Jak vypočítat věk před 1/1/1900 v aplikaci Excel

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 245104 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Ačkoli uzavřený datum vzorce lze použít pouze data zadaná mezi 1, 1/1900 do 31/12/9999 můžete použít vlastní Microsoft Visual Basic pro Applications funkci Vypočítat stáří (v letech) osoby či objektu, který byl vytvořen nejprve před 1. ledna 1900.

Výpočet stáří použít makro

Společnost Microsoft poskytuje ukázky programování pouze pro ilustraci, bez žádné záruky výslovně uvedené nebo odvozené,. včetně, bez omezení, odvozených záruk vztahujících se k obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Tento článek předpokládá, že uživatel je obeznámen s programovacím jazykem, který je předmětem ukázky, a s nástroji použitými pro vytvoření a ladění skriptu. Pracovníci technické podpory společnosti Microsoft mohou vysvětlit funkce určitého postupu, nemohou však následující příklady rozšířit o další funkce nebo konstrukce podle konkrétních požadavků uživatele.
Excel zadá data před 1, 1/1900 jako text. Tato funkce funguje pro kalendářní data zadaná jako text začínající 1, 1/0001, normální kalendářní data a může zpracovávat data, kdy je před 1900 počáteční datum a koncové datum je po 1900. Chcete-li použít makro, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Excel. Zobrazení listu, který chcete použít funkci.
 2. Stiskněte ALT + F11 přepněte do editoru jazyka.
 3. V nabídce Vložit klepněte na modul.
 4. V modulu zadejte následující kód:
  ' This is the initial function. It takes in a start date and an end date.
  Public Function AgeFunc(stdate As Variant, endate As Variant)
    
    ' Dim our variables.
    Dim stvar As String
    Dim stmon As String
    Dim stday As String
    Dim styr As String
    Dim endvar As String
    Dim endmon As String
    Dim endday As String
    Dim endyr As String
    Dim stmonf As Integer
    Dim stdayf As Integer
    Dim styrf As Integer
    Dim endmonf As Integer
    Dim enddayf As Integer
    Dim endyrf As Integer
    Dim years As Integer
    
    ' This variable will be used to modify string length.
    Dim fx As Integer
    fx = 0
    
    ' Calls custom function sfunc which runs the Search worksheet function
    ' and returns the results.
    ' Searches for the first "/" sign in the start date.
    stvar = sfunc("/", stdate)
    
    ' Parse the month and day from the start date.
    stmon = Left(stdate, sfunc("/", stdate) - 1)
    stday = Mid(stdate, stvar + 1, sfunc("/", stdate, sfunc("/", stdate) + 1) - stvar - 1)
    
    ' Check the length of the day and month strings and modify the string 
    ' length variable.
    If Len(stday) = 1 Then fx = fx + 1
    If Len(stmon) = 2 Then fx = fx + 1
    
    ' Parse the year, using information from the string length variable.
    styr = Right(stdate, Len(stdate) - (sfunc("/", stdate) + 1) - stvar + fx)
      
    ' Change the text values we obtained to integers for calculation 
    ' purposes.
    stmonf = CInt(stmon)
    stdayf = CInt(stday)
    styrf = CInt(styr)
    
    ' Check for valid date entries.
    If stmonf < 1 Or stmonf > 12 Or stdayf < 1 Or stdayf > 31 Or styrf < 1 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
      Exit Function
    End If
  
    ' Reset the string length variable.
    fx = 0
    
    ' Parse the first "/" sign from the end date.
    endvar = sfunc("/", endate)
    
    ' Parse the month and day from the end date.
    endmon = Left(endate, sfunc("/", endate) - 1)
    endday = Mid(endate, endvar + 1, sfunc("/", endate, sfunc("/", endate) + 1) - endvar - 1)
    
    ' Check the length of the day and month strings and modify the string 
    ' length variable.
    If Len(endday) = 1 Then fx = fx + 1
    If Len(endmon) = 2 Then fx = fx + 1
    
    ' Parse the year, using information from the string length variable.
    endyr = Right(endate, Len(endate) - (sfunc("/", endate) + 1) - endvar + fx)
      
    ' Change the text values we obtained to integers for calculation 
    ' purposes.
    endmonf = CInt(endmon)
    enddayf = CInt(endday)
    endyrf = CInt(endyr)
    
    ' Check for valid date entries.
    If endmonf < 1 Or endmonf > 12 Or enddayf < 1 Or enddayf > 31 Or endyrf < 1 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
      Exit Function
    End If
    
    ' Determine the initial number of years by subtracting the first and 
    ' second year.
    years = endyrf - styrf
    
    ' Look at the month and day values to make sure a full year has passed. 
    If stmonf > endmonf Then
      years = years - 1
    End If
      
    If stmonf = endmonf And stdayf > enddayf Then
      years = years - 1
    End If
  
    ' Make sure that we are not returning a negative number and, if not, 
    ' return the years.
    If years < 0 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
    Else
      AgeFunc = years
    End If
    
  End Function
  
  ' This is a second function that the first will call.
  ' It runs the Search worksheet function with arguments passed from AgeFunc.
  ' It is used so that the code is easier to read.
  Public Function sfunc(x As Variant, y As Variant, Optional z As Variant)
    sfunc = Application.WorksheetFunction.Search(x, y, z)
  End Function
  					
 5. Uložte soubor.
 6. Zadejte následující data:
  A1  01/01/1887
  A2  02/02/1945
  						
  Zadejte následující vzorec v buňce A3
  = AgeFunc(startdate,enddate)
  kde startdate je odkaz na buňku datum první (A1) a enddate je odkaz na buňku druhého data (A2).

  Výsledek by měl být 58.
Poznámka: Zkontrolujte platnost všechna data před 1, 1/1900. Data zadaná jako text nejsou kontrolovány aplikací Excel.

Odkazy

Další informace o způsobu použití ukázkového kódu v tomto článku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
212536Jak spustit ukázkový kód z článků znalostní báze

Vlastnosti

ID článku: 245104 - Poslední aktualizace: 25. ledna 2007 - Revize: 5.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbmt kbhowtomaster KB245104 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:245104

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com