Works: Pola korespondencji seryjnej są drukowane bez formatowania numerycznego

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 246066 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas drukowania dokumentu edytora tekstów Microsoft Works, zawierającego scalone pola bazy danych, dane w określonych polach daty, godziny, waluty, numeru telefonu lub innych sformatowanych polach numerycznych mogą być drukowane jako niesformatowane liczby.

Przyczyna

Ten problem może występować wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Źródło danych przechowuje niesformatowane dane w polu i używa maski danych do stosowania formatowania wówczas, gdy użytkownik wprowadza lub wyświetla dane. Dotyczy to również danych pobieranych z bazy danych Works.
 • W jednym lub kilku polach w źródle danych używane są formaty pól lub liczb, które nie istnieją w programie Microsoft Works.

Rozwiązanie

W celu obejścia tego problemu należy przy użyciu programu obsługującego bazy danych lub arkusze kalkulacyjne eksportować tabelę przeznaczoną do scalenia jako plik zawierający sformatowany tekst (.txt), a następnie wstawić pola z eksportowanego pliku tekstowego do dokumentu edytora tekstów Works.
-lub-
W celu obejścia tego problemu należy utworzyć inne pole w bazie danych, sformatowane jako tekst i wypełnione zawartością oryginalnego pola powodującego problemy, używając niektórych wbudowanych funkcji do wymuszenia formatu uwzględniającego wymagany znak dolara ($) i odpowiednie 2 miejsca dziesiętne. W tym celu należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

Uwaga: W poniższych krokach określenie „ORYGINALNE_POLE” dotyczy pola, które nie jest scalane poprawnie, a określenie „NOWE_POLE” dotyczy pola utworzonego przez użytkownika w celu przeniesienia danych tekstowych. Należy podstawić rzeczywiste nazwy używanych pól.
 1. Uruchom program Works 6 i otwórz bazę danych.
 2. W menu Widok wybierz polecenie Lista.
 3. Kliknij szary obszar ponad kolumną ORYGINALNE_POLE.
 4. W menu Rekord wybierz polecenie Pole, a następnie kliknij opcję Po.
 5. Zmień nazwę pola na NOWE_POLE.
 6. W polu Format zaznacz opcję Tekst.

  NIE wprowadzaj wartości domyślnej.
 7. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
 8. Kliknij pole NOWE_POLE, wpisz następującą formułę, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  ="$" & TEKST(ZAOKR(ORYGINALNE_POLE;2);2)
  Uwaga: Należy pamiętać o podstawieniu rzeczywistej nazwy pola zamiast określenia ORYGINALNE_POLE w powyższej formule.

  Jeżeli nadal jest wyświetlane formatowanie dziesiętne, wpisz następującą formułę, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  =JEŻELI(ZAOKR(ORYGINALNE_POLE;0)=ORYGINALNE_POLE;("$"&TEKST(ORYGINALNE_POLE;0)&",00");("$"&TEKST(ORYGINALNE_POLE;2)))
  Pole w każdym rekordzie powinno być wypełnione tekstowymi wersjami wartości w polu ORYGINALNE_POLE, włącznie z 2 miejscami dziesiętnymi i znakiem dolara ($). Jeżeli wartość pola ORYGINALNE_POLE jest równa zero lub pole jest puste, zostanie wyświetlona wartość „$0.00”.
 9. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie zamknij bazę danych.
 10. Rozpocznij generowanie korespondencji seryjnej, jednak wstaw pole NOWE_POLE zamiast pola ORYGINALNE_POLE. Umieszczanie znaku dolara ($) w dokumencie NIE jest konieczne, ponieważ ten znak zostanie dołączony do pola.
Podobne problemy występują tylko w przypadku dat w formacie skróconym (MM/DD/RR). Poniżej przedstawiono podobną formułę służącą do tworzenia dat w formacie tekstowym w celu scalenia z datami w formacie pełnym (Dzień Miesiąc Rok):
=TEKST(DZIEŃ(pole_daty);0)&FRAGMENT.TEKSTU(" Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru ",MIESIĄC(pole_daty);5)
&TEKST(ROK(pole_daty)+1900;0)
Uwaga: Spacje są istotne (2 przez Sty, 1 po Gru i 1 pomiędzy poszczególnymi miesiącami).

Więcej informacji

Ten problem może również występować w programie Microsoft Word 2000 dostarczanym z pakietem Microsoft Works Suite.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobów rozwiązywania tego problemu w programie Word 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
211421 WD2000: Incorrect Format of Phone Numbers in Mail Merge Result

Właściwości

Numer ID artykułu: 246066 - Ostatnia weryfikacja: 24 lutego 2014 - Weryfikacja: 3.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Works 2000 Standard Edition
 • Microsoft Works 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Works 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2000 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbprb kbprint kbui KB246066

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com