MS11-028: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการNET Framework 3.5 เซอร์วิสแพ็ค 1 และNET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2: 12 เมษายน 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2449742 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยที่ต่ำกว่าหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ หากคุณใช้วิธีแก้ปัญหานี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมเหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS11-028 เมื่อต้องการดูบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน no-ค่าธรรมเนียมจะมีการสนับสนุน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือ ด้วยการติดต่อของบริษัทในเครือของ Microsoft ในเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ท้องถิ่นของคุณ Microsoft สำหรับเรื่องการสนับสนุนกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่สนับสนุนนานาชาติของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
ลูกค้าอเมริกาเหนือยังสามารถขอรับการโต้ตอบแบบทันทีเข้าไป ยังฝ่ายสนับสนุนทางอีเมลไม่มีค่าธรรมเนียมไม่จำกัด หรือ เพื่อสนับสนุนการสนทนาแต่ละที่ไม่จำกัด โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจะพร้อมใช้งานผ่านทางผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้คือสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ

วันออกจำหน่าย: 12 เมษายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันแฟ้มนั้นถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

ปัญหาที่ทราบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยนี้

หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2449742 บนระบบที่ใช้ Windows Server 2008 ที่กำลังเรียกใช้บางรุ่นของ Exchange Server หรือ SQL Server คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้ต่าง ๆ:
 • บนเซิร์ฟเวอร์ SQL คุณไม่สามารถเปิดใช้ Powershell หรือ Event Viewer และ SQL Reporting Service จะไม่เริ่มทำงาน
 • บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange คุณไม่สามารถเริ่มการเปิดใช้ Powershell หรือ Event Viewer ได้
 • บริการการจำลองแบบกล่องจดหมายของ Exchange 'สิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิด
Microsoft กำลังทำการวิจัยปัญหานี้ และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อข้อมูลที่พร้อมใช้งานถ้าคุณเชื่อว่า ระบบของคุณได้รับผลจากปัญหา เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาและ mitigations ที่แนะนำไว้ในบูเลทีนการ MSRC MS11-028:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms11-028.mspx
เป็นวิธีสุดท้าย หลังจากที่คุณตรวจทาน mitigations และการแก้ปัญหา คุณอาจตัดสินใจชั่วคราวถอนการติดตั้งของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

คำเตือนเราไม่แนะนำว่า คุณถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยใด ๆ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ดุลยพินิจของคุณเอง ใช้กระบวนงานนี้อยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง การเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายมีความเสี่ยงจากการถูกโจมตี โดยผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือ โดยซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งกับ MicrosoftNET Framework 3.5.1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2263996กำลังแก้ไขของกรอบของ Microsoft สามารถล้มเหลวด้วยการเข้าถึงถูกปฏิเสธ หรือแฟ้มที่มีข้อผิดพลาดในการใช้งาน

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
934307คำอธิบาย ของโปรแกรมปรับปรุงของ Windows แบบสแตนด์อโลนติด (Wusa.exe) และแฟ้ม.msu ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลัง จากที่คุณนำไปใช้ได้เว้นแต่ว่าแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงจะถูกล็อก หรือใช้งานอยู่

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้าใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
983589MS10-060: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการNET Framework 2.0 เซอร์วิสแพ็ค 2 และNET Framework 3.5 เซอร์วิสแพ็ค 1 บน Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2: 10 สิงหาคม 2010

974470MS09-061: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ MicrosoftNET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2: 13 ตุลาคม 2009

แฟ้มข้อมูล

รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเวลาท้องถิ่น และโดยมีเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

