:
0028: 01 00 00 00 04 00 00 00
Yol Kimliği = 0x0000001, Hedef Kimliği = 0x0000004
0030: 03 00 00 00 2a 00 00 00
LUN = 0x0000003

Olay Kimliği'nin açıklamasında listelenen sürücünün simgesel bağlantısını kullanarak birimi tanımlamak daha kolay olabilir. Örneğin: \Aygıt\SabitDisk3\DR3. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
159865 Fiziksel disk aygıtını bir olay iletisinden ayırt etme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Not Hedef disk bilgileri, işletim sistemine göründüğü gibidir. Depolama sanallaştırma ve çok yollu G/Ç yazılımları, işletim sistemine sunulan öğeleri maskeleyebilir. Bu bilgiler doğrudan fiziksel eşlemelere karşılık gelmeyebilir.
SCSI İstek Bloğu (SRB) parametreleri
"Özet" bölümündeki örnekte, ScsiStatus öğesi 0x02 ("0038" satırındaki ilk bayt) ve SrbStatus öğesi de 0x84'tür ("0038" satırındaki ikinci bayt). Bu, aşağıdaki bilgileri sağlar:
0038: 02 84 00 00 00 29 06 00
0x02 satırının ScsiStatus öğesi:
SCSISTAT_CHECK_CONDITION

SCSI Durum Kodları: (SCSI.H'den)
0x00 = SCSISTAT_GOOD         
0x02 = SCSISTAT_CHECK_CONDITION    
0x04 = SCSISTAT_CONDITION_MET     
0x08 = SCSISTAT_BUSY         
0x10 = SCSISTAT_INTERMEDIATE     
0x14 = SCSISTAT_INTERMEDIATE_COND_MET 
0x18 = SCSISTAT_RESERVATION_CONFLICT 
0x22 = SCSISTAT_COMMAND_TERMINATED  
0x28 = SCSISTAT_QUEUE_FULL
					
0x84 satırının SrbStatus öğesi:
SRB_STATUS_AUTOSENSE_VALID | SRB_STATUS_ERROR
0x00 = SRB_STATUS_PENDING         
0x01 = SRB_STATUS_SUCCESS         
0x02 = SRB_STATUS_ABORTED         
0x03 = SRB_STATUS_ABORT_FAILED       
0x04 = SRB_STATUS_ERROR          
0x05 = SRB_STATUS_BUSY           
0x06 = SRB_STATUS_INVALID_REQUEST     
0x07 = SRB_STATUS_INVALID_PATH_ID     
0x08 = SRB_STATUS_NO_DEVICE        
0x09 = SRB_STATUS_TIMEOUT         
0x0A = SRB_STATUS_SELECTION_TIMEOUT    
0x0B = SRB_STATUS_COMMAND_TIMEOUT     
0x0D = SRB_STATUS_MESSAGE_REJECTED     
0x0E = SRB_STATUS_BUS_RESET        
0x0F = SRB_STATUS_PARITY_ERROR       
0x10 = SRB_STATUS_REQUEST_SENSE_FAILED   
0x11 = SRB_STATUS_NO_HBA          
0x12 = SRB_STATUS_DATA_OVERRUN       
0x13 = SRB_STATUS_UNEXPECTED_BUS_FREE   
0x14 = SRB_STATUS_PHASE_SEQUENCE_FAILURE  
0x15 = SRB_STATUS_BAD_SRB_BLOCK_LENGTH   
0x16 = SRB_STATUS_REQUEST_FLUSHED     
0x20 = SRB_STATUS_INVALID_LUN       
0x21 = SRB_STATUS_INVALID_TARGET_ID    
0x22 = SRB_STATUS_BAD_FUNCTION       
0x23 = SRB_STATUS_ERROR_RECOVERY      
0x24 = SRB_STATUS_NOT_POWERED
0x30 = SRB_STATUS_INTERNAL_ERROR
	(SCSI ile ilgili olmayan bir hatanın oluştuğunu belirtmek üzere bağlantı noktası sürücüsü tarafından kullanılır)
0x38 - 0x3f = İç bağlantı noktası sürücüsü kullanımı için ayrılmış Srb durum değerleri.
					
