Windows Phone 7 ? Begrensninger for SD-kort

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 2450831
Vis alt | Skjul alt

Sammendrag

Denne artikkelen forklarer hvordan Windows Phone 7-enheter bruker SD-kort, ytelseskravene for SD-kort for Windows Phone 7-enheter, og hvordan telefonen oppfører seg hvis du fjerner SD-kortet eller setter i et nytt.

Enkelte Windows Phone 7-enheter har et SD-kortspor under batteridekselet. På Windows Phone 7-enheter med SD-kortspor er det noen viktige forskjeller fra andre enheter som bruker SD-kort:

 • SD-kortsporet er ment å brukes bare av den opprinnelige utstyrsfabrikanten og av mobiloperatøren. Disse partnerne kan sette et SD-kort i dette sporet for å utvide lagringsplassen.
 • Microsoft har gjennomført omfattende testing for å fastslå hvilke SD-kort som fungerer med Windows Phone 7-enheter. Microsoft har samarbeidet nært med utstyrsfabrikantene og mobiloperatørene for å sikre at kun slike kort blir satt i Windows Phone 7-enhetene.
 • Hvis du fjerner SD-kortet i telefonen eller setter i et nytt, kan det føre til at Windows Phone 7-enheten ikke fungerer som den skal. Eksisterende data på telefonen vil gå tapt, og SD-kortet i telefonen kan ikke brukes i andre Windows-telefoner, datamaskiner eller andre enheter.

Mer informasjon

Hvordan Windows Phone 7-enheter bruker SD-kort

Hvis Windows Phone 7-enheten har et SD-kort, bør du betrakte det som en permanent del av telefonen, ikke som flyttbar lagring. Operativsystemet Windows Phone 7 behandler SD-kortet som en integrert del av telefonen. Dette er altså i motsetning til andre enheter, der du kan bruke et SD-kort for å øke tilgjengelig minne på enheten når som helst, eller til å overføre filer til andre enheter. SD-kortet integreres med telefonen under disse handlingene:
 • Når du starter telefonen for første gang.
 • Når telefonen tilbakestilles til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Dette er en oppgave som vanligvis bare utføres av utstyrsfabrikanter og mobiloperatører.

Følgende skjer når operativsystemet integrerer SD-kortet med telefonen:
 1. SD-kortet formateres.
 2. Det opprettes et filsystem der den interne lagringsplassen og SD-kortet utgjør én enhet.
 3. Kortet låses til telefonen med en automatisk generert nøkkel.
Når dette er utført, bruker telefonens operativsystem alt det tilgjengelige minnet som én lagringsplass for programmer og data. Telefonen slutter å fungere som den skal hvis du fjerner SD-kortet, og det kan ikke leses av en annen telefon, enhet eller datamaskin.


Ytelseskrav for SD-kort

SD-kortet i en Windows Phone 7-enhet må oppfylle visse ytelseskrav for at telefonen skal fungere optimalt. Hvis SD-kortet ikke tilfredsstiller disse ytelseskravene, vil én del av minnet på telefonen oppfylle ytelseskravene (internlageret), mens den delen av minnet som utgjøres av SD-kortet, ikke oppfyller kravene. Dette kan føre til dårlig og uforutsigbar ytelse når du bruker telefonen. I denne artikkelen betyr kompatibel at SD-kortet oppfyller ytelseskravene for Windows Phone 7-enheter.

Hvorvidt et SD-kort er kompatibelt med Windows Phone 7 eller ikke, avgjøres ikke bare av hastighetsklassen. Det er også flere andre faktorer, slik som antall tilfeldige lese- og skriveoperasjoner per sekund, som avgjør hvor godt et SD-kort fungerer med Windows Phone 7-enheter.


Hva som kan skje hvis du tar ut eller setter i et SD-kort i kortsporet på en Windows Phone 7-enhet

Følgende problemer kan oppstå hvis du fjerner eller bytter SD-kortet i en Windows Phone 7-enhet, eller hvis du setter i et SD-kort i en Windows Phone 7-enhet som har et tom SD-kortspor.
 • Fjerning av SD-kortet: Hvis du tar ut et SD-kort som allerede er integrert med telefonen, viser telefonen en feilmelding som ber deg om å sette inn SD-kortet. Alle funksjoner unntatt nødanrop deaktiveres. For at telefonen skal fungere normalt igjen, må du sette i det opprinnelige SD-kortet og deretter starte telefonen.
 • Integrering av et SD-kort som ikke er kompatibelt med Windows Phone 7 Hvis du integrerer et kort som ikke er kompatibelt med Windows Phone 7, kan følgende ytelsesproblemer oppstå når du bruker telefonen:
  • Programmer kan starte saktere, eller ikke starte i det hele tatt.
  • Overganger mellom enkelte programskjermer kan bli ujevne.
  • Enkelte programmer kan slutte å svare.
  Obs! Det kan være at disse problemene ikke oppstår før etter at telefonen har vært i bruk en stund. Hvis telefonen for eksempel har et internminne på 8 GB og du integrerer et SD-kort som ikke er kompatibelt, kan det være at ytelsesproblemene ikke begynner å opptre før hele internminnet er fylt opp med programmer og medier.
 • Integrering av et SD-kort fra en annen Windows Phone 7-enhet: Hvis telefonen allerede har et SD-kort, og du deretter integrerer et annet kompatibelt kort med telefonen, vil du miste alle data som var lagret på telefonen, deriblant alle programmer du har installert fra markedsplassen. Data som kan være lagret på SD-kortet, omfatter for eksempel manuelt tilknyttede kontakter, oppstartstilpasninger samt data som programmer ikke lagrer eksternt.
 • Isetting av et SD-kort på en telefon med tomt kortspor: Hvis du kjøper en Windows Phone 7-enhet med et tomt SD-kortspor, og du setter i et SD-kort etter at telefonen har vært startet, fortsetter telefonen å fungere, men den gjenkjenner ikke SD-kortet. Du kan ikke lagre programmer eller filer på SD-kortet.

  Hvis du skal bruke et SD-kort i telefonen, må det kompatible kortet integreres med telefonen på en av måtene beskrevet ovenfor under Hvordan Windows Phone 7-enheter bruker SD-kort.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 2450831 - Forrige gjennomgang: 3. juli 2012 - Gjennomgang: 5.0
Nøkkelord: 
kbwp7 KB2450831

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com