Περιορισμοί κάρτας Secure Digital για το Windows Phone 7

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2450831
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο παρέχονται πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι συσκευές Windows Phone 7 χρησιμοποιούν τις κάρτες SD, τις απαιτήσεις απόδοσης των καρτών SD για τις συσκευές Windows Phone 7, καθώς και το πώς θα συμπεριφέρεται το τηλέφωνό σας, αν αφαιρέσετε την κάρτα SD ή αν προσθέσετε μια καινούργια.

Ορισμένες συσκευές Windows Phone 7 περιλαμβάνουν μια υποδοχή κάρτας Secure Digital (SD) κάτω από το κάλυμμα της μπαταρίας. Αν αγοράσετε μια συσκευή Windows Phone 7 που περιλαμβάνει μια υποδοχή κάρτας SD, θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις αρκετές σημαντικές διαφορές σε σχέση με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν κάρτες SD:

 • Η υποδοχή κάρτας SD του τηλεφώνου σας προορίζεται για αποκλειστική χρήση από τον Κατασκευαστή Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) που κατασκεύασε το τηλέφωνό σας και την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Αυτοί οι συνεργάτες μπορούν να προσθέσουν μια κάρτα SD σε αυτήν την υποδοχή για να επεκτείνουν το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου σας.
 • Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη, η Microsoft έχει πραγματοποιήσει εξαντλητικές δοκιμές, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιες κάρτες SD αποδίδουν καλύτερα με τις συσκευές Windows Phone 7. Η Microsoft έχει συνεργαστεί στενά με κατασκευαστές OEM και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, για να διασφαλιστεί ότι μόνο αυτές οι κάρτες προστίθενται σε συσκευές Windows Phone 7.
 • Δεν θα πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα SD που βρίσκεται στο τηλέφωνό σας ή να προσθέσετε μια καινούργια, επειδή η συσκευή Windows Phone 7 ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Τα δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας θα χαθούν. Εξάλλου, η κάρτα SD που βρίσκεται στο τηλέφωνό σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλα Windows Phone, άλλους υπολογιστές ή άλλες συσκευές.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι συσκευές Windows Phone 7 χρησιμοποιούν κάρτες SD

Αν η συσκευή Windows Phone 7 που διαθέτετε περιλαμβάνει μια κάρτα SD, θα πρέπει να τη θεωρείτε ένα μόνιμο εξάρτημα του τηλεφώνου σας και όχι ένα αφαιρούμενο μέσο αποθήκευσης. Το λειτουργικό σύστημα Windows Phone 7 υπολογίζει την κάρτα SD ως ένα εξάρτημα που έχει ενοποιηθεί με το τηλέφωνο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλες συσκευές, στις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα SD για να αυξήσετε τη διαθέσιμη μνήμη της συσκευής ανά πάσα στιγμή ή για να μεταφέρετε αρχεία σε άλλες συσκευές. Το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου ενοποιεί την κάρτα SD με το τηλέφωνο:
 • Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας.
 • Κατά την επαναφορά του τηλεφώνου σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πρόκειται για μια εργασία που εκτελείται τυπικά μόνο από OEM ή υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Όταν το λειτουργικό σύστημα ενοποιήσει την κάρτα SD με το τηλέφωνο:
 1. Διαμορφώνει εκ νέου την κάρτα SD.
 2. Δημιουργεί ένα ενιαίο σύστημα αρχείων που εκτείνεται στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης και την κάρτα SD.
 3. Κλειδώνει την κάρτα με το τηλέφωνο με ένα κλειδί που δημιουργείται αυτόματα.
Από αυτό το σημείο, το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου χρησιμοποιεί όλη τη διαθέσιμη μνήμη ως έναν ενιαίο χώρο αποθήκευσης για την αποθήκευση εφαρμογών και δεδομένων. Η σωστή λειτουργία του τηλεφώνου θα διακοπεί αν αφαιρέσετε την κάρτα SD και δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της κάρτας SD από άλλο τηλέφωνο, άλλη συσκευή ή άλλον υπολογιστή.


Απαιτήσεις απόδοσης για κάρτες SD

Η κάρτα SD σε μια συσκευή Windows Phone 7 πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις απόδοσης, προκειμένου το τηλέφωνο να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν η κάρτα SD δεν πληροί αυτές τις απαιτήσεις απόδοσης, στο τηλέφωνο θα υπάρχουν τμήματα της μνήμης που πληρούν τις απαιτήσεις απόδοσης του λειτουργικού συστήματος (ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης) και τμήματα της μνήμης που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος (η κάρτα SD). Αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή και ασταθή απόδοση κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιείται ο όρος συμβατή με Windows Phone 7 για την περιγραφή καρτών SD που πληρούν τις απαιτήσεις απόδοσης για τις συσκευές Windows Phone 7.

