คำอธิบายของ Windows SharePoint Services 3.0 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วน (WSS server-แพ็คเกจ): 30 ธันวาคม 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2458606 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

แพคเกจการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหา 3.0 บริการของ Windows SharePoint ที่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่รุ่น 3.0 บริการของ Windows SharePoint

หมายเหตุยังมีเรียกนี้รุ่นของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงตามที่สร้าง 12.0.6550.5002

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนที่จะ จัดวางไว้ในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจาก builds ถูกสะสม แต่ละการปรับปรุงใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่มีความปลอดภัยที่แก้ไขได้ มาพร้อมกับการปรับปรุงก่อนหน้าของ 3.0 บริการของ Windows SharePoint แพคเกจ

หมายเหตุเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญ
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนระบบ Microsoft Office 2007 ได้ขณะนี้หลายภาษา แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงสำหรับภาษาทั้งหมด
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด แพคเกจต่าง ๆ ของคอมโพเนนต์ แพคเกจการปรับปรุงการปรับปรุงเฉพาะส่วนประกอบเหล่านั้น ที่มีการติดตั้งบนระบบ
ปัญหาที่ทราบ

หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนในบทความนี้ งานนำเข้าเนื้อหาของการปรับใช้ป้อนการวนซ้ำทุก และไม่เคยเสร็จสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ไลบรารีเพจที่มีชนิดเนื้อหาที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลจากการคำนวณ
  • การจัดวางเขตข้อมูลจากการคำนวณที่ใช้ในสูตรก่อนหน้านี้

การแก้ไข

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาที่ อธิบายในบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base (KB):
  • 2458600คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการของ Windows SharePoint (Sts-x-none.msp): 30 ธันวาคม 2010
  • 2458604คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการของ Windows SharePoint (wssmui-ga-ie.msp, wssmui-vi vn.msp): 14 ธันวาคม 2010
  • 2462531คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office SharePoint Server 2007 (wssmui-ga-ie.msp, wssmui-vi vn.msp): 16 พฤศจิกายน 2010
  • 2466312คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการของ Windows SharePoint (wssmui-he-il.msp, wssmui ar sa.msp): 14 ธันวาคม 2010
  • 2466318คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการของ Windows SharePoint (sts-x-none.msp, wssmui-xx-xx.msp): 30 ธันวาคม 2010

วิธีการขอรับแพ็คเกจการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ 3.0 บริการของ Windows SharePoint

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ใน บทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณ ผลจะไม่กระทบร้ายแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการ update ซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วน สามารถดาวน์โหลดได้ ไม่ส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่มีการ ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อ การบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหา โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุภาษาสำหรับแสดงแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด" ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการของ Windows SharePoint ที่รวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ 3.0 บริการของ Windows SharePoint

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยแฟ้ม.msp ทั้งหมดที่นำออกใช้ เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วน หรือ เป็นการปรับปรุงที่สาธารณะซึ่งมีเป้าหมายที่ 3.0 บริการของ Windows SharePoint

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows SharePoint Services 3.0 การบริการ Pack 2 หรือ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 การติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
949582วิธีการขอรับบริการล่าสุด pack สำหรับ 3.0 บริการของ Windows SharePoint

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณทำได้ ไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในอย่างใดอย่างหนึ่ง แพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีผลิตภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงอย่างเต็ม รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องการแก้ไข ปัญหาที่มีอยู่ในบทความนี้

ที่ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลที่ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลไฟล์ วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหา ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บ ในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

x 86

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Wss-kb2458606-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6550.500233,131,66416-ธ.ค.-201021:41x 86

