ID c?a bi: 2460065 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gii thiu

Microsoft Visio 2010 Viewer Goi Dich vu 1 (SP1) cung cp cac ban cp nht mi nht danh cho Visio 2010 Viewer. Goi dich vu nay bao gm hai danh muc ban va chinh:
  • Cac ban va cha c phat hanh trc y a c thc hin c bit cho goi dich vu nay. Ngoai cac ban va li san phm chung, nhng ban va li nay con bao gm cac cai tin v tinh n inh, hiu sut va bao mt.
  • Tt ca cac ban cp nht cng cng a c phat hanh trong Thang 6 nm 2011 va tt ca cac ban cp nht tich luy a c phat hanh trong Thang 4 nm 2011.

GI?I PHP

Cach tai va cai t goi dich vu

Phng phap 1: Microsoft Update (khuyn nghi)

tai xung goi dich vu t Microsoft Update, hay truy cp vao website sau cua Microsoft:
Microsoft Update
ng ky Microsoft Update la cach c khuyn nghi cp nht cac san phm ln SP1. Microsoft Update se phat hin nhng san phm ma ban a cai t, sau o ap dung tt ca cac ban cp nht cho nhng san phm o.

Phng phap 2: Tai xung goi SP1 t Trung tm Tai xung cua Microsoft

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Download
Tai xung goi Microsoft Visio 2010 Viewer Goi Dich vu 1 32 bit ngay by gi.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Download
Tai xung goi Microsoft Visio 2010 Viewer Goi Dich vu 1 64 bit ngay by gi.

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

bit thm thng tin v danh sach y u tt ca cac goi danh cho may tinh ban SP1 a phat hanh, hay nhp vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2510690 Danh sach tt ca cac goi Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1

Danh sach s c co th tai xung ma goi dich vu nay khc phuc

S lam vic co sn lit k cac s c ma goi dich vu nay khc phuc.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx ngay by gi.

Chu y S lam vic nay bng ting Anh. S lam vic nay khng c dich sang bt ky ngn ng nao khac.

S c a bit va thay i hanh vi
2532126 Cac s c a bit ma ban co th gp phai khi ban cai t Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 va Microsoft SharePoint 2010 Goi Dich vu 1

Thng tin ky thut

bit thm thng tin v goi dich vu nay, bao gm danh sach cac tp bi anh hng, nhp vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2532118 Chi tit ky thut v cac phin ban phat hanh cua Microsoft Office 2010 Goi Dich vu 1 (SP1)

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2460065 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Bay 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft Visio Premium 2010
  • Microsoft Visio Professional 2010
  • Microsoft Visio Standard 2010
T? kha:
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2460065

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com