SRB durum maskeleri:
0x80 = SRB_STATUS_AUTOSENSE_VALID
0x40 = SRB_STATUS_QUEUE_FROZEN
					
SRB durum maskelerini bölmelisiniz, çünkü bunlar alt durumdur. SRB durum kodlarıyla bağlanırlar.

Yukarıdaki 0x84 örneğinde, 0x8_ bir durum maskesidir. Bu nedenle, SRB_STATUS_AUTOSENSE_VALID ve 0x04 öğeleri SRB durum kodudur. Bu, SRB_STATUS_ERROR anlamına gelir.
Algılama kodu
SRB durumu otomatik algılamanın geçerli olduğunu belirtiyorsa, algılama kodları ek bilgi sağlar. "Özet" bölümündeki örnekte, algılama kodu 0x06 ("0038" satırındaki yedinci bayt) ve ek algılama kodu 0x29'dur ("0038" satırındaki altıncı sekizli). Bu, aşağıdaki bilgileri sağlar:
0038: 02 84 00 00 00 29 06 00
0x06 satırının algılama anahtarı:

003e kaydırmasındaki bayt değeri, algılama anahtarıdır. Bu, aşağıdakine eşlenir:
0x06 = SCSI_SENSE_UNIT_ATTENTION

Algılama Kodları: (SCSI.H'den)
0x00 = SCSI_SENSE_NO_SENSE     
0x01 = SCSI_SENSE_RECOVERED_ERROR 
0x02 = SCSI_SENSE_NOT_READY    
0x03 = SCSI_SENSE_MEDIUM_ERROR   
0x04 = SCSI_SENSE_HARDWARE_ERROR  
0x05 = SCSI_SENSE_ILLEGAL_REQUEST 
0x06 = SCSI_SENSE_UNIT_ATTENTION 
0x07 = SCSI_SENSE_DATA_PROTECT   
0x08 = SCSI_SENSE_BLANK_CHECK   
0x09 = SCSI_SENSE_UNIQUE      
0x0A = SCSI_SENSE_COPY_ABORTED   
0x0B = SCSI_SENSE_ABORTED_COMMAND 
0x0C = SCSI_SENSE_EQUAL      
0x0D = SCSI_SENSE_VOL_OVERFLOW   
0x0E = SCSI_SENSE_MISCOMPARE    
0x0F = SCSI_SENSE_RESERVED     
					
0x29 satırının ek algılama kodu (ASC):

Ek algılama kodu 003d uzaklığındaki “0038” satırının altıncı baytında bulunur ve 29 değerine sahiptir. Belirtilen algılama anahtarı için bu, aşağıdakine eşlenir:
0x29 = SCSI_ADSENSE_BUS_RESET

Ek Algılama Kodları: (SCSI.H'den)
0x00 = SCSI_ADSENSE_NO_SENSE               
0x02 = SCSI_ADSENSE_NO_SEEK_COMPLETE           
0x04 = SCSI_ADSENSE_LUN_NOT_READY             
0x0C = SCSI_ADSENSE_WRITE_ERROR              
0x14 = SCSI_ADSENSE_TRACK_ERROR              
0x15 = SCSI_ADSENSE_SEEK_ERROR              
0x17 = SCSI_ADSENSE_REC_DATA_NOECC            
0x18 = SCSI_ADSENSE_REC_DATA_ECC             
0x20 = SCSI_ADSENSE_ILLEGAL_COMMAND            
0x21 = SCSI_ADSENSE_ILLEGAL_BLOCK             
0x24 = SCSI_ADSENSE_INVALID_CDB              
0x25 = SCSI_ADSENSE_INVALID_LUN              
0x27 = SCSI_ADSENSE_WRITE_PROTECT             
0x28 = SCSI_ADSENSE_MEDIUM_CHANGED            
0x29 = SCSI_ADSENSE_BUS_RESET
0x2E = SCSI_ADSENSE_INSUFFICIENT_TIME_FOR_OPERATION    
0x30 = SCSI_ADSENSE_INVALID_MEDIA             
0x3a = SCSI_ADSENSE_NO_MEDIA_IN_DEVICE          
0x3b = SCSI_ADSENSE_POSITION_ERROR            
0x5a = SCSI_ADSENSE_OPERATOR_REQUEST           
0x5d = SCSI_ADSENSE_FAILURE_PREDICTION_THRESHOLD_EXCEEDED 
0x64 = SCSI_ADSENSE_ILLEGAL_MODE_FOR_THIS_TRACK      
0x6f = SCSI_ADSENSE_COPY_PROTECTION_FAILURE        
0x73 = SCSI_ADSENSE_POWER_CALIBRATION_ERROR        
0x80 = SCSI_ADSENSE_VENDOR_UNIQUE             
0xA0 = SCSI_ADSENSE_MUSIC_AREA              
0xA1 = SCSI_ADSENSE_DATA_AREA               
0xA7 = SCSI_ADSENSE_VOLUME_OVERFLOW            
					
