วิธีการกำหนดค่า REMOTE_HOST เพื่อดำเนินการค้นหา DNS แบบย้อนหลังใน IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 245574 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

โดยค่าเริ่มต้น การดำเนินการแบบ Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") ใน ASP กลับเป็นค่า null ซึ่งทำให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) จะส่งกลับค่าของ REMOTE_ADDR อยู่ IP ของไคลเอ็นต์ นี่คือ โดยการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเว็บโฮสต์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน metabase, IIS ทำการค้นหา DNS แบบย้อนกลับ และส่งกลับชื่อโฮสต์ของไคลเอนต์เชื่อมต่อ

หมายเหตุ:: ค้นหาที่กลับรายการที่เปิดใช้งานของ incurs พิเศษดำเนิน overhead ที่ degrades ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ข้อมูลนี้ไม่ได้แนะนำสำหรับไซต์ของกำลังการผลิตที่ความละเอียดสูงซึ่งเป็นที่สำคัญของประสิทธิภาพการทำงาน

ใช้ค่า metabase ที่เปิดใช้งาน การร้องขอทั้งหมดสำหรับตัวแปรของเซิร์ฟเวอร์ REMOTE_HOST ทำให้ IIS เพื่อส่งต่อการร้องขอการจำแนกชื่อออกจากการระบบปฏิบัติการ ซึ่งความพยายามที่ดำเนินการค้นหา DNS แบบย้อนกลับ ถ้า DNS แบบย้อนกลับการค้นหาล้มเหลวจะส่งกลับชื่อโฮสต์ ระบบปฏิบัติการพยายามแก้ปัญหาชื่อที่ใช้ NetBIOS แล้ว ถ้าความละเอียด NetBIOS ล้มเหลวเป็นค่าว่าง ถูกส่งกลับไปยัง IIS ซึ่งส่งกลับค่า REMOTE_ADDR (ที่อยู่ IP ของไคลเอ็นต์) เพื่อขอ REMOTE_HOST เดิม

ย้อนกลับการค้นหาสามารถตั้งค่า สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด หรือ สำหรับเว็บ ไซต์แต่ละ ต้องการเข้าถึงระดับผู้ดูแล metabase ผ่านวัตถุการจัดการระบบ IIS บทความนี้อธิบายวิธีการสองวิธีสำหรับการปรับเปลี่ยน metabase กับวัตถุที่ใช้ IIS Admin การใช้หน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ และการใช้โฮสต์การเขียนสคริปต์ Windows จากตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง สำหรับอย่างต่อไปนี้ของเพจที่ Server Active สร้างเป็นแฟ้ม.asp ในเว็บไซต์หรือไดเรกทอรีเสมือนที่มีการเข้าใช้สคริปต์หรือการดำเนินงานเปิดใช้งาน และทำการคัดลอกรหัสต่อไปนี้ลงในแฟ้ม.asp วิธีที่บรรทัดคำสั่งต้องการให้สคริปต์ตัวอย่างของผู้ดูแลระบบ (ติดตั้งในระหว่างการติดตั้ง IIS) และโฮสต์การเขียนสคริปต์ Windows สามารถติดตั้ง (WSH ด้วย ชุดตัวเลือกของ Windows NT, Windows 2000, Internet Explorer 5 และออกจากการติดตั้ง:วิธีที่บรรทัดคำสั่งต้องการให้คำแนะนำจะออกจากพรอมต์คำสั่งที่สคริปต์ Adsutil.vbs ตั้งอยู่ ตำแหน่งที่ตั้งของสคริปต์ Adsutil.vbs ขึ้นอยู่กับรุ่น IIS แต่อยู่ในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้น:
   Internet Information Server 4.0 - C:\WinNT\System32\InetSrv\AdminSamples<BR/>
   Internet Information Server 5.0 - C:\InetPub\AdminScripts
 
				
เนื่องจากการปรับเปลี่ยน metabase ไม่ถูกต้องสามารถ negatively ลดเซิร์ฟเวอร์รายละเอียดของอินเทอร์เน็ต Microsoft แนะนำอย่างยิ่งให้สำรอง metabase นี้ก่อนทำการแก้ไขใด ๆ

ตัวอย่างที่ 1 - การเปิดใช้งานการย้อนกลับการค้นหาสำหรับไซต์ทั้งหมด:

ตัวอย่างรหัส ASP นี้ทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดเพื่อทำการค้นหาแบบย้อนกลับเมื่อมีออกแบบ Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") เนื่องจากการออกแบบลำดับชั้นของการ metabase เว็บไซต์ที่ไม่ได้มีรายการ EnableReverseDNS เซ็ตสืบทอดมาค่าจากโหนก่อนหน้าวิธีการ asp:
<%
Dim oIIS
Dim vEnableRevDNS
Dim vDisableRevDNS

vEnableRevDNS = 1
vDisableRevDNS = 0

Set oIIS = GetObject("IIS://localhost/w3svc")
oIIS.Put "EnableReverseDNS", vEnableRevDNS
oIIS.SetInfo
Set oIIS = Nothing

%>
				
วิธีที่บรรทัดคำสั่ง:
cscript adsutil.vbs set /w3svc/EnableReverseDNS "TRUE"
				

ตัวอย่างที่ 2 - เปิดใช้งานการย้อนกลับการค้นหาสำหรับแต่ละไซต์:

This example enables a reverse lookup for a specific Web site when a Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") is issued. Web sites are referenced in the metabase by an integer value. Because the Default Web Site is the first site created, it receives the reference number 1. This example enables reverse lookups for only the Default Web Site, to allow reverse lookups on other Web sites replace 1 in the following line:
Set oIIS = GetObject("IIS://localhost/w3svc/1/ROOT")
				

with the numeric value of the Web site that needs to perform reverse lookups. The easiest way to determine the numeric value of a specific Web site is to look at the number listed at the end of the folder name where the log file name is specified. This can be accessed through the MMC/Internet Service Manager by selecting the Web site and choosing Action, Properties, Active Log Format and then Properties. The Default Web site's Log file name is W3SVC1\exyymmdd.log, corresponding to the /1/ROOT value.ASP Method:
<%
Dim oIIS
Dim vEnableRevDNS
Dim vDisableRevDNS

vEnableRevDNS = 1
vDisableRevDNS = 0

Set oIIS = GetObject("IIS://localhost/w3svc/1/ROOT")
oIIS.Put "EnableReverseDNS", vEnableRevDNS
oIIS.SetInfo
Set oIIS = Nothing

%>
				
Command-line Method:
cscript adsutil.vbs set /w3svc/1/ROOT/EnableReverseDNS "TRUE"
				

ข้อมูลเพิ่มเติม

More information on the metabase can be found in the IIS documentation and in the article:
240941ที่รู้จักเพื่อ IIS Metabase
More information on the Scripting technologies listed in this article can be found at
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms950396.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 245574 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 5.0
Keywords: 
kbhowto kbmetabase kbmt KB245574 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245574

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com