כיצד ניתן לשחזר פריטים ש"נמחקו לצמיתות" ב- Outlook?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 246153 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תיאור בעיה

מחקת לצמיתות פריטים ב- Outlook וברצונך לשחזר אותם. לדוגמה, אם אינך מעביר פריטים לתיקייה 'פריטים שנמחקו' לפני מחיקתם, פריטים אלה נמחקים לצמיתות, ולא ניתן לשחזר אותם מהתיקייה 'פריטים שנמחקו'.

הערה אם שרת Exchange אינו מוגדר לשמור פריטים שנמחקו, לחצן תקן בעיה זו או הצעדים לשינוי הרישום לא יפעלו. פתרון זה מחייב להשתמש בחשבון Microsoft Exchange Server 2000, בחשבון Exchange Server 2003, או בחשבון Exchange Server 2007. מרבית החשבונות הביתיים והאישיים אינם משתמשים ב- Microsoft Exchange.

כדי שנוכל לתקן בעיה זו עבורך אוטומטית ב- Outlook 2007?, Outlook 2003 ו- Outlook 2002, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך או אם אתה משתמש בגרסה מוקדמת יותר של Outlook, עבור לסעיף אני מעדיף לתקן בעצמי?.

הערה התיקון בסעיף "תקנו עבורי" מאפשר את פונקציונליות 'שחזור פרטים שנמחקו' בתיקיות דואר שאינן התיקייה 'פריטים שנמחקו', כמו למשל התיקייה 'פריטים שנשלחו', התיקייה 'טיוטות', התיקייה 'דואר יוצא' והתיקייה 'דואר נכנס'. השינוי חל על תיקיות אלו ומתחיל מרגע שינוי ההגדרה. אף פריט שנמחק אינו משוחזר בעת ביצוע שינוי זה. כדי לשחזר פריטים שנמחקו, לחץ על שחזור פריט שנמחק בתפריט כלים.

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי ב- Outlook 2007?, Outlook 2003 או Outlook 2002, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף. אם אתה משתמש בגרסה מוקדמת יותר של Outlook או שאתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף אני מעדיף לתקן בעצמי?.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50074


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

לאחר סיום פעולת האשף, עבור לסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
כברירת מחדל, פונקציונליות שחזור פריטים שנמחקו מופעלת על התיקייה 'פריטים שנמחקו' בלבד בתיקיות הפרטיות של משתמש. פריטים שנמחקו לצמיתות אינם ניתנים לשחזור. כדי להפעיל את פונקציונליות 'שחזור פרטים שנמחקו' בתיקיות דואר שאינן התיקייה 'פריטים שנמחקו' (כמו למשל התיקיות 'פריטים שנשלחו', 'טיוטות', 'דואר יוצא' ו'דואר נכנס'), בצע את השינויים הבאים ברישום:
 1. הפעל את עורך הרישום.
 2. אתר את מפתח הרישום הבא ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 3. בתפריט Edit, לחץ על Add Value ולאחר מכן הוסף את מפתח הרישום הבא:
  שם הערך: DumpsterAlwaysOn
  סוג נתונים: DWORD
  נתוני ערך: 1
 4. סגור את עורך הרישום.
ניתן להשתמש במחשב של מנהל או במחשב של משתמש לביצוע שינוי זה ברישום. לאחר שינוי הרישום, הפעל את Outlook, ולאחר מכן לחץ על שחזור פריט שנמחק בתפריט כלים. מוצגת רשימה של פריטים שנמחקו לצמיתות במהלך תקופת השמירה המוגדרת בשרת.

אם אתה מנהל, תוכל להגדיר פונקציונליות זו עבור כל תחנות העבודה של משתמשים. לשם כל, השתמש במחשב שלך לשינוי הרישום עבור כל תחנות העבודה של המשתמשים, ולאחר מכן פתח את תיבת הדואר של המשתמש המושפע כתיבת דואר נוספת. כך תוכל לשחזר פריטים מתיקיות הדואר שבתיבת הדואר של המשתמש.