0x00 satırının ek algılama algılama kodu niteleyicisi (ASCQ):

Ek algılama kodu niteleyicisi, 003C uzaklığındaki “0038” satırının beşinci baytında bulunur ve 00 değerine sahiptir. Bu örnekte 00 değerine sahip olması nedeniyle, belirtilen ASC için geçerli değildir. Her bir algılama kodu için ek algılama kodu niteleyicileri listesi, bu makalede yer verilemeyecek kadar büyüktür. Ek bilgi için, DDK'deki SCSI.H'yi görüntüleyin.

Not 0x80'nin üzerindeki tüm ASC ve ASCQ değerleri, satıcıya özgüdür ve SCSI belirtiminde veya Microsoft DDK'de belgelenmez. Donanım satıcısına başvurun.
Komut Tanımlayıcısı Bloğu (CDB) parametreleri
CDB, ‘0040’ uzaklığındaki satırda başlar:
0040: 2a 60 0a 82 75 29 00 00
0048: 80 00
0x40 uzaklığındaki baytlar CDB kodunu, 0x43 ile 0x46 arasındaki uzaklıklardaki baytlar başlangıç kesimini ve 0x47 ile 0x49 arasındaki uzaklıklar da işleme dahil olan kesimlerin sayısını gösterir.

Not CDB veri bölümü küçük endian biçiminde değildir, bu nedenle de baytlar ters çevrilmemelidir. Bu bölümün kodunu çözerken dikkatli olun, çünkü biçimi önceki bölümlerden farklıdır.