สำหรับรองรับทั้งหมด x ระบบรุ่นที่ใช้ x86

สาขาเซอร์วิส GDR

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016352,25617-ม.ค.-201112:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน07:41
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00817-ม.ค.-201112:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 เมษายน06:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016425,98417-ม.ค.-201112:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน06:56
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00817-ม.ค.-201112:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 เมษายน06:04
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016331,77617-ม.ค.-201112:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 เมษายน07:42
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน06:เลข
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016 2009 เมษายน06:05
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48816 2009 เมษายน06:05
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016290,81617-ม.ค.-201112:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน07:44
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 เมษายน07:45
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน06:59
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน07:46
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016397,31216 2009 เมษายน07:00
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน07:47
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน07:48
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 เมษายน06:07
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 เมษายน06:08
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน21:06
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน21:06
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน21:09
Mscorlib.dll2.0.50727.42114,550,65629 2010 Oct10:53
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน21:16
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน21:16
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน21:16
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน21:16
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน21:16
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:16
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:16
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน21:16
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน21:16
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน21:22
Mscordacwks.dll2.0.50727.4211989,01629 2010 Oct10:53
Mscorjit.dll2.0.50727.4211363,85629 2010 Oct10:53
Mscorwks.dll2.0.50727.42115,813,07229 2010 Oct10:53
Sos.dll2.0.50727.4211388,93629 2010 Oct10:54

สาขาเซอร์วิส LDR

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016352,25616 2009 เมษายน06:20
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน06:17
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน06:20
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39212-Aug-201014:06
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016425,98416 2009 เมษายน06:21
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน06:13
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน06:22
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29612-Aug-201014:08
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016331,77616 2009 เมษายน06:23
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 เมษายน06:18
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน06:15
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16012-Aug-201014:10
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48813-Aug-201004:31
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016290,81616 2009 เมษายน06:25
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน06:20
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 เมษายน06:21
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน06:18
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน06:22
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016397,31216 2009 เมษายน06:19
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน06:24
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน06:26
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52813-Aug-201004:32
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52813-Aug-201004:33
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน21:11
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน21:11
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน21:14
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,550,65614-กุมภาพันธ์-201111:57
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน21:21
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน21:21
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน21:21
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน21:21
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน21:21
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:21
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:21
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน21:21
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน21:21
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน21:26
Mscordacwks.dll2.0.50727.5653989,52814-กุมภาพันธ์-201111:57
Mscorjit.dll2.0.50727.5653363,85614-กุมภาพันธ์-201111:57
Mscorwks.dll2.0.50727.56535,924,17614-กุมภาพันธ์-201111:57
Sos.dll2.0.50727.5653388,93614-กุมภาพันธ์-201111:เลข

สำหรับรองรับทั้งหมด x ระบบรุ่นที่ใช้ x64

สาขาเซอร์วิส GDR

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน20:51ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน20:51ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน20:54ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.42114,567,04029 2010 Oct10:52x 64
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน21:06ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.42111,764,69629 2010 Oct10:52x 64
Mscorjit.dll2.0.50727.42111,576,78429 2010 Oct10:52x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.421110,074,44829 2010 Oct10:53x 64
Sos.dll2.0.50727.4211485,19229 2010 Oct10:53x 64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016352,25616 2009 เมษายน08:06x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน08:03x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน08:07x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 เมษายน06:06x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016425,98416 2009 เมษายน08:08x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน07:56x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน08:08x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 เมษายน06:07x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016331,77616 2009 เมษายน08:09x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 เมษายน08:04x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน07:เลขx 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016 2009 เมษายน06:08x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48816 2009 เมษายน06:09x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016290,81616 2009 เมษายน08:10x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน08:05x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 เมษายน08:06x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน07:59x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน08:08x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016397,31216 2009 เมษายน08:00x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน08:09x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน08:10x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 เมษายน06:10x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 เมษายน06:12x 86
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน21:06ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน21:06ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน21:09ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.42114,550,65629 2010 Oct10:53x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน21:22ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.4211989,01629 2010 Oct10:53x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.4211363,85629 2010 Oct10:53x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.42115,813,07229 2010 Oct10:53x 86
Sos.dll2.0.50727.4211388,93629 2010 Oct10:54x 86

สาขาเซอร์วิส LDR

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน20:49ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน20:49ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน20:51ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,567,04014-กุมภาพันธ์-201111:54x 64
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน20:55ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน20:56ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน20:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.56531,755,48014-กุมภาพันธ์-201111:54x 64
Mscorjit.dll2.0.50727.56531,576,27214-กุมภาพันธ์-201111:54x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.56539,992,52814-กุมภาพันธ์-201111:54x 64
Sos.dll2.0.50727.5653485,19214-กุมภาพันธ์-201111:55x 64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016352,25616 2009 เมษายน06:38x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน06:35x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน06:39x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39212-Aug-201014:08x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016425,98416 2009 เมษายน06:40x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน06:33x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน06:41x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29612-Aug-201014:10x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016331,77616 2009 เมษายน06:42x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 เมษายน06:37x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน06:35x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16012-Aug-201014:12x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48813-Aug-201004:23x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016290,81616 2009 เมษายน06:43x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน06:38x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 เมษายน06:40x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 เมษายน06:36x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 เมษายน06:41x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016397,31216 2009 เมษายน06:37x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน06:42x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 เมษายน06:44x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52813-Aug-201004:23x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52813-Aug-201004:24x 86
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน21:11ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน21:11ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,550,65614-กุมภาพันธ์-201111:57x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน21:26ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.5653989,52814-กุมภาพันธ์-201111:57x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.5653363,85614-กุมภาพันธ์-201111:57x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.56535,924,17614-กุมภาพันธ์-201111:57x 86
Sos.dll2.0.50727.5653388,93614-กุมภาพันธ์-201111:เลขx 86