Για να προσδιοριστεί αν μια κάρτα SD είναι συμβατή με Windows Phone 7, δεν αρκεί μόνο η αξιολόγηση της κατηγορίας ταχύτητάς της. Πολλοί άλλοι παράγοντες, όπως ο αριθμός των τυχαίων λειτουργιών ανάγνωσης/εγγραφής ανά δευτερόλεπτο, είναι σημαντικοί για να προσδιοριστεί αν μια κάρτα SD αποδίδει σωστά με συσκευές Windows Phone 7.


Τι να αναμένετε αν τροποποιήσετε την υποδοχή κάρτας SD μιας συσκευής Windows Phone 7

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα, αν αφαιρέσετε ή αντικαταστήσετε την κάρτα SD μιας συσκευής Windows Phone 7 ή αν προσθέσετε μια κάρτα SD σε μια συσκευή Windows Phone 7 που έχει μια κενή υποδοχή κάρτας SD.
 • Αφαίρεση της κάρτας SD: Αν αφαιρέσετε μια κάρτα SD που έχει ήδη ενοποιηθεί με το τηλέφωνο, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος που σας ζητάει να τοποθετήσετε ξανά την κάρτα SD. Όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου απενεργοποιούνται εκτός από τη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Το τηλέφωνο θα αρχίσει να λειτουργεί και πάλι κανονικά μόνο αν τοποθετήσετε ξανά την αρχική κάρτα SD και κατόπιν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
 • Ενοποίηση ενός τηλεφώνου με μια κάρτα SD που δεν είναι συμβατή με Windows Phone 7: Αν ενοποιήσετε με το τηλέφωνό σας μια κάρτα που δεν είναι συμβατή με Windows Phone 7, ενδέχεται να παρατηρήσετε τα ακόλουθα προβλήματα απόδοσης κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας:
  • Οι εφαρμογές μπορεί να εκκινούνται πιο αργά ή να μην εκκινούνται καθόλου.
  • Η μετάβαση από μια οθόνη εφαρμογής σε μια άλλη μπορεί να παρουσιάζει διακοπές.
  • Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην αποκρίνονται κατά διαστήματα.
  Σημείωση Σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να παρατηρήσετε αυτά τα προβλήματα απόδοσης μόνο μετά από μια ορισμένη περίοδο χρήσης του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, αν το τηλέφωνό σας έχει εσωτερική μνήμη 8 GB και ενοποιήσετε με το τηλέφωνο μια μη συμβατή κάρτα SD, ενδέχεται να παρατηρήσετε προβλήματα απόδοσης μόνο αφού τα 8 GB της εσωτερικής μνήμης γεμίσουν με εφαρμογές και πολυμέσα.
 • Ενοποίηση ενός τηλεφώνου με μια άλλη κάρτα SD συμβατή με Windows Phone 7: Αν το τηλέφωνό σας έχει ήδη μια κάρτα SD και κατόπιν ενοποιήσετε με το τηλέφωνο μια άλλη κάρτα συμβατή με Windows Phone 7, θα χάσετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, στα οποία περιλαμβάνονται και οι εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει από το Marketplace. Παραδείγματα των δεδομένων που μπορεί να είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD είναι οι επαφές που έχουν συνδεθεί μη αυτόματα, οι προσαρμογές εκκίνησης και τα δεδομένα που οι εφαρμογές δεν αποθηκεύουν απομακρυσμένα.
 • Προσθήκη μιας κάρτας SD σε ένα τηλέφωνο με κενή υποδοχή κάρτας SD: Αν αγοράσετε μια συσκευή Windows Phone 7 που διαθέτει κενή υποδοχή κάρτας SD και προσθέσετε μια κάρτα SD στο τηλέφωνο αφού το ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά, το τηλέφωνο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν θα αναγνωρίζει την κάρτα SD. Το τηλέφωνο δεν θα αποθηκεύει εφαρμογές ή αρχεία στην κάρτα SD.

  Για να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα SD με το τηλέφωνο, πρέπει να ενοποιήσετε με το τηλέφωνο μια κάρτα συμβατή με Windows Phone 7 σύμφωνα με ένα από τα σενάρια που περιγράφονται παραπάνω, στην ενότητα Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι συσκευές Windows Phone 7 χρησιμοποιούν κάρτες SD.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2450831 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012 - Αναθεώρηση: 7.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbwp7 KB2450831

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com