0x2a = Yazma isteği
0x0a827529 = Başlangıç kesimi
0x0080 = Kesim sayısı

SCSI CDB Kodları: (SCSI.H'den)
0x00 = SCSIOP_TEST_UNIT_READY   
0x01 = SCSIOP_REZERO_UNIT     
0x01 = SCSIOP_REWIND       
0x02 = SCSIOP_REQUEST_BLOCK_ADDR 
0x03 = SCSIOP_REQUEST_SENSE    
0x04 = SCSIOP_FORMAT_UNIT     
0x05 = SCSIOP_READ_BLOCK_LIMITS  
0x07 = SCSIOP_REASSIGN_BLOCKS   
0x07 = SCSIOP_INIT_ELEMENT_STATUS 
0x08 = SCSIOP_READ6        
0x08 = SCSIOP_RECEIVE       
0x0A = SCSIOP_WRITE6       
0x0A = SCSIOP_PRINT        
0x0A = SCSIOP_SEND        
0x0B = SCSIOP_SEEK6        
0x0B = SCSIOP_TRACK_SELECT    
0x0B = SCSIOP_SLEW_PRINT     
0x0C = SCSIOP_SEEK_BLOCK     
0x0D = SCSIOP_PARTITION      
0x0F = SCSIOP_READ_REVERSE    
0x10 = SCSIOP_WRITE_FILEMARKS   
0x10 = SCSIOP_FLUSH_BUFFER    
0x11 = SCSIOP_SPACE        
0x12 = SCSIOP_INQUIRY       
0x13 = SCSIOP_VERIFY6       
0x14 = SCSIOP_RECOVER_BUF_DATA  
0x15 = SCSIOP_MODE_SELECT     
0x16 = SCSIOP_RESERVE_UNIT    
0x17 = SCSIOP_RELEASE_UNIT    
0x18 = SCSIOP_COPY        
0x19 = SCSIOP_ERASE        
0x1A = SCSIOP_MODE_SENSE     
0x1B = SCSIOP_START_STOP_UNIT   
0x1B = SCSIOP_STOP_PRINT     
0x1B = SCSIOP_LOAD_UNLOAD     
0x1C = SCSIOP_RECEIVE_DIAGNOSTIC 
0x1D = SCSIOP_SEND_DIAGNOSTIC   
0x1E = SCSIOP_MEDIUM_REMOVAL   
0x23 = SCSIOP_READ_FORMATTED_CAPACITY 
0x25 = SCSIOP_READ_CAPACITY    
0x28 = SCSIOP_READ        
0x2A = SCSIOP_WRITE        
0x2B = SCSIOP_SEEK        
0x2B = SCSIOP_LOCATE       
0x2B = SCSIOP_POSITION_TO_ELEMENT 
0x2E = SCSIOP_WRITE_VERIFY    
0x2F = SCSIOP_VERIFY       
0x30 = SCSIOP_SEARCH_DATA_HIGH  
0x31 = SCSIOP_SEARCH_DATA_EQUAL  
0x32 = SCSIOP_SEARCH_DATA_LOW   
0x33 = SCSIOP_SET_LIMITS     
0x34 = SCSIOP_READ_POSITION    
0x35 = SCSIOP_SYNCHRONIZE_CACHE  
0x39 = SCSIOP_COMPARE       
0x3A = SCSIOP_COPY_COMPARE    
0x3B = SCSIOP_WRITE_DATA_BUFF   
0x3C = SCSIOP_READ_DATA_BUFF   
0x40 = SCSIOP_CHANGE_DEFINITION  
0x42 = SCSIOP_READ_SUB_CHANNEL  
0x43 = SCSIOP_READ_TOC      
0x44 = SCSIOP_READ_HEADER     
0x45 = SCSIOP_PLAY_AUDIO     
0x46 = SCSIOP_GET_CONFIGURATION  
0x47 = SCSIOP_PLAY_AUDIO_MSF   
0x48 = SCSIOP_PLAY_TRACK_INDEX  
0x49 = SCSIOP_PLAY_TRACK_RELATIVE 
0x4A = SCSIOP_GET_EVENT_STATUS  
0x4B = SCSIOP_PAUSE_RESUME    
0x4C = SCSIOP_LOG_SELECT     
0x4D = SCSIOP_LOG_SENSE      
0x4E = SCSIOP_STOP_PLAY_SCAN   
0x51 = SCSIOP_READ_DISK_INFORMATION  
0x52 = SCSIOP_READ_TRACK_INFORMATION  
0x53 = SCSIOP_RESERVE_TRACK_RZONE   
0x54 = SCSIOP_SEND_OPC_INFORMATION    
0x55 = SCSIOP_MODE_SELECT10      
0x5A = SCSIOP_MODE_SENSE10       
0x5B = SCSIOP_CLOSE_TRACK_SESSION   
0x5C = SCSIOP_READ_BUFFER_CAPACITY   
0x5D = SCSIOP_SEND_CUE_SHEET      
0x5E = SCSIOP_PERSISTENT_RESERVE_IN  
0x5F = SCSIOP_PERSISTENT_RESERVE_OUT  
0xA0 = SCSIOP_REPORT_LUNS       
0xA1 = SCSIOP_BLANK          
0xA3 = SCSIOP_SEND_KEY         
0xA4 = SCSIOP_REPORT_KEY        
0xA5 = SCSIOP_MOVE_MEDIUM       
0xA6 = SCSIOP_LOAD_UNLOAD_SLOT     
0xA6 = SCSIOP_EXCHANGE_MEDIUM     
0xA7 = SCSIOP_SET_READ_AHEAD      
0xAD = SCSIOP_READ_DVD_STRUCTURE    
0xB5 = SCSIOP_REQUEST_VOL_ELEMENT   
0xB6 = SCSIOP_SEND_VOLUME_TAG     
0xB8 = SCSIOP_READ_ELEMENT_STATUS   
0xB9 = SCSIOP_READ_CD_MSF       
0xBA = SCSIOP_SCAN_CD         
0xBB = SCSIOP_SET_CD_SPEED       
0xBC = SCSIOP_PLAY_CD         
0xBD = SCSIOP_MECHANISM_STATUS     
0xBE = SCSIOP_READ_CD         
0xBF = SCSIOP_SEND_DVD_STRUCTURE    
0xE7 = SCSIOP_INIT_ELEMENT_RANGE    
					

Özellikler

Makale numarası: 244780 - Last Review: 6 Şubat 2007 Salı - Gözden geçirme: 14.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kberrmsg kbinfo kbenv KB244780

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com