สำหรับทั้งหมดสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของระบบ

สาขาเซอร์วิส GDR

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน21:25ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน21:25ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน21:28ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.42114,009,98429 2010 Oct10:52586240
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน21:34ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน21:37ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.42113,084,63229 2010 Oct10:52586240
Mscorjit.dll2.0.50727.42112,557,26429 2010 Oct10:52586240
Mscorwks.dll2.0.50727.421120,151,12029 2010 Oct10:52586240
Sos.dll2.0.50727.4211872,77629 2010 Oct10:53586240
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 เมษายน06:11x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 เมษายน06:11x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016 2009 เมษายน06:13x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48816 2009 เมษายน06:14x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 เมษายน06:15x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 เมษายน06:16x 86
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน21:06ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน21:06ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน21:09ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.42114,550,65629 2010 Oct10:53x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน21:16ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน21:22ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.4211989,01629 2010 Oct10:53x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.4211363,85629 2010 Oct10:53x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.42115,813,07229 2010 Oct10:53x 86
Sos.dll2.0.50727.4211388,93629 2010 Oct10:54x 86

สาขาเซอร์วิส LDR

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน21:09ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน21:09ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน21:10ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,009,98414-กุมภาพันธ์-201111:56586240
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน21:17ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.56533,082,58414-กุมภาพันธ์-201111:55586240
Mscorjit.dll2.0.50727.56532,557,26414-กุมภาพันธ์-201111:56586240
Mscorwks.dll2.0.50727.565320,341,58414-กุมภาพันธ์-201111:56586240
Sos.dll2.0.50727.5653872,77614-กุมภาพันธ์-201111:57586240
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216-Aug-201014:31x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616-Aug-201014:31x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016-Aug-201014:31x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48820-Aug-201006:44x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52820-Aug-201006:44x 86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52820-Aug-201006:45x 86
Big5.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,72803 2009 เมษายน21:11ไม่เกี่ยวข้อง
Bopomofo.nlpไม่เกี่ยวข้อง82,17203 2009 เมษายน21:11ไม่เกี่ยวข้อง
Ksc.nlpไม่เกี่ยวข้อง116,75603 2009 เมษายน21:14ไม่เกี่ยวข้อง
Mscorlib.dll2.0.50727.56534,550,65614-กุมภาพันธ์-201111:57x 86
Normidna.nlpไม่เกี่ยวข้อง59,34203 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfc.nlpไม่เกี่ยวข้อง45,79403 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfd.nlpไม่เกี่ยวข้อง39,28403 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkc.nlpไม่เกี่ยวข้อง66,38403 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Normnfkd.nlpไม่เกี่ยวข้อง60,29403 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Prc.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Prcp.nlpไม่เกี่ยวข้อง83,74803 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Sortkey.nlpไม่เกี่ยวข้อง262,14803 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Sorttbls.nlpไม่เกี่ยวข้อง20,32003 2009 เมษายน21:21ไม่เกี่ยวข้อง
Xjis.nlpไม่เกี่ยวข้อง28,28803 2009 เมษายน21:26ไม่เกี่ยวข้อง
Mscordacwks.dll2.0.50727.5653989,52814-กุมภาพันธ์-201111:57x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.5653363,85614-กุมภาพันธ์-201111:57x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.56535,924,17614-กุมภาพันธ์-201111:57x 86
Sos.dll2.0.50727.5653388,93614-กุมภาพันธ์-201111:เลขx 86

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2449742 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbbug atdownload kbexpertiseinter kbfix kbsecurity kbsecvulnerability kbsecbulletin kbmt KB2449742 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2449742

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com