ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การดำเนินการคืนค่าระบบล้มเหลว" เมื่อทำการคืนค่ารีจิสทรีก่อนหน้านี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 245412
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณคืนค่าที่ก่อนหน้ารีจิสทรีใช้นั้นscanreg /restoreคำสั่ง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตัวตรวจสอบรีจิสทรีของ Microsoft
ดำเนินการคืนค่าระบบล้มเหลว

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่คุณกำลังพยายามกู้คืนข้อมูลรุ่นที่เก่าที่สุดของ registries ที่บันทึกไว้ จำนวนสูงสุดของ registries ถูกบันทึกอยู่แล้วตามที่ระบุในแฟ้ม Scanreg.ini โดยการตั้งค่า MaxBackupCopies

เมื่อคุณพยายามที่จะคืนค่ารีจิสทรีที่เก่าที่สุด Windows พยายามสำรองรีจิสทรีปัจจุบัน เนื่องจาก Windows พยายามเขียนทับการสำรองข้อมูลรีจิสทรีเดียวกันที่คุณกำลังพยายามกู้คืน การดำเนินการคืนค่าไม่สำเร็จ

หมายเหตุ:: การสำรองข้อมูลรีจิสทรีที่เก่าที่สุดคุณจะยังคงถูกแทนที่ ด้วยการสำรองข้อมูลรีจิสทรีปัจจุบัน และไม่มีการคืนค่ารีจิสทรีที่เก่าที่สุดอยู่

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำการดำเนินการต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้นั้นscanreg /restoreคำสั่ง:
  • เปลี่ยนชื่อการสำรองอื่น ๆ รีจิสทรีที่บันทึกไว้เพื่อให้มีที่ว่างอื่นทำการสำรองข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
  • เพิ่มการตั้งค่า MaxBackupCopies ในแฟ้ม Scanreg.ini เพื่อรองรับการสำรองข้อมูลรีจิสทรีปัจจุบัน
คุณสามารถยังด้วยตนเองคืนแฟ้มรีจิสทรี ซึ่งทำให้การสำรองข้อมูลรีจิสทรีปัจจุบันโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
220878ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: การดำเนินการคืนค่าล้มเหลว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 245412 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbenv kbprb kbmt KB245412 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245412

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com