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dw20w x none.mspไม่เกี่ยวข้อง776,19217-ธ.ค.-201000:20ไม่เกี่ยวข้อง
Sts-x none.mspไม่เกี่ยวข้อง13,901,82417-ธ.ค.-201000:20ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui ar sa.mspไม่เกี่ยวข้อง505,85617-ธ.ค.-201000:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง331,77617-ธ.ค.-201000:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ca-es.mspไม่เกี่ยวข้อง317,95217-ธ.ค.-201000:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ตำแหน่ง cs-cz.mspไม่เกี่ยวข้อง321,02417-ธ.ค.-201000:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-cy-gb.mspไม่เกี่ยวข้อง399,36017-ธ.ค.-201000:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง314,36817-ธ.ค.-201000:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง355,32817-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Gr.msp โค Wssmuiไม่เกี่ยวข้อง522,75217-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui en us.mspไม่เกี่ยวข้อง307,71217-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-es-es.mspไม่เกี่ยวข้อง504,83217-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui et ee.mspไม่เกี่ยวข้อง314,88017-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui fi fi.mspไม่เกี่ยวข้อง317,44017-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง354,30417-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui ga ie.mspไม่เกี่ยวข้อง404,99217-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง496,64017-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ทะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง526,33617-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-hr hr.mspไม่เกี่ยวข้อง317,95217-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง486,91217-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-it it.mspไม่เกี่ยวข้อง314,88017-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง500,22417-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง331,77617-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง491,00817-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-lt lt.mspไม่เกี่ยวข้อง320,00017-ธ.ค.-201000:18ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง318,97617-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-mk-mk.mspไม่เกี่ยวข้อง409,60017-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ms my.mspไม่เกี่ยวข้อง450,56017-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง312,83217-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง317,44017-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Pl-Wssmui-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง323,07217-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-pt br.mspไม่เกี่ยวข้อง316,92817-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-pt pt.mspไม่เกี่ยวข้อง317,95217-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Ro.msp Wssmui-'โระ'ไม่เกี่ยวข้อง319,48817-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง507,90417-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-sk sk.mspไม่เกี่ยวข้อง322,56017-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง317,44017-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-sr-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง319,48817-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-sv se.mspไม่เกี่ยวข้อง311,80817-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-th-th.mspไม่เกี่ยวข้อง517,12017-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-tr-tr.mspไม่เกี่ยวข้อง317,44017-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-uk-ua.mspไม่เกี่ยวข้อง334,33617-ธ.ค.-201000:19ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-vi-vn.mspไม่เกี่ยวข้อง461,82417-ธ.ค.-201000:20ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-zh cn.mspไม่เกี่ยวข้อง486,91217-ธ.ค.-201000:20ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-zh tw.mspไม่เกี่ยวข้อง486,40017-ธ.ค.-201000:20ไม่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากล hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ หรือแอตทริบิวต์แฟ้ม รุ่นที่ใหม่กว่า ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้:

Dw20w x none.msp ข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dw20.exe12.0.6545.5000813,96011-Aug-201004:22ไม่เกี่ยวข้อง
Dwtrig20.exe12.0.6545.5000434,08011-Aug-201004:22x 86

ข้อมูล Sts-x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Aug-201004:22x 86
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll12.0.6550.5000628,63219 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-ธ.ค.-201015:46ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6550.50029,574,26414-ธ.ค.-201015:46x 86
Microsoft.sharepoint.library.dll12.0.6550.5000128,88819 2010 พฤศจิกายน16:59ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6550.50001,463,16817 2010 พฤศจิกายน20:00ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6550.5000194,45619 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,40802 2010 กุมภาพันธ์18:24ไม่เกี่ยวข้อง
Mssdmn.exe12.0.6539.5000280,94408-Jun-201017:49ไม่เกี่ยวข้อง
Mssearch.exe12.0.6539.5000156,05608-Jun-201017:49ไม่เกี่ยวข้อง
Mssph.dll12.0.6548.5000702,28807-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Mssrch.dll12.0.6548.50002,066,25607-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021 2009 Jun20:59ไม่เกี่ยวข้อง
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000199,53619 2010 มีนาคม18:15ไม่เกี่ยวข้อง
Offparser.dll12.0.6550.50001,133,97619 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Onetutil.dll12.0.6550.50021,980,28014-ธ.ค.-201015:05x 86
Owssvr.dll12.0.6550.50023,024,76014-ธ.ค.-201015:45ไม่เกี่ยวข้อง
Owstimer.exe12.0.6548.500054,64007-ต.ค.-201013:50ไม่เกี่ยวข้อง
Query.dll12.0.6510.500081,21617 2009 Jun08:27ไม่เกี่ยวข้อง
Stsadm.exe12.0.6550.5000575,39219 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828-201014:17x 86
Stswel.dll12.0.6550.50021,937,27214-ธ.ค.-201015:46x 86
Tquery.dll12.0.6548.50002,357,58407-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000102,24817 2009 Aug16:42ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล Wssmui en us.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bform.jsไม่เกี่ยวข้อง417,54602 2010 กุมภาพันธ์16:37ไม่เกี่ยวข้อง
Bpstd.jsไม่เกี่ยวข้อง5,60802 2010 กุมภาพันธ์16:41ไม่เกี่ยวข้อง
Core.jsไม่เกี่ยวข้อง265,38407-เมษายน-201020:07ไม่เกี่ยวข้อง
Ctp.jsไม่เกี่ยวข้อง5,20802 2010 กุมภาพันธ์16:41ไม่เกี่ยวข้อง
Form.jsไม่เกี่ยวข้อง200,48102 2010 กุมภาพันธ์16:37ไม่เกี่ยวข้อง
Init.jsไม่เกี่ยวข้อง67,81219 2010 พฤศจิกายน16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Ows.jsไม่เกี่ยวข้อง214,29219 2010 พฤศจิกายน16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Rgnlstng.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,21028-201013:29ไม่เกี่ยวข้อง
Wsslcid.rsxไม่เกี่ยวข้อง453,41002 2010 กุมภาพันธ์16:37ไม่เกี่ยวข้อง

