PRJ2000: ค่า #ERROR ในเซลล์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 245863 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในโครงการของ Microsoft ในส่วนของมุมมองงาน ทรัพยากร หรือการใช้งาน ตารางคุณอาจเห็นค่า #ERROR ในเซลล์อย่าง น้อยหนึ่งเซลล์

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อเขตข้อมูลแบบกำหนดเองประกอบด้วยค่าที่ไม่ถูกต้อง หรือมีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดที่อนุญาต

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: ค่าที่มีค่ามากกว่าค่าสูงสุดที่อนุญาต

ถ้าคุณใช้สูตร และค่า #ERROR จะปรากฏขึ้นเนื่องจากค่าที่มีค่ามากกว่าค่าสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ในเขตข้อมูล แบ่งผลลัพธ์ของสูตรในการลดค่าของตัวเลขที่ต่ำกว่าขีดจำกัด

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสูตรในฟิลด์Duration1ที่เท่ากับฟิลด์ระยะเวลาคูณ ด้วย 35,000 ฟิลด์ระยะเวลาเท่า #ERROR ถ้าค่าในฟิลด์Duration1มากกว่า 72,270 วัน คุณสามารถแบ่งค่าตัวนับ เช่น 100 การเก็บรักษาค่าที่ต่ำกว่าจำนวนสูงสุดของ 72,270 คุณต้องการหมายเหตุว่า ค่าในฟิลด์นี้เป็น 100 เท่ามากกว่าสิ่งที่แสดง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างนี้:
([ระยะเวลา] * 35000) / 100

วิธีที่ 2: การหาร ด้วยศูนย์

ถ้าคุณใช้สูตร และค่า #ERROR จะแสดงได้เนื่องจากฟังก์ชันจะแบ่งค่า โดยศูนย์ ใช้ฟังก์ชัน IIF เพื่อแสดงค่าที่คุณเลือกแทนค่าของ #ERROR

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีฟังก์ชันกำหนดเองในฟิลด์Number1ที่แบ่งต้นทุนตามต้นทุนจริง คุณได้รับค่า #ERROR เมื่อฟิลด์ต้นทุนที่แท้จริงเท่ากับศูนย์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IIF การแสดงศูนย์เมื่อฟิลด์ต้นทุนที่แท้จริงเท่ากับศูนย์ และแสดงค่าของต้นทุนหาร ด้วยต้นทุนที่แท้จริงเมื่อฟิลด์ต้นทุนที่แท้จริงไม่ใช่ศูนย์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างนี้:
IIf ([ต้นทุนจริง] = 0, 0, [คงที่ต้นทุน] \ [ต้นทุนจริง])

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับข้อความ #ERROR คลิก วิธีใช้ Microsoft Project ในการ ความช่วยเหลือ เมนู ชนิด เงื่อนไขของ #ERROR ถูกต้องในเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง ในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard และคลิก ค้นหา เมื่อต้องการดูหัวข้อนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 245863 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Project 2000 Standard Edition
  • Microsoft Office Project Professional 2007
  • Microsoft Office Project Professional 2003
  • Microsoft Office Project Standard 2007
  • Microsoft Office Project Standard 2003
  • Microsoft Project 2002 Standard Edition
  • Microsoft Project 2002 Professional Edition
  • Microsoft Project Professional 2010
  • Microsoft Project Server 2010
  • Microsoft Project Standard 2010
Keywords: 
kbpending kbprb kbmt KB245863 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245863

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com