Article ID: 2460058 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 (SP1) מספק את העדכונים האחרונים עבור SharePoint Foundation 2010. ערכת service pack זו כוללת שתי קטגוריות עיקריות של תיקונים:
  • תיקונים שטרם פורסמו ואשר נוצרו במיוחד עבור ערכת service pack זו. בנוסף לתיקוני מוצר כלליים, תיקונים אלה כוללים שיפורים ביציבות, בביצועים ובאבטחה.
  • כל העדכונים הציבוריים שפורסמו עד יוני 2011, וכל העדכונים המצטברים שפורסמו עד אפריל 2011.
בעיה מוכרת

לאחר התקנת SharePoint Foundation 2010 SP1 או SharePoint Server 2010 SP1, עליך להתקין גם את חבילת הרענון המתאימה של העדכון המצטבר מיוני 2011. לקבלת מידע נוסף על עדכונים אלה, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2536601 תיאור של חבילת העדכון המצטבר של SharePoint Foundation 2010 (חבילת שרת SharePoint Foundation): 30 ביוני, 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

2536599 תיאור של חבילת העדכון המצטבר של SharePoint Server 2010 (חבילת שרת SharePoint Foundation): 30 ביוני, 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

פתרון הבעיה

כיצד לקבל וכיצד להתקין את ה-service pack

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

לקבלת מידע נוסף אודות רשימה מלאה של כל חבילות השרת SP1 שפורסמו, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2510766 רשימה של כל חבילות Microsoft SharePoint 2010 ו-Office server Service Pack 1 (SP1)

מבט כולל על שיפורים SharePoint Foundation 2010 SP1

במיוחד, אלה הם אזורי המפתח לשיפור ב- SP1:
  • תמיכה משופרת עבור Internet Explorer 9.
  • סל המיחזור: מאפשר לך לשחזר אוסף אתרים או אתר אשר נמחקו.
  • מערכות גיבוי מרוחקות (RBS) ועותק רדוד יכולים להפחית את זמן ההשבתה ולשפר יעילות על-ידי העברת מצביעים למסדי נתונים במקום להעביר מסדי נתונים.
  • ניתן לראות אילו תיקיות צורכות שטח יקר באמצעות תכונת ניהול האחסון המשופרת בהגדרות האתר.
  • תמיכה עבור Microsoft SQL Server 2012.

רשימת הורדות של הבעיות שה-service pack מתקן

זמינה חוברת עבודה המפרטת את הבעיות המתוקנות באמצעות ערכת service pack זו.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx.

הערה חוברת העבודה כתובה בשפה האנגלית. היא לא מתורגמת לשפות אחרות.

בעיות מוכרות ושינויי התנהגות
2532126 בעיות מוכרות שאתה עשוי להיתקל בהן בעת התקנת Microsoft Office 2010 Service Pack 1 ו-Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

מידע טכני

לקבלת מידע נוסף אודות ערכת service pack זו, כולל רשימת קבצים מושפעים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2532120 פרטים טכניים אודות מהדורות Microsoft SharePoint 2010 and Office server Service Pack 1 (SP1)

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2460058 - Last Review: יום שלישי 17 אפריל 2012 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
מילות מפתח 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460058

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com