x 64

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Wss-kb2458606-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6550.500237,255,73616-ธ.ค.-201021:41x 86

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dw20w x none.mspไม่เกี่ยวข้อง1,186,30417-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Sts-x none.mspไม่เกี่ยวข้อง17,631,23217-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui ar sa.mspไม่เกี่ยวข้อง505,34417-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui bg bg.mspไม่เกี่ยวข้อง331,77617-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ca-es.mspไม่เกี่ยวข้อง317,95217-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ตำแหน่ง cs-cz.mspไม่เกี่ยวข้อง321,02417-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-cy-gb.mspไม่เกี่ยวข้อง399,36017-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui da dk.mspไม่เกี่ยวข้อง314,36817-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui de de.mspไม่เกี่ยวข้อง355,32817-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Gr.msp โค Wssmuiไม่เกี่ยวข้อง522,75217-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui en us.mspไม่เกี่ยวข้อง307,71217-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-es-es.mspไม่เกี่ยวข้อง504,83217-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui et ee.mspไม่เกี่ยวข้อง314,88017-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui fi fi.mspไม่เกี่ยวข้อง317,44017-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-fr-fr.mspไม่เกี่ยวข้อง354,30417-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui ga ie.mspไม่เกี่ยวข้อง404,99217-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui he il.mspไม่เกี่ยวข้อง496,12817-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ทะ-in.mspไม่เกี่ยวข้อง525,82417-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-hr hr.mspไม่เกี่ยวข้อง317,95217-ธ.ค.-201000:14ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui hu hu.mspไม่เกี่ยวข้อง486,91217-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-it it.mspไม่เกี่ยวข้อง314,88017-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui ja jp.mspไม่เกี่ยวข้อง500,22417-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-kk-kz.mspไม่เกี่ยวข้อง331,77617-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui ko kr.mspไม่เกี่ยวข้อง490,49617-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-lt lt.mspไม่เกี่ยวข้อง320,00017-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-lv-lv.mspไม่เกี่ยวข้อง318,97617-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-mk-mk.mspไม่เกี่ยวข้อง409,60017-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ms my.mspไม่เกี่ยวข้อง450,56017-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-nb-no.mspไม่เกี่ยวข้อง312,83217-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui nl nl.mspไม่เกี่ยวข้อง317,44017-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Pl-Wssmui-pl.mspไม่เกี่ยวข้อง323,07217-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-pt br.mspไม่เกี่ยวข้อง316,92817-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-pt pt.mspไม่เกี่ยวข้อง317,95217-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Ro.msp Wssmui-'โระ'ไม่เกี่ยวข้อง319,48817-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-ru-ru.mspไม่เกี่ยวข้อง507,90417-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-sk sk.mspไม่เกี่ยวข้อง322,56017-ธ.ค.-201000:15ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-sl si.mspไม่เกี่ยวข้อง317,44017-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-sr-latn-cs.mspไม่เกี่ยวข้อง319,48817-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-sv se.mspไม่เกี่ยวข้อง311,80817-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-th-th.mspไม่เกี่ยวข้อง516,60817-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-tr-tr.mspไม่เกี่ยวข้อง317,44017-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-uk-ua.mspไม่เกี่ยวข้อง334,33617-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-vi-vn.mspไม่เกี่ยวข้อง461,82417-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-zh cn.mspไม่เกี่ยวข้อง487,42417-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wssmui-zh tw.mspไม่เกี่ยวข้อง486,40017-ธ.ค.-201000:16ไม่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากล hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ หรือแอตทริบิวต์แฟ้ม รุ่นที่ใหม่กว่า ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้:

