คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการของ Windows SharePoint (Sts-x-none.msp): 30 ธันวาคม 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2458600 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหา 3.0 บริการของ Windows SharePoint ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนณวันที่ 30 ธันวาคม 2010

บทความนี้อธิบายถึงรายการต่อไปนี้เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน:
 • ปัญหาการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ไม่ว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ หรือไม่
 • ไม่ว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
 • แฟ้มที่ประกอบด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
ปัญหาที่ทราบ

หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนในบทความนี้ งานนำเข้าเนื้อหาของการปรับใช้ป้อนการวนซ้ำทุก และไม่เคยเสร็จสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไลบรารีเพจที่มีชนิดเนื้อหาที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลจากการคำนวณ
 • การจัดวางเขตข้อมูลจากการคำนวณที่ใช้ในสูตรก่อนหน้านี้

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • การตระเวนแบบเพิ่มหน่วยที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้นใน Windows SharePoint Services (WSS) 3.0 เมื่อคุณเอาผู้ใช้ออกจากกลุ่ม WSS
 • คุณกำหนดค่าฟาร์ม WSS 3.0 โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของการรับรองความถูกต้องของ SQL คุณจำเป็นต้องสร้างฟาร์ม SharePoint
 • คุณทำการปรับใช้เนื้อหาที่สำเร็จจากไซต์ WSS 3.0 หนึ่งไปอีกไซต์หนึ่ง WSS 3.0 แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคอลัมน์ของชนิดเนื้อหาในรายการ WSS แหล่งที่มา ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณทำการปรับใช้เนื้อหาอีกครั้ง การตั้งค่าคอลัมน์ไม่ปรับปรุงอย่างถูกต้อง

  หมายเหตุปัญหานี้ก็เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การstsadmคำสั่งเพื่อทำการส่งออกและการดำเนินการนำเข้า

 • คุณสร้างคอลัมน์ของข้อความที่ประกอบด้วยสูตรภาษาอิตาลีที่ถูกต้องในเอกสารหรือรายการในไซต์ SharePoint 2007 แล้ว คุณทำสมบูรณ์หรือมีการปรับใช้เนื้อหาส่วนที่เพิ่มขึ้น ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณพยายามทำเต็มหรือใช้เป็นส่วนเพิ่มเนื้อหางานอีกครั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อยกเว้นต่อไปนี้:

  Microsoft.SharePoint.SPException: La contiene สูตรยกเลิก errore di sintassi o ไม่ใช่? supportata

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างรายการในไซต์ SharePoint 2007
  • คุณสามารถทำการดำเนินการส่งออกสำหรับรายการในไซต์
  • คุณสามารถทำกระบวนการนำเข้าสำหรับรายการในไซต์
  ในสถานการณ์สมมตินี้ เวลาที่สร้างรายการจะถูกแทนที่ ด้วยเวลาการนำเข้า

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างรายการ และเพิ่มสิ่งที่แนบมาในรายการภายใต้คอลเลกชันรากไม่ใช่ไซต์ SharePoint 2007
  • คุณทำการปรับใช้เนื้อหาจากคอลเลกชันไซต์รากไม่ใช่เพื่อเก็บรวบรวมไซต์รากไม่ใช่อื่น
  • คุณสามารถลบสิ่งที่แนบจากรายการในรายการภายใต้แหล่งไซต์คอลเลกชัน
  • คุณทำการปรับใช้เนื้อหาอีกครั้ง
  ในสถานการณ์สมมตินี้ สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกลบจากรายการในรายการภายใต้คอลเลกชันของไซต์ปลายทาง

 • เมื่อคุณดำเนินการโยกย้ายฐานข้อมูลเนื้อหา โดยใช้การstsadm –o mergecontentdbsคำสั่งใน WSS 3.0 การตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลเนื้อหาต้นฉบับถูกโยกย้ายในฐานข้อมูลปลายทางเนื้อหา
 • คุณสร้างโดเมนที่สอง หนึ่งมีไว้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2007 และอีกสำหรับ SQL server แล้ว คุณเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ SharePoint กับ SQL server โดยใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณพยายามที่จะทำการดำเนินการโยกย้ายผู้ใช้ โดยใช้เครื่องmigrateuser -o stsadmคำสั่งในเซิร์ฟเวอร์ SharePoint คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการรันเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างรายการในไซต์ SharePoint 2007
  • คุณสามารถแนบกระแสงานลงในรายการ
  • คุณสามารถสร้างรายการใหม่ในรายการเพื่อที่ก่อให้เกิดกระแสงาน
  ในสถานการณ์นี้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกต้องในเขตข้อมูลผู้ใช้จะไม่แสดง หรือถูกแทนที่ ด้วยข้อมูลอื่น

  หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 970946

 • คุณสามารถสร้างกลุ่มมากกว่า 100 ในไซต์ SharePoint 2007 แล้ว คุณปรับใช้เนื้อหาจากไซต์นี้ไปยังไซต์อื่น ในสถานการณ์นี้ ควบคุมเพจจิ้งไม่ต้องแสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ปลายทาง อย่างไรก็ตาม กลุ่มจะนำเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วในไซต์ปลายทาง

  หมายเหตุปัญหานี้ก็เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การstsadmคำสั่งเพื่อทำการส่งออกและการดำเนินการนำเข้า

