Sposób obliczania wieku przed 1/1/1900 w programie Excel

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 245104 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Mimo że formuły daty w programie Microsoft Excel można używać tylko daty wprowadzane między 1/1/1900 a 9999-12/31 niestandardowe Microsoft Visual Basic dla aplikacji funkcji można używać do obliczania wieku (w latach) kogoś lub czegoś, najpierw utworzonego przed 1 stycznia 1900.

Użyć makra do obliczania wieku

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Obejmuje, ale nie jest ograniczona do domniemanych gwarancji jakości lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że czytelnik jest obeznany z językiem programowania, przy czym obrazuje i narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu spełnienia szczególnych wymagań.
Excel wprowadzi dat przed rokiem 1900-1/1, jako tekst. Ta funkcja działa w przypadku daty wprowadzane jako tekst rozpoczynający się od 0001-1/1, normalnej daty i mogą obsługiwać daty, kiedy Data początkowa jest wcześniejszy niż 1900 i Data końcowa jest późniejsza 1900. Aby użyć makra, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Excel. Służy do wyświetlania arkusza należy użyć funkcji.
 2. Naciśnij klawisze ALT + F11, aby przełączyć się do edytora Visual Basic.
 3. Na Wstaw menu, kliknij przycisk Moduł.
 4. W module wpisz następujący kod:
  ' This is the initial function. It takes in a start date and an end date.
  Public Function AgeFunc(stdate As Variant, endate As Variant)
    
    ' Dim our variables.
    Dim stvar As String
    Dim stmon As String
    Dim stday As String
    Dim styr As String
    Dim endvar As String
    Dim endmon As String
    Dim endday As String
    Dim endyr As String
    Dim stmonf As Integer
    Dim stdayf As Integer
    Dim styrf As Integer
    Dim endmonf As Integer
    Dim enddayf As Integer
    Dim endyrf As Integer
    Dim years As Integer
    
    ' This variable will be used to modify string length.
    Dim fx As Integer
    fx = 0
    
    ' Calls custom function sfunc which runs the Search worksheet function
    ' and returns the results.
    ' Searches for the first "/" sign in the start date.
    stvar = sfunc("/", stdate)
    
    ' Parse the month and day from the start date.
    stmon = Left(stdate, sfunc("/", stdate) - 1)
    stday = Mid(stdate, stvar + 1, sfunc("/", stdate, sfunc("/", stdate) + 1) - stvar - 1)
    
    ' Check the length of the day and month strings and modify the string 
    ' length variable.
    If Len(stday) = 1 Then fx = fx + 1
    If Len(stmon) = 2 Then fx = fx + 1
    
    ' Parse the year, using information from the string length variable.
    styr = Right(stdate, Len(stdate) - (sfunc("/", stdate) + 1) - stvar + fx)
      
    ' Change the text values we obtained to integers for calculation 
    ' purposes.
    stmonf = CInt(stmon)
    stdayf = CInt(stday)
    styrf = CInt(styr)
    
    ' Check for valid date entries.
    If stmonf < 1 Or stmonf > 12 Or stdayf < 1 Or stdayf > 31 Or styrf < 1 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
      Exit Function
    End If
  
    ' Reset the string length variable.
    fx = 0
    
    ' Parse the first "/" sign from the end date.
    endvar = sfunc("/", endate)
    
    ' Parse the month and day from the end date.
    endmon = Left(endate, sfunc("/", endate) - 1)
    endday = Mid(endate, endvar + 1, sfunc("/", endate, sfunc("/", endate) + 1) - endvar - 1)
    
    ' Check the length of the day and month strings and modify the string 
    ' length variable.
    If Len(endday) = 1 Then fx = fx + 1
    If Len(endmon) = 2 Then fx = fx + 1
    
    ' Parse the year, using information from the string length variable.
    endyr = Right(endate, Len(endate) - (sfunc("/", endate) + 1) - endvar + fx)
      
    ' Change the text values we obtained to integers for calculation 
    ' purposes.
    endmonf = CInt(endmon)
    enddayf = CInt(endday)
    endyrf = CInt(endyr)
    
    ' Check for valid date entries.
    If endmonf < 1 Or endmonf > 12 Or enddayf < 1 Or enddayf > 31 Or endyrf < 1 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
      Exit Function
    End If
    
    ' Determine the initial number of years by subtracting the first and 
    ' second year.
    years = endyrf - styrf
    
    ' Look at the month and day values to make sure a full year has passed. 
    If stmonf > endmonf Then
      years = years - 1
    End If
      
    If stmonf = endmonf And stdayf > enddayf Then
      years = years - 1
    End If
  
    ' Make sure that we are not returning a negative number and, if not, 
    ' return the years.
    If years < 0 Then
      AgeFunc = "Invalid Date"
    Else
      AgeFunc = years
    End If
    
  End Function
  
  ' This is a second function that the first will call.
  ' It runs the Search worksheet function with arguments passed from AgeFunc.
  ' It is used so that the code is easier to read.
  Public Function sfunc(x As Variant, y As Variant, Optional z As Variant)
    sfunc = Application.WorksheetFunction.Search(x, y, z)
  End Function
  					
 5. Zapisz plik.
 6. Wpisz następujące dane:
  A1  01/01/1887
  A2  02/02/1945
  						
  Wprowadź następującą formułę w komórce A3
  = AgeFunc)StartDate,EndDate)
  w przypadku gdy StartDate jest odwołaniem do Data pierwszej (A1) i EndDate jest odwołaniem do drugiego Data (A2).

  Wynik powinien być 58.
UWAGA: Sprawdź przed 1/1/1900 daty ważności. Daty wprowadzane jako tekst nie są sprawdzane przez program Microsoft Excel.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat użyć przykładowego kodu w tym artykule kliknij przycisk numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
212536Jak uruchamiać kod przykładowy z artykułów bazy wiedzy

Właściwości

Numer ID artykułu: 245104 - Ostatnia weryfikacja: 22 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster kbmt KB245104 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:245104

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com