Dw20w x none.msp ข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Dw20.exe12.0.6545.50001,463,68811-Aug-201002:31ไม่เกี่ยวข้อง
Dwtrig20.exe12.0.6545.50001,075,61611-Aug-201002:31x 64

ข้อมูล Sts-x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Camlqry.xsdไม่เกี่ยวข้อง9,58101 2010 กุมภาพันธ์17:25ไม่เกี่ยวข้อง
Cfgupddl.sqlไม่เกี่ยวข้อง13819 2010 พฤศจิกายน16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Configdb.sqlไม่เกี่ยวข้อง65,94719 2010 พฤศจิกายน16:59ไม่เกี่ยวข้อง
Configup.sqlไม่เกี่ยวข้อง49,18019 2010 พฤศจิกายน16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Create.asxไม่เกี่ยวข้อง16,35028 2009 Oct02:29ไม่เกี่ยวข้อง
Depl.xsdไม่เกี่ยวข้อง62,67205-เมษายน-201017:52ไม่เกี่ยวข้อง
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Aug-201002:31x 64
Dws.asxไม่เกี่ยวข้อง4,44128 2009 Oct02:29ไม่เกี่ยวข้อง
Feature_0003.xmlไม่เกี่ยวข้อง51111 2009 มีนาคม14:12ไม่เกี่ยวข้อง
Fldswss.xmlไม่เกี่ยวข้อง214,91302 2010 กุมภาพันธ์16:40ไม่เกี่ยวข้อง
Msscntrs.dll_0001.x6412.0.6529.5000437,08002 2010 กุมภาพันธ์17:46ไม่เกี่ยวข้อง
Mssdmn.exe_0001.x6412.0.6539.5000797,04008-Jun-201015:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Mssearch.exe_0005.x6412.0.6539.5000572,31208-Jun-201015:เลขไม่เกี่ยวข้อง
Mssph.dll_0001.x6412.0.6548.50001,957,71207-ต.ค.-201014:16ไม่เกี่ยวข้อง
Mssrch.dll_0001.x6412.0.6548.50004,761,93607-ต.ค.-201014:16ไม่เกี่ยวข้อง
Nlhtml.dll_0002.x642008.1231.6510.5000228,19217 2009 Jun06:48ไม่เกี่ยวข้อง
Offfilt.dll_0002.x642008.1231.6532.5000387,95216 2010 มีนาคม20:57ไม่เกี่ยวข้อง
Offprsx.dll12.0.6550.50001,761,17619 2010 พฤศจิกายน17:13x 64
Onetutil.dll12.0.6550.50023,385,20814-ธ.ค.-201014:เลขx 64
Owssvr.dll_000112.0.6550.50025,163,89614-ธ.ค.-201015:33ไม่เกี่ยวข้อง
Owstimer.exe_000112.0.6548.500089,45607-ต.ค.-201013:39ไม่เกี่ยวข้อง
Query9x.dll_0002.x6412.0.6510.5000219,45617 2009 Jun08:01ไม่เกี่ยวข้อง
Rgnldflt.xmlไม่เกี่ยวข้อง14,76008-ก.ค.-201010:11ไม่เกี่ยวข้อง
Schema.xml_announceไม่เกี่ยวข้อง92,60219 2010 พฤศจิกายน16:17ไม่เกี่ยวข้อง
Schema.xml_discussไม่เกี่ยวข้อง325,96302 2010 กุมภาพันธ์16:40ไม่เกี่ยวข้อง
Schema.xml_usersไม่เกี่ยวข้อง371,41609-200912:21ไม่เกี่ยวข้อง
Searchom.dll_0003.x6412.0.6550.50001,565,05617 2010 พฤศจิกายน21:10ไม่เกี่ยวข้อง
Searchom.dll_0005.x6412.0.6550.50001,565,05617 2010 พฤศจิกายน21:10ไม่เกี่ยวข้อง
Sigcfg.cerไม่เกี่ยวข้อง68919 2010 พฤศจิกายน16:59ไม่เกี่ยวข้อง
Sigcfg.dllไม่เกี่ยวข้อง8,03219 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Sigcfg.sqlไม่เกี่ยวข้อง41,76119 2010 พฤศจิกายน16:59ไม่เกี่ยวข้อง
Sigsdb.cer.x64ไม่เกี่ยวข้อง68907-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Sigsdb.dll.x64ไม่เกี่ยวข้อง8,03207-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Sigsdb.sql.x64ไม่เกี่ยวข้อง154,68407-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Sigstore.cerไม่เกี่ยวข้อง68919 2010 พฤศจิกายน16:59ไม่เกี่ยวข้อง
