หมายเลขบทความ (Article ID): 2460073 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

Microsoft Office Web Apps Service Pack 1 (SP1) มีโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Office Web Apps Service Pack นี้มีการแก้ไขปัญหาสองประเภทหลัก:
 • การแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เผยแพร่ และจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ Service Pack นี้ นอกจากการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทั่วไป การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังมีการปรับปรุงในด้านเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
 • โปรแกรมปรับปรุงทั่วไปทั้งหมดที่นำออกใช้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 และโปรแกรมปรับปรุงสะสมทั้งหมดที่นำออกใช้ในช่วงเดือนเมษายน 2554

การแก้ไข

วิธีขอรับและติดตั้ง Service Pack

คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft Office Web Apps Service Pack 1 ตอนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสล่าสุดที่มี ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการแพคเกจเซิร์ฟเวอร์ SP1 ที่นำออกใช้ทั้งหมด ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2510766 รายการแพคเกจ Microsoft SharePoint 2010 และ Office server Service Pack 1 (SP1) ทั้งหมด

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากใช้ Office Web Apps ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้รุ่นต่างๆ ร่วมกัน โดยใช้ Office Web Apps รุ่น SP1 หรือหลังจากนั้น ขณะที่ SharePoint Server 2010 ยังใช้รุ่นที่แจกจ่ายให้บริษัทผู้ผลิต (RTM) อยู่ คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสองโปรแกรมต่อไปนี้ ก่อนที่จะติดตั้ง SP1 สำหรับ Office Web Apps:
 • 2510639 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง SharePoint Server 2010: 12 เมษายน 2554
 • 2510648 คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง Office Web Apps: 12 เมษายน 2554

ภาพรวมของการปรับปรุง Office Web Apps SP1

ขอบข่ายหลักของการปรับปรุงใน SP1 มีดังนี้

Office Web Apps ทั้งหมด
 • การสนับสนุน OpenDocument Format (ODF):
  อนุญาตให้คุณดูและแก้ไขเอกสาร ODF ใน Office Web Apps
 • อนุญาตให้คุณใช้ Office Web Apps ด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome
 • การดูเอกสารแนบ Outlook Web App (สำหรับ Exchange Online เท่านั้น):
  อนุญาตให้คุณดูเอกสารแนบ Office ในเบราว์เซอร์ได้โดยตรงจาก Outlook Web App
 • อนุญาตให้คุณใช้ Office Web Apps ด้วย Internet Explorer 9 ในโหมดเนทิฟ

Word Web App

อนุญาตให้คุณพิมพ์เอกสาร Word จากโหมดแก้ไข (นอกเหนือจากโหมดดู)

Excel Web App
 • เพิ่มปุ่ม ปิด
 • อนุญาตให้คุณแทรกแผนภูมิใน Excel Web App
 • อนุญาตให้คุณคัดลอกและวางค่าและสูตรโดยการลากจุดจับเติม

PowerPoint Web App
 • อนุญาตให้คุณพิมพ์งานนำเสนอจาก PowerPoint Web App
 • อนุญาตให้คุณแก้ไขข้อความในรูปทรงมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะรูปทรงที่เป็นตัวยึด
 • อนุญาตให้คุณแทรกภาพตัดปะใน PowerPoint Web App (ตามค่าเริ่มต้น การสนับสนุนภาพตัดปะจะถูกปิดใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถตัดสินใจเปิดใช้งานได้)

รายการแบบดาวน์โหลดได้สำหรับปัญหาที่ Service Pack แก้ไขได้

มีสมุดงานที่แสดงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดย Service Pack นี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Microsoft SharePoint 2010 และ Office servers Service Pack 1 Changes.xlsx ตอนนี้

หมายเหตุ สมุดงานนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้แปลเป็นภาษาอื่น

ปัญหาที่ทราบและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน
2532126 ปัญหาที่ทราบที่คุณอาจพบเมื่อติดตั้ง Microsoft Office 2010 Service Pack 1 และ Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

ข้อมูลด้านเทคนิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack นี้ ซึ่งรวมถึงรายการแฟ้มที่ได้รับผลกระทบ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2532120 รายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Microsoft SharePoint 2010 และ Office server Service Pack 1 (SP1) ที่นำออกใช้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2460073 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กรกฎาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel Web App
 • Microsoft OneNote Web App
 • Microsoft PowerPoint Web App
 • Microsoft Word Web App
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter KB2460073

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com