Jak wyłączyć usługę lub urządzenie, które uniemożliwiają rozruch systemu Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 244905 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Usługa lub sterownik urządzenia, które są uruchamiane automatycznie i niezgodne z bieżącą wersją systemu Windows, mogą spowodować, że system Windows nie będzie działał wystarczająco długo, aby zamknąć usługę lub wyłączyć przestarzały sterownik urządzenia.

Przyczyna

Takie zachowanie może występować po zainstalowaniu sprzętu lub oprogramowania instalującego urządzenie lub usługę niezgodną z bieżącą wersją systemu Windows.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uruchomić konsolę odzyskiwania i zalogować się do komputera, wykonując następujące kroki:
 1. Uruchom komputer za pomocą dysków rozruchowych systemu Windows lub dysku CD z systemem Windows, jeśli komputer obsługuje rozruch ze stacji CD-ROM.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran Instalator systemu Windows – Zapraszamy, naciśnij klawisz R, aby naprawić instalację, a następnie naciśnij klawisz C, aby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 3. Wybierz instalację systemu Windows i zaloguj się do komputera przy użyciu konta administratora.
 4. W wierszu polecenia, w folderze %SystemRoot%\System32, wpisz listsvc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Na wyświetlonej liście zlokalizuj sterownik lub usługę będące przyczyną problemu.

  UWAGA: Niewłaściwy wybór usługi lub urządzenia może spowodować dalsze problemy.
 6. Wpisz disable nazwa_usługi (gdzie nazwa_usługi jest nazwą usługi), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  UWAGA: Polecenie disable powoduje wyświetlenie starego typu uruchomienia usługi przed zresetowaniem go do wartości SERVICE_DISABLED. Należy zapisać ten typ uruchomienia na wypadek, gdyby trzeba było ponownie włączyć usługę.
 7. Wpisz exit. Komputer automatycznie uruchomi się ponownie. Zezwól na normalny rozruch komputera.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat instalowania konsoli odzyskiwania i korzystania z niej, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
229716 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 244905 - Ostatnia weryfikacja: 13 czerwca 2007 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbenv kbprb KB244905

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com