הערה אם אתה מנהל, וברצונך לפתוח את תיבת הדואר של משתמש אחר לשחזור פריטים בתיקיות הפרטיות של המשתמש, חשבון Windows NT שלך חייב להיות בעל הרשאות 'משתמש' עבור אובייקט תיבת הדואר של אותו משתמש. עליך גם להוסיף את תיבת הדואר של משתמש זה לפרופיל שלך. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את לוח הבקרה ולחץ פעמיים על דואר.
 2. פתח את מאפייני השירות, ולחץ פעמיים על Microsoft Exchange Server.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם, ולאחר מכן לחץ על הוסף להוספת תיבת הדואר לפרופיל שלך.
לאחר ביצוע צעדים אלה, עבור לסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

מידע נוסף

בעת מחיקת פריטים מתיקייה בתיבת דואר, הפריטים מועברים תחילה לתיקייה 'פריטים שנמחקו' בתיבת הדואר. לאחר מכן באפשרותך למחוק פריטים אלה מהתיקייה 'פריטים שנמחקו'. פונקציונליות זו מגינה עליך מפני מחיקת פריט בטעות. לאחר מחיקת הפריטים מהתיקייה 'פריטים שנמחקו', ניתן עדיין לשחזר פריטים אלה אם מחשב Exchange Server מוגדר לשמור פריטים שנמחקו. כדי לקבוע אם השרת מוגדר באופן זה, פתח את המאפיינים של אובייקטי השמירה של מידע ציבורי ופרטי תחת האובייקט 'שרת'.

לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת השרת לשמירת פריטים שנמחקו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
246283 קביעת משך זמן השמירה של הודעות דואר שנמחקו ב- Exchange Server 5.5 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ניתן גם למחוק פריטים לצמיתות בלי להעבירם תחילה לתיקייה 'פריטים שנמחקו'. תהליך זה נקרא 'מחיקה לצמיתות' (מחיקה קשיחה לעומת מחיקה רכה).

הודעות נמחקות לצמיתות בתרחישים הבאים:
 • אתה משתמש ב- Microsoft Outlook, ומקיש SHIFT+DELETE למחיקת הודעה.
 • אתה משתמש בלקוח Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4)? או בסוג לקוח אחר שאינו מעביר תחילה את ההודעות לתיקייה 'פריטים שנמחקו'.

הפונקציונליות 'שחזור פריטים שנמחקו' ב- Outlook 98?,ב- Outlook 2000 וב- Outlook 2002

ב- Outlook 98, הפונקציונליות 'שחזור פריטים שנמחקו' זמינה עבור תיקיות דואר בלבד (לדוגמה, התיקיות 'פריטים שנשלחו', 'טיוטות', 'דואר נכנס' ו'דואר יוצא'). לכן פריטים שנמחקים לצמיתות מתיקיות שאינן תיקיות דואר (לדוגמה, תיקיות 'אנשי קשר' ו'הערות') אינם ניתנים לשחזור. עם זאת, ב- Outlook 2000 וב- Outlook 2002, הפונקציונליות של 'שחזור פריטים שנמחקו' זמינה עבור כל התיקיות; אם תבצע את השינוי ברישום המתואר קודם במאמר זה, תוכל לשחזר פריטים שנמחקו לצמיתות גם מתיקיות שאינן תיקיות דואר.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
228934 הבנת שחזור פריטים שנמחקו (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
175263 לקוחות אינם יכולים לשחזר פריטים לאחר הפעלת שחזור פריטים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
188637 XADM: כיצד לקבוע את הגודל של פריטים ניתנים לשחזור במאגר המידע (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
178630 כיצד להשתמש ב- Exchange Server 5.5 או ב- Exchange 2000 Server לשחזור פריטים שלא הועברו תחילה לתיקייה 'פריטים שנמחקו' ב- Outlook (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, השלמת מאמר זה. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

מאפיינים

Article ID: 246153 - Last Review: יום שלישי 25 אוגוסט 2009 - Revision: 10.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Outlook 97 Service Pack 1
 • Microsoft Outlook 97 Service Pack 1
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbregistration kbenv kbfile kbhowto KB246153

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com