 • คุณตัดการสืบทอดสิทธิ์ จากนั้น ให้สิทธิ์กับไลบรารีเอกสารของ SharePoint 2007 เท่านั้น เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างการแจ้งเตือนบนไลบรารีเอกสารนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

 • คุณเปิดใช้งานการอนุมัติเนื้อหาในรายการในไซต์ 2007 จุดที่ใช้ร่วมกัน คุณตั้งค่าการบุคคลอื่นทำการเปลี่ยนแปลงรายการสร้างขึ้น โดยฉันการแจ้งเตือน อย่างไรก็ตาม คุณได้ไม่ต้องรับข้อความอีเมลเมื่อผู้ใช้อื่นเปลี่ยนสินค้าในรายการ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รุนแรงรับปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้ายังมีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการดาวน์โหลด นี้จะมีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 การติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949583วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Office 2007

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณอาจไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่ถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'


64-บิต

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Wss-kb2458600-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6550.500218,250,09616-ธ.ค.-201021:41x 86

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sts-x none.mspไม่เกี่ยวข้อง17,631,23217-ธ.ค.-201000:13ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล sts-x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Aug-201002:31x 64
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll12.0.6550.5000628,63219 2010 พฤศจิกายน17:13x 86
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-ธ.ค.-201015:33ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-ธ.ค.-201015:33x 86
Microsoft.sharepoint.library.dll12.0.6550.5000128,88819 2010 พฤศจิกายน17:13ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6550.50001,565,05617 2010 พฤศจิกายน21:10ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6550.5000194,45619 2010 พฤศจิกายน17:13x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,08002 2010 กุมภาพันธ์17:46ไม่เกี่ยวข้อง
Mssdmn.exe12.0.6539.5000797,04008-Jun-201015:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Mssearch.exe12.0.6539.5000572,31208-Jun-201015:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Mssph.dll12.0.6548.50001,957,71207-ต.ค.-201014:16ไม่เกี่ยวข้อง
Mssrch.dll12.0.6548.50004,761,93607-ต.ค.-201014:16ไม่เกี่ยวข้อง
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000228,19217 2009 Jun06:48ไม่เกี่ยวข้อง
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000387,95216 2010 มีนาคม20:57ไม่เกี่ยวข้อง
Offparser.dll12.0.6550.50001,761,17619 2010 พฤศจิกายน17:13x 64
Onetutil.dll12.0.6550.50023,385,20814-ธ.ค.-201014:เลขx 64
Owssvr.dll12.0.6550.50025,163,89614-ธ.ค.-201015:33ไม่เกี่ยวข้อง
Owstimer.exe12.0.6548.500089,45607-ต.ค.-201013:39ไม่เกี่ยวข้อง
Query.dll12.0.6510.5000219,45617 2009 Jun08:01ไม่เกี่ยวข้อง
Stsadm.exe12.0.6550.5000575,39219 2010 พฤศจิกายน17:13x 86
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828-201014:01x 86
Stswel.dll12.0.6550.50023,329,40014-ธ.ค.-201015:33x 64
Tquery.dll12.0.6548.50004,783,95207-ต.ค.-201014:16ไม่เกี่ยวข้อง
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000204,13614 2009 Aug00:25ไม่เกี่ยวข้อง

32 บิต

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Wss-kb2458600-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6550.500214,534,09616-ธ.ค.-201021:41x 86

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sts-x none.mspไม่เกี่ยวข้อง13,901,82417-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล sts-x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Aug-201004:22x 86
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll12.0.6550.5000628,63219 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-ธ.ค.-201015:46ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-ธ.ค.-201015:46x 86
Microsoft.sharepoint.library.dll12.0.6550.5000128,88819 2010 พฤศจิกายน16:59ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6550.50001,463,16817 2010 พฤศจิกายน20:00ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6550.5000194,45619 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,40802 2010 กุมภาพันธ์18:24ไม่เกี่ยวข้อง
Mssdmn.exe12.0.6539.5000280,94408-Jun-201017:49ไม่เกี่ยวข้อง
Mssearch.exe12.0.6539.5000156,05608-Jun-201017:49ไม่เกี่ยวข้อง
Mssph.dll12.0.6548.5000702,28807-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Mssrch.dll12.0.6548.50002,066,25607-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021 2009 Jun20:59ไม่เกี่ยวข้อง
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000199,53619 2010 มีนาคม18:15ไม่เกี่ยวข้อง
Offparser.dll12.0.6550.50001,133,97619 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Onetutil.dll12.0.6550.50021,980,28014-ธ.ค.-201015:05x 86
Owssvr.dll12.0.6550.50023,024,76014-ธ.ค.-201015:45ไม่เกี่ยวข้อง
Owstimer.exe12.0.6548.500054,64007-ต.ค.-201013:50ไม่เกี่ยวข้อง
Query.dll12.0.6510.500081,21617 2009 Jun08:27ไม่เกี่ยวข้อง
Stsadm.exe12.0.6550.5000575,39219 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828-201014:17x 86
Stswel.dll12.0.6550.50021,937,27214-ธ.ค.-201015:46x 86
Tquery.dll12.0.6548.50002,357,58407-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000102,24817 2009 Aug16:42ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2458600 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2458600 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2458600

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com