Identifikator ?lanka: 2460073 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Microsoft Office Online servisni paket 1 (SP1) obezbe?uje najnovije ispravke za Office Online aplikacije. Ovaj servisni paket uklju?uje dve glavne kategorije ispravki:
 • Prethodno neobjavljene ispravke koje su posebno napravljene za ovaj servisni paket. Pored op?tih ispravki proizvoda, ove ispravke uklju?uju pobolj?anja stabilnosti, performansi i bezbednosti.
 • Sve javne ispravke objavljene do juna 2011, kao i sve kumulativne ispravke objavljene do aprila 2011.

Re?enje

Nabavljanje i instaliranje servisnog paketa

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite Microsoft Office Online servisni paket 1.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Za vi?e informacija o kompletnoj listi svih objavljenih paketa SP1 za servere kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2510766 Lista svih paketa sa Microsoft SharePoint 2010 and Office server servisnim paketom 1 (SP1)

Preduslovi

Ako ?e se Office Online aplikacije koristiti u okru?enju me?ovitih verzija, pri ?emu je na Office Online aplikacije primenjen SP1 ili noviji paket, a SharePoint Server 2010 ostaje na verziji izdanja za proizvodnju (RTM), morate instalirati slede?e dve ispravke da biste mogli da instalirate SP1 za Office Online:
 • 2510639 Opis ispravke za SharePoint Server 2010: 12. april 2011.
 • 2510648 Opis ispravke za Office Online: 12. april 2011.

Pregled pobolj?anja koja donosi Office Online SP1

Ovo su glavne oblasti pobolj?anja u paketu SP1.

Sve Office Online aplikacije
 • Podr?ka za OpenDocument Format (ODF):
  Omogu?ava vam da prikazujete i ure?ujete ODF dokumente u Office Online aplikacijama.
 • Omogu?ava vam da koristite Office Online pomo?u pregleda?a Google Chrome.
 • Prikazivanje priloga dokumenata u programu Outlook Web App (samo za Exchange Online):
  Omogu?ava vam da u pregleda?u prikazujete priloge Office dokumenata direktno iz programa Outlook Web App.
 • Omogu?ava vam da koristite Office Online pomo?u programa Internet Explorer 9 u osnovnom re?imu.

Word Online

Omogu?ava vam da ?tampate Word dokumente iz re?ima ure?ivanja (pored re?ima prikaza).

Excel Online
 • Dodato je dugme Zatvori.
 • Omogu?ava vam da ume?ete grafikone u Excel Online.
 • Omogu?ava kopiranje i lepljenje vrednosti i formula prevla?enjem pokaziva?a za popunjavanje.

PowerPoint Online
 • Omogu?ava ?tampanje prezentacija iz programa PowerPoint Online.
 • Omogu?ava ure?ivanje teksta u vi?e oblika, ne samo u oblicima ?uvara mesta.
 • Omogu?ava vam da ume?ete clip art u programu PowerPoint Online. (Podr?ka za clip art je podrazumevano onemogu?ena. Administrator mo?e odlu?iti da je omogu?i.)

Lista koja se mo?e preuzeti sa problemima koje servisni paket re?ava

Dostupna je radna sveska koja navodi probleme koje ovaj servisni paket re?ava.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmi
Odmah preuzmite paket ?Microsoft SharePoint 2010 and Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx?.

Napomena Ova radna sveska je na engleskom jeziku. Nije prevedena na druge jezike.

Poznati problemi i promene u pona?anju
2532126 Poznati problemi na koje mo?ete nai?i kada instalirate Microsoft Office 2010 servisni paket 1 i Microsoft SharePoint 2010 servisni paket 1

Tehni?ke informacije

Za vi?e informacija o ovom servisnom paketu koji uklju?uje listu izmenjenih datoteka kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2532120 Tehni?ki detalji o izdanjima Microsoft SharePoint 2010 and Office server servisnog paketa 1 (SP1)

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2460073 - Poslednji pregled: 24. april 2014. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Excel Web App
 • Microsoft OneNote Web App
 • Microsoft PowerPoint Web App
 • Microsoft Word Web App
Klju?ne re?i: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460073

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com