Sigstore.dllไม่เกี่ยวข้อง8,02419 2010 พฤศจิกายน16:59x 86
Sigstore.sqlไม่เกี่ยวข้อง403,99119 2010 พฤศจิกายน16:59ไม่เกี่ยวข้อง
Store.sqlไม่เกี่ยวข้อง2,775,74019 2010 พฤศจิกายน16:59ไม่เกี่ยวข้อง
Storeup.sqlไม่เกี่ยวข้อง2,700,86319 2010 พฤศจิกายน16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Stoupddl.sqlไม่เกี่ยวข้อง13819 2010 พฤศจิกายน16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Stsadm.exe12.0.6550.5000575,39219 2010 พฤศจิกายน17:13x 86
Stsap.dll12.0.6550.5000628,63219 2010 พฤศจิกายน17:13x 86
Stslib.dll_000112.0.6550.5000128,88819 2010 พฤศจิกายน17:13ไม่เกี่ยวข้อง
Stsom.dll12.0.6550.50029,574,26414-ธ.ค.-201015:33x 86
Stsom.dll_000112.0.6550.50029,574,26414-ธ.ค.-201015:33ไม่เกี่ยวข้อง
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828-201014:01x 86
Stswel.dll12.0.6550.50023,329,40014-ธ.ค.-201015:33x 64
Stswfacb.dll12.0.6550.5000194,45619 2010 พฤศจิกายน17:13x 86
Stswfact.dll12.0.6550.5000194,45619 2010 พฤศจิกายน17:13x 86
Timezone.xmlไม่เกี่ยวข้อง70,69028-201013:33ไม่เกี่ยวข้อง
Tquery.dll_0002.x6412.0.6548.50004,783,95207-ต.ค.-201014:16ไม่เกี่ยวข้อง
Wss.rsxไม่เกี่ยวข้อง453,41002 2010 กุมภาพันธ์16:37ไม่เกี่ยวข้อง
Wss.search.sql.x64ไม่เกี่ยวข้อง432,08407-ต.ค.-201014:13ไม่เกี่ยวข้อง
Wss.search.up.sql.x64ไม่เกี่ยวข้อง339,35907-ต.ค.-201013:41ไม่เกี่ยวข้อง
Wss.xsdไม่เกี่ยวข้อง72,86711 2009 Aug10:10ไม่เกี่ยวข้อง
Wsspreupgradecheck.xmlไม่เกี่ยวข้อง10,57412-ต.ค.-200914:24ไม่เกี่ยวข้อง
Xmlfiltr.dll.x642008.1231.6514.5000204,13614 2009 Aug00:25ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล Wssmui en us.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bform.jsไม่เกี่ยวข้อง417,54602 2010 กุมภาพันธ์16:37ไม่เกี่ยวข้อง
Bpstd.jsไม่เกี่ยวข้อง5,60802 2010 กุมภาพันธ์16:41ไม่เกี่ยวข้อง
Core.jsไม่เกี่ยวข้อง265,38407-เมษายน-201020:07ไม่เกี่ยวข้อง
Ctp.jsไม่เกี่ยวข้อง5,20802 2010 กุมภาพันธ์16:41ไม่เกี่ยวข้อง
Form.jsไม่เกี่ยวข้อง200,48102 2010 กุมภาพันธ์16:37ไม่เกี่ยวข้อง
Init.jsไม่เกี่ยวข้อง67,81219 2010 พฤศจิกายน16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Ows.jsไม่เกี่ยวข้อง214,29219 2010 พฤศจิกายน16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Rgnlstng.xmlไม่เกี่ยวข้อง20,21028-201013:29ไม่เกี่ยวข้อง
Wsslcid.rsxไม่เกี่ยวข้อง453,41002 2010 กุมภาพันธ์16:37ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์การปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2458606 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2458606 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2458606

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com