หยุด: 0xC0000142 User32.dll ข้อความเมื่อเริ่มระบบใหม่หลังจากอัปเกรด Windows NT 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 245137 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณอัพเกรดเป็น 3 Service Pack การ 4.0 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows NT Microsoft แล้ว เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หยุด: 0xC0000142 User32.dll

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากแฟ้ม User32.dll และ Gdi32.dll เสีย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แทนแฟ้มเสียหาย:

  1. ติดตั้งการติดตั้งแบบขนานของ Microsoft Windows NT Server 4.0
  2. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งแบบขนาน
  3. คัดลอกแฟ้ม User32.dll และ Gdi32.dll จากโฟลเดอร์ Winnt\System32 ของการติดตั้งแบบขนานไปยังโฟลเดอร์ Winnt\System32 ของการติดตั้งเดิม
  4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การติดตั้งเดิม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 245137 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB245137 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245137

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com